INFORMATII GENERALE
" „Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250”... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Schmutzer István
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):8 617 010
Executant: SC ING SERVICE SRL | Nr contract: 24/14657/29.06.2019
ACTIVITATI

1 săptămână 3 zile -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere

1 lună 1 săptămână -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

1 lună 3 săptămâni -

În continuare sunt sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

2 luni 3 săptămâni -

În continuare sun sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

3 luni 2 săptămâni -

Este in curs achitarea facturii nr. 2. Lucrarile sunt sistate in continuare.

4 luni 1 săptămână -

Lucrarile sunt sistate. Se va depune Situatia nr. 2.

5 luni 3 zile -

Este in curs decontarea situatiei nr. 1. In continuare sunt sistate lucrarile.

5 luni 2 săptămâni -

Incepind din data de 03.10.2019 sunt sistate lucrarile.

6 luni 2 ore -

Este așternut stratul de legătură asfalt, până la km 2+900.

6 luni 1 săptămână -

În data de 25.09.2019, au inceput lucrarile de asfaltare.

6 luni 1 săptămână -

Lucrările decurg conform graficului de execuție.

6 luni 2 săptămâni -

Lucrările decurg conform graficului de execuție.

7 luni 2 ore -

In data de 30 august 2019, a avut loc a doua fază determinată pentru: Strat de material granular rezultat din reciclarea dalelor. Lucrările continua cu așternarea stratului de piatră spartă pentru sectorul de drum 1+000-3+000.

7 luni 1 săptămână -

In data de 13 august 2019, a avut loc prima fază determinată pentru: Strat de material granular rezultat din reciclarea dalelor. Lucrările continua cu așternarea stratului de piatră spartă.

7 luni 2 săptămâni -

Este predat amplasamentul, este emis ordinul de incepere din data de 08.08.2019. Firma contractată a demarat lucrările de detensionare a dalelor de beton.

7 luni 4 săptămâni -

Este semnat contractul cu dirigintele de santier. In data de 06.08.2019 va avea loc predarea amplasamentului.

8 luni 2 săptămâni -

Este in curs contractarea dirigintelui de santier.

8 luni 3 săptămâni -

Este semnat contractul de lucrari nr. 24/14657/29.06.2019.

9 luni 1 săptămână -

Contractul este la semnat la Direcția generală administrație publică locală.

9 luni 3 săptămâni -

În curând se poate semna Contractul de execuție.

10 luni 2 ore -

data limită de depunere a contestațiilor este 09.06.2019.

10 luni 3 ore -

Daca nu se depun contestații, în curând se poate semna contractul de lucrări.

10 luni 6 zile -

Este pregătit pentru semnat raportul achiziției.

10 luni 3 săptămâni -

Este in curs evaluarea ofertelor.

11 luni 1 săptămână -

În data de 15 aprilie a avut loc deschiderea ofertelor.Doua firme au depus oferte.

12 luni 23 de ore -

In data de 25.03.2019 a fost publicat pe SEAP lucrările de execuție. https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100058672
COMUNICAT DE PRESA