POZE
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 08-07-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 27-04-2020
 • 31-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 30-10-2019
 • 14-08-2019
 • 14-08-2019
 • 02-10-2018
 • 10-05-2018
 • 10-05-2018
 • 12-01-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" „Modernizare drum județean DJ 174A - Bilbor - DJ 174C - lim. jud. Suceava’’, sector DJ 174C km 5+000 – 11+300... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Schmutzer István
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):6 890 240
Executant: SC Multipland SRL | Nr contract: 19/8618/18.04.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
6890239.52
0.00
0.00
0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 6890239.52 0.00 0.00 0.00 %
Raport - 29-09-2017 6890239.52 0.00 0.00 0.00 %
ACTIVITATI

2 luni 1 săptămână -

Este incheiat contractul cu proiectantul, se asteapta dispozitia de santier.

3 luni 2 săptămâni -

Este in curs incheierea contractului pentru asistenta tehnica din partea proiectantului respectiv incheierea unui act ditional.

4 luni 1 săptămână -

Este in curs achizitia de Asistenta din partea proiectantului.

4 luni 3 săptămâni -

Lucrarile sunt in derulare. Este in curs achizitia de Asistenta din partea proiectantului deoarece SC INCERTRANS SA, firma care a elaborat PT-ul, nu mai asigura asistenta din partea proiectantului.

5 luni 3 săptămâni -

Lucrarile decurg conform graficului de executie. Este in curs achizitia de Asistenta.

7 luni 5 zile -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

8 luni 5 zile -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

9 luni 2 săptămâni -

În continuare sun sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

10 luni 1 săptămână -

Este in curs achitarea facturii nr. 1.

10 luni 2 săptămâni -

Lucrarille sunt sistate până la emiterea unui nou ordin administrativ.

10 luni 3 săptămâni -

S-a solicitat sistarea lucrarilor.

11 luni 3 săptămâni -

Firma contractata a demarat lucrarile. Se in curs lucrarile de pregatire a platformei.

1 an 2 săptămâni -

Firma contractată solicită încheierea unui nou Act adițional pentru actualizarea prețurilor pentru elementele de preț utilaj și manoperă.

1 an 1 lună -

Este semnat Actul Aditional privind actualizarea pretului manoperei si a termenului de executie.Avem promisiuni ca firma contractata ve demara lucrarile.

1 an 2 luni -

Inca nu este semnat din partea firmei actul aditional. Firma contractata a depus a noua ofert, are din nou pretentii financiare suplimentare.

1 an 2 luni -

Actul aditional este la semnat la firma contractată.

1 an 3 luni -

Este in curs incheierea actului aditional.

1 an 3 luni -

In adresa nr. 11472/2019.06.26, de la Directia generala administratie publica locala, suntem instintati ca sunt indeplinite conditiile legale pentru rezilierea Contractului de lucrari nr. 19/8618/2018.

1 an 4 luni -

Este trimisă adresă pentru juriști, se analizează posibilitatea desvacerii contractului.

1 an 5 luni -

Lucrările nu sunt demarate. Firma contractată refuză demararea lucrărilor.

1 an 6 luni -

Firma contractataă refuza în continuare începerea lucrărilor.

1 an 6 luni -

1. La ședința organizată în data de 02.04.2019 la sediul Consiliului Județean Harghita, din partea executantului a fost prezent dl. Inginer Ardelean Claudiu, dl. Director Bartok Sándor nu a fost prezent, invocând motive de neseriozitate din partea reprezentanțiilor CJHR, tot odata transmite pentru reprezentanții CJHR. 2. Ardelean Claudiu (reprezentanul firmei contractate): Punctul de vedere al constructorului rămâne neschimbat în continuare, până nu avem cadru legal pentru a demara lucrările nu suntem în măsură de a începe lucrările de execuție. Exemplu plan de trasare; proiect actualizat cu normele de asfalt noi; borne de reper nerealizate pe teren, predat cu lista de coordonate, etc.

1 an 6 luni -

In data de 28 martie a avut loc o sedinta in care sau discutat urmatoarele. 1. S-a analizat situația contractului de lucrări pentru DJ 174 C, respectiv stabilirea prevedrilor actelor adiționale, Acte adiționale necesare reglementării coeficientului de actualizare a carburanțiilor, a materialelor și a manoperei în cadrul contractului de lucrări nr. 19/8618/18.04.2018. 2. Actele adiționale pentru modificarea contractului se pot încheia doar după aprobarea bugetului. 3. Creșterea manoperei conform Comisia Naținală de Strategie și Prognoză, raportat la perioada semnării contractului este 57,9%, pentru bitum și carburanți creșterea este de 0,7%. 4. Carburanții și bitumul sunt încadrate în CAEN 19, construcțiile sunt încadrate în CAEN 42, 43 respectiv 44. 5. În principiu este dorință din partea constructorului de a începe/continua lucrarea.

1 an 7 luni -

RO: Contractul de finanțare este semnat. Lucrările sunt sistate pe perioada de iarnă. HU: A finanszírozási szerződés alá írva. A munkálatok a tél idejére le vannak állítva.

1 an 8 luni -

RO: Contractul de finanțare este semnat. Lucrările sunt sistate pe perioada de iarnă. HU: A finanszírozási szerződés alá írva. A munkálatok a tél idejére le vannak állítva.

1 an 11 luni -

RO: În curând se va semna contractul de finanțare POR. Lucrările la acest obiectiv nu evaluează, executantul are obiecții și după părerea lui această problemă are ca bază nepredarea amplasamentului de beneficiar. Amplasamentul a fost predat pe data de 25 septembrie pe baza procesului verbal cu nr. 22599. HU: Hamarosan aláíródik a finanszírozási szerződés a ROP pályázat kapcsán. A munkálatok nem haladtak előre, a kivetelező cég úgy tekinti, hogy még nincs átadva a terep. A terep átadása megtörtént szeptember 25-én a 22599 számú jegyzőkönyv alapján.

2 ani 4 zile -

RO: Lucrările de modernizare au început. A trecut prin primul filtru proiectul depus pentru finanțare. În curând urmează evaluarea și procedura de contractare. HU: Elkezdődtek a munkálatok. A leadott finanszírozási kérés túl jutott az első szűrőn, ezt követi a kiértékelés és válogatás majd az előszerződési procedúra.

2 ani 2 săptămâni -

In data de 28 septembrie 2018 a fost emis Ordinul de incepere a lucrarilor.

2 ani 2 săptămâni -

In data de 28 septembrie 2018 a fost emis Ordinul de incsepere a lucrarilor.

2 ani 4 săptămâni -

Este emis autorizatia de construire nr. 45/13.09.2018.

2 ani 1 lună -

Este în curs obținerea avizului ISC, obținerea Autorizației de construire și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

2 ani 2 luni -

In continuare se lucreaza cu pregatirea proiectului pentru POR.

2 ani 2 luni -

Se lucreaza intens cu documentatiile pentru POR. In continuare am probleme cu verificarea proiectului.

2 ani 3 luni -

Este semnat contractul cu Dirigintele de santier. Contract de sevicii Nr. 51/16796/12,07.2018. Este trimis Fisa de proiect la ADR Centru.

2 ani 3 luni -

Se lucreaza intens la pregatirea documentatiei pentru POR.

2 ani 3 luni -

Este in curs pregatirea Contractului de servici pentru diriginte de santier.

2 ani 4 luni -

Documentatia este la Verificator. Asteptam proiectul verificat. In continuare am probleme cu achizitia dirigintelui de santier.

2 ani 5 luni -

Este in curs (CFP) Comanda pentru verificare proiect.

2 ani 5 luni -

Sa depus o oferta pentru Verificare proiect si trei oferte pentru Diriginte de santier. Este in curs solutionarea ofertelor.

2 ani 6 luni -

Este semnat contractul de lucrari nr. 19/8618/18.04.2018. Este in curs achizi;ionare verificator de proiect si diriginte de santier.

2 ani 6 luni -

Este in curs achizitionare verificator de proiect.

2 ani 7 luni -

Este in curs semnarea contractului.

2 ani 7 luni -

Este predat pentru semnat raportul procedurii.

2 ani 8 luni -

Este în curs evaluarea ofertelor.

2 ani 9 luni -

Data depunerii ofertelor a fost 18 ianuarie. 5 firme si-au depus ofertele. Urmeaza evaluarea ofertelor.

2 ani 9 luni -

In data de 11.12.2017 s-a solutionat cererea de suspendare a procedurii din contestatia formulata de catre SC Plastidrum SRL, cu sediul in Bucuresti, sos. Alexandriei nr. 156, sector 5, in contradictoriu cu Judetul Harghita, in calitate de autoritate contractanta. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul dispozitiilor art. 23 alin (1) din Legea nr. 101/2016, respinge, ca ramasa fara obiect, cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulata in contestatia depusa. Ca urmare procedura a fost reluata si se asteapta ofertele pe SEAP pana in data de 18.01.2018

2 ani 9 luni -

Data limita de depunere a ofertelor: 18.01.2018 15:00

2 ani 10 luni -

Numar invitatie / anunt: 418732 / 24.11.2017 Denumire contract: „Modernizare drum judetean DJ 174A, - Bilbor - km 20+000-23+423 – DJ 174C – lim. Jud. Suceava km 5+000 – 11+197”, pe sectorul km 5+000 – 11+197 Stare procedura: In Desfasurare Data limita de depunere a ofertelor: 14.12.2017 ora 15:00

3 ani 1 săptămână -

Este predata documentatia la Direcţia generală programe, proiecte și Achiziții publice.

3 ani 3 săptămâni -

Actualizare lista de cantitati.
COMUNICAT DE PRESA