INFORMATII GENERALE
" „Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250”... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Schmutzer Istvan
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):8 617 010
Executant: SC ING SERVICE SRL | Nr contract: 24/14657/29.06.2019
ACTIVITATI

2 săptămâni 4 zile -

În continuare sun sistate lucrarile, pâna la emiterea ordinului de reîncepere.

1 lună 1 săptămână -

Este in curs achitarea facturii nr. 2. Lucrarile sunt sistate in continuare.

2 luni 4 zile -

Lucrarile sunt sistate. Se va depune Situatia nr. 2.

2 luni 3 săptămâni -

Este in curs decontarea situatiei nr. 1. In continuare sunt sistate lucrarile.

3 luni 1 săptămână -

Incepind din data de 03.10.2019 sunt sistate lucrarile.

3 luni 3 săptămâni -

Este așternut stratul de legătură asfalt, până la km 2+900.

4 luni 1 zi -

În data de 25.09.2019, au inceput lucrarile de asfaltare.

4 luni 3 zile -

Lucrările decurg conform graficului de execuție.

4 luni 1 săptămână -

Lucrările decurg conform graficului de execuție.

4 luni 3 săptămâni -

In data de 30 august 2019, a avut loc a doua fază determinată pentru: Strat de material granular rezultat din reciclarea dalelor. Lucrările continua cu așternarea stratului de piatră spartă pentru sectorul de drum 1+000-3+000.

5 luni 1 săptămână -

In data de 13 august 2019, a avut loc prima fază determinată pentru: Strat de material granular rezultat din reciclarea dalelor. Lucrările continua cu așternarea stratului de piatră spartă.

5 luni 2 săptămâni -

Este predat amplasamentul, este emis ordinul de incepere din data de 08.08.2019. Firma contractată a demarat lucrările de detensionare a dalelor de beton.

5 luni 3 săptămâni -

Este semnat contractul cu dirigintele de santier. In data de 06.08.2019 va avea loc predarea amplasamentului.

6 luni 1 săptămână -

Este in curs contractarea dirigintelui de santier.

6 luni 3 săptămâni -

Este semnat contractul de lucrari nr. 24/14657/29.06.2019.

7 luni 4 zile -

Contractul este la semnat la Direcția generală administrație publică locală.

7 luni 2 săptămâni -

În curând se poate semna Contractul de execuție.

7 luni 3 săptămâni -

data limită de depunere a contestațiilor este 09.06.2019.

7 luni 3 săptămâni -

Daca nu se depun contestații, în curând se poate semna contractul de lucrări.

8 luni 7 ore -

Este pregătit pentru semnat raportul achiziției.

8 luni 2 săptămâni -

Este in curs evaluarea ofertelor.

9 luni 5 zile -

În data de 15 aprilie a avut loc deschiderea ofertelor.Doua firme au depus oferte.

9 luni 3 săptămâni -

In data de 25.03.2019 a fost publicat pe SEAP lucrările de execuție. https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100058672
COMUNICAT DE PRESA
 • 6 luni 4 săptămâni

  A Hargitafürdőre vezető út felújítása elsősorban a turizmust segíti

  Aláírták az útépítés kivitelezési szerződését   A turizmust, de az ott lakók életminőségének javítását is szolgálja a Hargitafürdőre vezető 138A jelzésű megyei út felújítása. A...
 • 9 luni 3 săptămâni

  Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

  Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...
 • 9 luni 3 săptămâni

  Echilibrat, optimist și ambițios

  Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...