POZE
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 02-06-2020
 • 02-06-2020
 • 02-06-2020
 • 02-06-2020
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul județean DJ 153D, pe sectorul 1+000-4+500, prezintă o importanță deosebită deoarece asigură legătura cu drumul județean DJ 153C, cu drumul național DN 12, și nu în ultimul rând, accesul către Centrul... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Kész Viktor
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):9 446 420

Durata contractului: 18 luni (06-11-2019 | 06-05-2021)

ACTIVITATI

1 lună 2 săptămâni -

S-au realizat podețele din elemente prefabricate tip P2, care au fost aduse la cota drumului. Se lucrează la execuția șanțurilor carosabile cu plăcuța în intravilanul localității Remetea km 1+000 - 1+750, a fost finalizat zidul de sprijin în lungime de 50 m.

3 luni 21 de ore -

RO: Se lucrează la reamplasarea podețelor în intravilanul localității, respectiv la lucrări de terasamente în extravilan. HU: Dolgoznak az átereszek behelyezésével a település belterületén, valamint zajlanak a földmunkálatok a település külterületén.

4 luni 3 săptămâni -

execuție podeț la DJ 153D intersecție spre Stația de sortare a deșeurilor

4 luni 3 săptămâni -

În urma emiterii Ordinului de reîncepere din 27.04.2020, executantul SC Multipland a început execuția podețelor, cu această ocazie constatând suprapunerea șanțrilor pe rețeaua de canalizare, fiind solicitată convocarea proiectantului. În acest sens în data de 7.05.2020 în urma întâlnirii proiectant, executant a fost emisă Dispoziția de șantier nr.1 privind translatarea axului lucrării. La execuția podețelor tip P2 de la km 1+105 respectiv 1+380 s-a constatat că țeava de canalizare D 400 mm, conducta de fibră optică și țaeva de apă potabilă intersectează fundațile proiectate, în acest sens fiind convocată o nouă întâlnire pe amplasamentul lucrării în data de 04.06.2020.

5 luni 3 săptămâni -

A fost emis Ordinul de reîncepere a lucrărilor încpînd cu data de 27.04.2020, executantul va realiza lucrările de pichetare și mobilizare pentru reînceperea lucrărilor

6 luni 4 săptămâni -

erată, se referă la DJ 135(decolmatare).

9 luni 1 săptămână -

Lucrările sunt sistate pe perioada de iarnă, execuția va începe și funcție de condițiile meteorologice pe 16.03.2020

11 luni 1 zi -

A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor de execuție, executantul nu a demarat lucrările de execuție pentru că lucrază pe șapte amplasamente, în același timp va solicita sistarea lucrărilor din cauza perioadei de iarnă. Az építő nem kezdte el a munkálatokat, mert hét más munkaponton dolgozik, a munkálat felfügesztését kéri a téli időszakra.

11 luni 2 săptămâni -

A fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr.93/2019, a fost predat amplasamentul în data de 04.11.2019 cu participarea reprezentanțiilor proiectantului, executantului, dirigintelui de șantier și a CJ harghita, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 05.1.2019. în următoarea perioadă executantul va realiza trasarea lucrărilor.

1 an 2 săptămâni -

A fost semnat Contractul de executie nr. 92 pentru aceasta investiție și este în curs achiziția servicilor de diriginție. Aláirodott a 92/2019 kivitelezési szerződés és folyamatban van a munkálatfelügyelói szerződés megkötése.

1 an 1 lună -

este in proces de semnare Contractul de executie nr.92/2019 pentru aceasta investitie

1 an 1 lună -

RO: Pe 03.09.2019 este programată semnarea contractului. HU: 2019 szept. 3-án lesz a szerződésaláírás.

1 an 6 luni -

S-a solicitat Direcției genarale administrație publică locală declarația necesară eliberării Autorizației de Construire în data de 16.04.2019. Documentația necesară demarării procedurii de achiziție publică la Direcției genarală programe, proiecte și Achiziții publice în data de 17.05.2019.

1 an 6 luni -

-

1 an 6 luni -

-

1 an 6 luni -

-

1 an 6 luni -

-

1 an 6 luni -

-
COMUNICAT DE PRESA