POZE
  • 31-01-2018
  • 29-01-2018
  • 28-09-2017
  • 28-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" a) Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară proiectarea și execuția... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Molnár Zsuzsanna
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):209 359

Durata contractului: 195 zile (21-09-2017 | 01-03-2018)

Executant: SC H.V.I.D.CONSULTING GROUP SRL | Nr contract: 33/21747/21.09.2017
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
209359.15
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 28-09-2017 209359.15 0.00 0.00 0.00 %
Raport - 26-09-2017 209359.15 0.00 0.00 0.00 %
ACTIVITATI

1 zi 17 minute -

RO. Contract de execuție semnată/înregistrată. HU. A kivitelezési szerződés aláírva/iktatva.

3 săptămâni 6 zile -

RO.În curs de semnare contract de execuție. HU. Kivitelezési szerződés aláírás alatt.

2 luni 2 săptămâni -

RO. 05.12.2019 am primit decizia CNSC, reluăm evaluarea ofertelor. HU. 2019.12.05 megkaptuk a CNCS döntését, folytatjuk az ajánlatok kiértékelését.

2 luni 3 săptămâni -

RO. Așteptăm decizia CNCS. HU. Várjuk a CNCS döntését.

3 luni 2 săptămâni -

RO. Procedura anulata. Termen de contestare decizie de anulare 11.11.2019. HU. a közbeszerzési eljárás érvénytelenítve, 11.11.2019 a határidő a döntés megfellebezésére.

5 luni 1 săptămână -

RO. În curs de evaluare oferte. HU. Kiértékelés alatt.

6 luni 2 săptămâni -

RO. deschidere oferte 26.08.2019. HU. nyitás 26.08.2019-én.

7 luni 3 săptămâni -

RO. Documentație predată la achiziții- execuție. HU. Dokumentáció leadva közbeszerzésre-kivitelezésre.

8 luni 3 săptămâni -

RO. Aprobarea Proiectului Tehnic este supuse aprobării în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita din data de 5 iunie 2019. În curs de elaborare documentație pentru demararea achiziției publice. HU. a 05.06.2019-i Tanácsülés napirendi pontján van a Terv elfogadása, ugyanakkor folyamatban van a közbeszerzési dokumentáció összeállítása.

10 luni 3 săptămâni -

RO. În data de 04.04.2019 am primit PT-ul. Conform contractului de proiectare trebuie aprobat prin Hotârăre Consiliu și proiectul. A fost depusă cerere pentru Acord ISC, acord necesar în vederea obținerii Autorizației de Construire. HU. 04.04.2019-én megkaptuk a Tervet. A tervezési szerződés értelmében a tervet is el kell fogadni Határozattal. Kérés letéve az Építkezési felügyelőség fele, az Acord ISC kibocsájtásához, ami nélkülözhetetlen az Építkezési engedély megszerzéséhez.

11 luni 2 săptămâni -

RO. A fost abrobat DALI-ul în cadrul ședinței de Consiliu din data de 28.02.2019. Am trimis ordin către proiectant în vederea elaborării Proiectului Tehnic. HU. A 28.02.2019-én megrendezett Tanácsülésen a DALI el volt fogadva. Küldtünk átiratot - úgymond kezdési parancsot - a tervezőnek, hogy készítse a Tervet.

12 luni 3 zile -

RO. Am obținut avizul de mediu, ultimul aviz care era necesar înainte de aprobare DALI și criteriu de obținere aviz CTE. A fost depus Proiectul de Hotărâre privind aprobarea DALI, la cancelarie, va fi introdusă în ședința din 28.02.2019. HU. Megkaptuk az utolsó engedélyt is, a Környezetvédelem részéről, ami feltétel volt a DALI elfogadásához, illetve a CTE aviz megszerzéséhez. A legközelebbi, 28.02.2019-es Tanácsülés anyagába befoglalva, letéve a dokumentáció a kancelláriára.

1 an 3 săptămâni -

RO Este în curs obținerea avizului de la Mediu. HU. pár napon belül megkapjuk a Környezetvédelmi engedélyt.

1 an 3 luni -

RO: Am obținut avizul de la A.B.A. Siret, este în curs de obținere și avizul de la A.B.A. Mureș. După aceea urmează obținerea avizului de mediu. HU: Megkaptuk a Szeret Vízügyi Igazgatóság engedélyét, várjuk még a Maros Vízügyi Igazgatóság engedélyét. Amint megkaptuk, tovább tudunk lépni a környezetvédelmi engedély megszerzéséhez.

1 an 5 luni -

RO: Am obținut avizul de la Electrica. În curs de obținere avizul de la Apele Române respectiv de la Mediu. HU: Megkaptuk az engedélyt az Electrica-tol, folyamatban van a Vízügyi Hatóság valamit a Környezetvédelmi engedély beszerzése.

1 an 6 luni -

RO: A avut loc ședința CTI, comisia a aprobat documentația, însă lipsesc autorizațiile. au fost solicitate toate autorizațiile...Am înaintat adrese către Prefectură, Consiliul local Tulgheș, firma de proiectare de a ne sprijini în obținerea cât mai rapidă a autorizațiilor. HU: Volt CTE gyűlés, a bizottság elfogadta a dokumentációt csak hiányoznak a hozzá járó engedélyek. Minden engedély kérvényezve volt...kértünk átiratban, a Prefektúrát, a Tölgyes Helyi Tanácsát, a tervező céget, hogy támogassanak az engedélyek mihamarabbi megszerzése érdekében.

1 an 7 luni -

RO: în data de 9 iulie 2018 va intra documentația în ședința CTE, proiectantul a depul DALI-ul însă nu a finalizat partea financiară, deoarece nu s-au obținut avizele. după obținerea acestora suma estimată este posibil să se schimbe. Am solicitat finalizarea devizului pentru a-l putea înainta la CTE. Acest demers este în curs, la fel i obținerea avizelor. HU: 09.07.2018 megy be a CTE gyűlésbe, letette a tervező a DALi-t de nem zárta le a pénzügyi részét mivel nincsenek meg az avizok és ezek beszerzése után még módosulhat a becsült érték. Kértem, hogy véglegesítse a devizt, hogy tudjam a CTE elé letenni...ez folyamatban van...valamint az avizok beszerzése is folyamatban van...

1 an 8 luni -

RO: Am depus solicitare către CTE în vederea verificării DALI-ului depus. HU: Tettem le kérést a CTE bizottság fele a letett DALI átnézésére.

1 an 8 luni -

RO: Am primit veriunea electronică a DALI în data de 5 iunie 2018. Este în curs obținerea avizelor de către proiectant. HU: Elektronikusan megkaptuk a DALI-t 05.06.2018-an. Az avizok beszerzése a tervező feladata, folyamatban van.

1 an 9 luni -

RO: am solicitat prin interdmediul unei adrese, prin e-mail de la firma proiectantă să depun DALI-ul deoarece a depășit termenul limită. HU: Átiratban, email-ban is felszólítottuk a céget, hogy tegy le a DALI-t, ugyanis kifutott a határidőből.

2 ani 3 săptămâni -

În data de 25.01.2018 a fost predat studiul geotehnic respectiv ridicările topografice aferente drumului DJ127.

2 ani 1 lună -

Termen de predare DALI 18.02.2017.

2 ani 2 luni -

În curs de elaborare.
COMUNICAT DE PRESA