POZE
  • 21-08-2020
  • 18-09-2019
  • 18-09-2019
  • 18-09-2019
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Pe tronsonul de drum aflat încă în faza de construcție au fost puse în evidență forme de cedare structurală a sistemului rutier cu deformații excesive a terenului. S-au identificat tasări semnificative de... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):1 621 473
Executant: SC ING SERVICE SRL | Nr contract: 12409
ACTIVITATI

1 lună 4 zile -

Proiectarea este în curs de elaborare. DALI-ul a fost prezentat la fața locului pe data de 19 august, este semnat de verificator și de către experți tehnici.

1 lună 2 săptămâni -

Proiectarea este în curs de elaborare. Sunt obținute avizul prealabil de la drumurile județene, respectiv acordul APM HR. DALI-ul este elaborat, este semnat de verificator, este necesară să fie semnată și de către experți tehnici.

2 luni 4 zile -

Proiectarea este în curs de elaborare, a fost obținut avizul prealabil de la drumuri județene. Este în curs obținerea avizului APM. Pe data de 15 iulie reprezentanții proiectantului, executantului și a beneficiarului s-au deplasat la fața locului pentru prezentarea și însușirea proiectului elaborat.

2 luni 3 săptămâni -

În urma încheierii contractului de lucrări (proiectare și execuție), proiectarea este în curs, documentațiile pentru obținerea avizului APM, respectiv a avizului prealabil - drumuri județene sunt depuse. Au fost decontate cv. taxei evaluării inițiale APM Harghita, respectiv Nota de plată OCPI.

3 luni 3 săptămâni -

În urma raportului procedurii încheiat, este în curs încheierea contractului cu ofertantul câștigător.

4 luni 1 săptămână -

Încă nu este sigur dacă va fi încheiat sau nu, contract cu singurul ofertant, după recursul acestuia la CNSC. Între timp am solicitat oferte și de la alte societăți pentru proiectare și execuția acestei lucrări.

5 luni 4 zile -

Singurul ofertant cu care Consiliul Județean Harghita nu a putut încheia contract de proiectare și execuție din cauza documentului constatator negativ a făcut apel la decizia CNSC, este în curs clarificarea situației. Între timp au avut loc solicitări de oferte și de la alte societăți pentru proiectare și execuția ecestei lucrări.

6 luni 1 săptămână -

La al treilea publicare pe SEAP, pentru acest obiectiv de investiție s-a prezentat un singur ofertant. A fost evaluat oferta depusă. Chiar dacă Consiliul Județean Harghita s-a aflat în situația de a încheia contract de proiectare și execuție cu ofertantul, din nefericire nu s-a putut finaliza această achiziție din cauza documentului constatator negativ al acestuia. Este necesară publicarea din nou pe SEAP, este de importanță majoră contractarea acestei investiții.

6 luni 1 săptămână -

La al treilea publicare pe SEAP, pentru acest obiectiv de investiție s-a prezentat un singur ofertant. A fost evaluat oferta depusă. Chiar dacă Consiliul Județean Harghita s-a aflat în situația de a încheia contract de proiectare și execuție cu ofertantul, din nefericire nu s-a putut finaliza această achiziție din cauza documentului constatator negativ al acestuia.

7 luni 1 săptămână -

A avut loc evaluarea ofertei depusă. Este în curs clarificarea situației existente cu privire la încheierea contractului.

8 luni 1 săptămână -

La al treilea publicare pe SEAP, pentru acest obiectiv de investiție s-a prezentat un singur ofertant. Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 20 ianuarie, anul curent.

9 luni 6 zile -

Nu s-a prezentat nici la a doua publicare pe SEAP a acestui obiectiv de investiție, astfel la nivel de conducere s-a încercat prezentarea situației a unor firme. Însă până în momentul prezent această inițiativă a fost fără succes. Astfel, Consiliul Județean Harghita pe 20 decembrie a publicat a treia oară pe SEAP.

9 luni 3 săptămâni -

După ce nu s-a prezentat nici o societate nici la la a doua publicare pe SEAP a acestui obiectiv de investiție, la nivel de conducere s-a încercat prezentarea situației a unor firme. Însă până în momentul prezent această inițiativă este fără succes.

10 luni 4 zile -

După ce nu s-a prezentat nici o societate nici la la a doua publicare pe SEAP a acestui obiectiv de investiție, la nivel de conducere s-a încercat prezentarea situației a unor firme. Însă până în momentul prezent această inițiativă este fără succes.

11 luni 19 ore -

Nici la a doua publicare pe SEAP nu s-a prezentat nici o firmă. Astfel pentru a fi achiziționat acest obiectiv de investiție, la nivel de conducere s-a prezentat situația existentă unor firme.

11 luni 3 săptămâni -

Luând în considerare faptul că nici la a doua publicare pe SEAP a acestui obiectiv de investiție nu s-a prezentat nici o firmă, la nivelul conducerii se încearcă rezolvarea achiziționării, implicit refacerea sistemului rutier / aducerea sectorului de drum la situația inițială .

1 an 1 săptămână -

Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 12 septembrie, astfel nici la a doua publicare pe SEAP a acestui obiectiv de investiție nu s-a prezentat nici o firmă.

1 an 1 lună -

Avem Certificatul de urbanism nou, cu noile poziții kilometrice 9+730 - 9+830. Deschiderea ofertelor a avut loc pe data de 12 august, din nefericire nu s-a prezentat nici o firmă. Trimitem o adresă către Direcția de achiziții publice pentru ca procedura de achiziţie publică pentru această investiție să fie repetată.

1 an 2 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism nou, cu noile poziții kilometrice 9+730 - 9+830. Documentația de achiziție publică este publicat pe SEAP, deschiderea ofertelor va fi pe 12 august.

1 an 3 luni -

Au fost efectuate demersurile pentru modificarea titlului, a pozițiilor kilometrice de la 9+770 - 9+810, la 9+730 - 9+830, atât în buget, cât și în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019. A fost cerut un Certificat de urbanism nou. Documentația pentru publucarea pe SEAP a fost elaborată și este depusă la Direcția de achiziții publice.

1 an 3 luni -

Documentația pentru publucarea pe SEAP a fost elaborată și este depusă la Direcția de achiziții publice.

1 an 3 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism. Este în curs elaborarea Notei conceptuale și a documentației de achiziție publică.

1 an 5 luni -

A fost depusă cererea pentru obținerea Certificatului de urbanism. Este în curs elaborarea documentației de achiziție publică.
COMUNICAT DE PRESA