POZE
  • 29-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Proiectarea lucrărilor necesare aducerii drumului la parametrii unui drum județean, inclusiv proiectarea reparației/reconstrucției/refacerii lucrărilor de artă afectate de inundațiile...... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Balázs Zoltán
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):152 500

Durata contractului: 200 zile (28-08-2017 | 16-03-2018)

Executant: SC PROIECT CFDP SRL | Nr contract: 30/19611/28.08.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
152500.00
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 18-10-2017 152500.00 0.00 0.00 0.00 %
ACTIVITATI

11 luni 3 săptămâni -

RO proiectarea este finalizata, a început perioada de asistență tehnică din partea proiectantului HU a tervezés befejeződött, elkezdődött a tervező által biztosított műszaki felügyelet

1 an 1 lună -

RO: A fost emise Ordinele de începere a lucrărilor, începând cu data de 26.08.2019 pentru toate trei loturile. HU: 2019. aug. 26-án ki volt adva a munkálatok kezdési parancsa.

1 an 6 luni -

RO proiectarea este finalizata, contractul este in perioada de asistenta tehnica din partea proiectantului HU a tervezes befejezodott, a tervezo altal biztositott muszaki felugyelet kovetkezik

1 an 6 luni -

RO: Proiectul Tehnic este elaborat. Este în curs obținerea autorizației de construire. HU: A kivitelezési dokumentáció, műszaki terv elkészült. Folyamatban van az építkezési engedély kiváltása.

1 an 8 luni -

RO: datorită complexității respectiv volumul lucrărilor, proiectul a fost împărțit în 7 loturi HU: a munkálatok komplexitása- mennyisége miatt a projekt 7 szakaszra osztódott

2 ani 4 săptămâni -

RO: este aprobata documentatia de avizare a lucrarilor de interventii de catre Consiliul Judetean Harghita, este emis ordinul de elaborare pentru faza PT. HU: A muszaki/gazdasagi dokumentaciot Hargita Megye Tanacsa elfogadta, keszul a kivitelezesi terv

2 ani 1 lună -

RO: sunt obtinute toate avizele, acordurile, urmeaza aprobarea indicatorilor tehnico economici de catre Consiliul Judetean Harghita HU: a szukseges engedelyek megerkeztek, kovetkezik a gadasagi muszaki parameterek/indikatorok jovahagyasa Harghita Megye Tanacsa altal

2 ani 2 luni -

Avizul de gospodarire a apelor este emis, urmeaza procedura de avaluare a impactului asupra mediului

2 ani 3 luni -

In urma efectuarii vizitei pe teren impreuna cu reprezentantii SGA Neamt (25.06), se va completa documentatia pentru obtinerea avizului din partea ABA Siret

2 ani 4 luni -

In aceasta perioada se delimiteaza albia minora in zona lucrarilor de investitie in vederea initierii procedurii de concesionare

2 ani 4 luni -

Procedura de emitere act de reglementare din partea APM este in curs

2 ani 6 luni -

Este in curs obtinerea avizului din partea Apelor Române

2 ani 9 luni -

Studiul topo, geo expertizele, DALI draft sunt predate

2 ani 11 luni -

Studiul topografic este predat

2 ani 11 luni -

In perioada 7-10 noiembrie studiul topo va fi predat

3 ani 4 zile -

Masuratorile topografice sunt executate, este in curs prelucrarea dateleor din teren

3 ani 3 săptămâni -

Masuratorile topografice sunt in curs
COMUNICAT DE PRESA