POZE
 • 06-04-2021
 • 06-04-2021
 • 06-04-2021
 • 09-03-2021
 • 09-03-2021
 • 09-03-2021
 • 09-03-2021
 • 09-03-2021
 • 09-03-2021
 • 09-03-2021
 • 18-01-2021
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 10-11-2020
 • 30-10-2020
 • 30-10-2020
 • 30-10-2020
 • 30-10-2020
 • 30-10-2020
 • 30-10-2020
 • 30-10-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 04-09-2020
 • 02-06-2020
 • 02-06-2020
 • 02-06-2020
 • 02-06-2020
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul județean DJ 153D, pe sectorul 1+000-4+500, prezintă o importanță deosebită deoarece asigură legătura cu drumul județean DJ 153C, cu drumul național DN 12, și nu în ultimul rând, accesul către Centrul... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Kész Viktor
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):9 446 420

Durata contractului: 18 luni (06-11-2019 | 06-05-2021)

ACTIVITATI

6 zile 20 de ore -

Sau realizat lucrări la podețul tip D5 și la rigolele carosabile.

1 lună 5 zile -

În data de 25.02.2021 au fost reluate lucrările la acest obiectiv de investiţie cu execuţia podeţului tip D5. 2021 februar 25+en ujrakezdodtek a munkalatok a D5 ateresz eptisevel.

2 luni 1 zi -

lucrările sunt sistate pentru perioada de iarnă, s-a executat stabilizare drumului și inclusiv stratul de piatră spartă.

2 luni 3 săptămâni -

Az uttest kővezési szintig van elkészítve, jelenleg a munkálatok szüneielnek a téli idószakban. A fost realizat drumul până la stratul de piatră, în prezent lucrările sunt sistate pentru perioada de iarnă.

4 luni 6 zile -

Se realizeză lucrări de terasamente la drum, stabilizarea terasamentului, lucrări de pietruire, compactare, etc.. Földmunkák folynak a útest stabilizálása, kövezősi munkák, útest tömítési munkálatok, stb.

5 luni 3 zile -

Se lucrează la execuția șanțurilor betonate în zona fabricii de lapte unde este necesară și mutarea cablulurilor electrice pe această porțiune, în extravilanul localității au fost amplasate toate podețele în prezent se realizează lucrări de terasamente.A tejgyár szomszédságában a födött sáncok munkálatai folynal amelyek szükségeltetik a villany kábelek elkötöztetését igényelik. Remete külterüreletén az egész áteresz be van rakva, jelenleg fóldmunkák folynak.

5 luni 2 săptămâni -

Lucrări de terasamente la reabilitarea DJ 153D în extravilanul localității Remetea.Földmunka végzése Remete község külterületén a 153D uton.

7 luni 1 săptămână -

S-au realizat podețele din elemente prefabricate tip P2, care au fost aduse la cota drumului. Se lucrează la execuția șanțurilor carosabile cu plăcuța în intravilanul localității Remetea km 1+000 - 1+750, a fost finalizat zidul de sprijin în lungime de 50 m.

8 luni 3 săptămâni -

RO: Se lucrează la reamplasarea podețelor în intravilanul localității, respectiv la lucrări de terasamente în extravilan. HU: Dolgoznak az átereszek behelyezésével a település belterületén, valamint zajlanak a földmunkálatok a település külterületén.

10 luni 2 săptămâni -

execuție podeț la DJ 153D intersecție spre Stația de sortare a deșeurilor

10 luni 2 săptămâni -

În urma emiterii Ordinului de reîncepere din 27.04.2020, executantul SC Multipland a început execuția podețelor, cu această ocazie constatând suprapunerea șanțrilor pe rețeaua de canalizare, fiind solicitată convocarea proiectantului. În acest sens în data de 7.05.2020 în urma întâlnirii proiectant, executant a fost emisă Dispoziția de șantier nr.1 privind translatarea axului lucrării. La execuția podețelor tip P2 de la km 1+105 respectiv 1+380 s-a constatat că țeava de canalizare D 400 mm, conducta de fibră optică și țaeva de apă potabilă intersectează fundațile proiectate, în acest sens fiind convocată o nouă întâlnire pe amplasamentul lucrării în data de 04.06.2020.

11 luni 2 săptămâni -

A fost emis Ordinul de reîncepere a lucrărilor încpînd cu data de 27.04.2020, executantul va realiza lucrările de pichetare și mobilizare pentru reînceperea lucrărilor

1 an 2 săptămâni -

erată, se referă la DJ 135(decolmatare).

1 an 2 luni -

Lucrările sunt sistate pe perioada de iarnă, execuția va începe și funcție de condițiile meteorologice pe 16.03.2020

1 an 4 luni -

A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor de execuție, executantul nu a demarat lucrările de execuție pentru că lucrază pe șapte amplasamente, în același timp va solicita sistarea lucrărilor din cauza perioadei de iarnă. Az építő nem kezdte el a munkálatokat, mert hét más munkaponton dolgozik, a munkálat felfügesztését kéri a téli időszakra.

1 an 5 luni -

A fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr.93/2019, a fost predat amplasamentul în data de 04.11.2019 cu participarea reprezentanțiilor proiectantului, executantului, dirigintelui de șantier și a CJ harghita, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor cu data de 05.1.2019. în următoarea perioadă executantul va realiza trasarea lucrărilor.

1 an 6 luni -

A fost semnat Contractul de executie nr. 92 pentru aceasta investiție și este în curs achiziția servicilor de diriginție. Aláirodott a 92/2019 kivitelezési szerződés és folyamatban van a munkálatfelügyelói szerződés megkötése.

1 an 7 luni -

este in proces de semnare Contractul de executie nr.92/2019 pentru aceasta investitie

1 an 7 luni -

RO: Pe 03.09.2019 este programată semnarea contractului. HU: 2019 szept. 3-án lesz a szerződésaláírás.

1 an 11 luni -

S-a solicitat Direcției genarale administrație publică locală declarația necesară eliberării Autorizației de Construire în data de 16.04.2019. Documentația necesară demarării procedurii de achiziție publică la Direcției genarală programe, proiecte și Achiziții publice în data de 17.05.2019.

1 an 11 luni -

-

1 an 11 luni -

-

1 an 11 luni -

-

1 an 11 luni -

-

1 an 11 luni -

-
COMUNICAT DE PRESA

11 luni 1 săptămână

Gazdaságilag fontos beruházások vannak folyamatban Gyergyó - térségében

Borboly Csaba: a gyergyói beruházások erősítik Hargita megyét   Hargita megye északi térségében és a Gyergyói - medencében zajló beruházásokat tekintették meg május 6-án, szerdán. Mint...

11 luni 1 săptămână

Investițiile care se derulează în zona Gheorgheni au un rol important din punct de vedere economic

Borboly Csaba: investițiile din zona Gheorgheni sunt un punct forte al județului Harghita   În cursul zilei de miercuri, 6 mai a avut loc o vizită pe teren la investițiile aflate în curs...

1 an 2 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...

1 an 5 luni

Tanácsülés október 30.

Új generátort kap a Hargita Megyei Vérközpont Ismét kiegészítették a gyermekvédelmi közszolgálat költségvetését   Rendes havi ülését tartotta meg Hargita Megye Tanácsa október 30-án,...

1 an 5 luni

Ședință 30 octombrie

Nou generator electric la centrul de transfuzie sanguină S-a suplimentat din nou bugetul direcției județene de protecție a copilului   La sediul din Miercurea Ciuc a avut loc azi, 30...

1 an 9 luni

Közbeszerzés alatt a gyergyóremetei út felújítása

Megjelent Hargita Megye Tanácsa közbeszerzéseit összesítő oldalán a 153D jelzésű megyei út felújítási kiírása. A 3,5 kilométeres szakasz Gyergyóremetétől a hulladéklerakóhoz vezet, amelynek...