POZE
  • 20-08-2020
  • 20-08-2020
  • 20-08-2020
  • 02-06-2020
  • 02-06-2020
  • 02-06-2020
  • 02-06-2020
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" DECOLMATARE, REFACEREA TERASAMENTULUI ȘI A DJ 135 (ASFALTAT) PE 30 ML, PRECUM ȘI REPARAREA PODEȚELOR 62+150, 62+200, 62+660 KM” ... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Kész Viktor
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
ACTIVITATI

3 luni 3 săptămâni -

În data de 14.05.2020 s-a predat amplasmentul lucrărilor către executant, cu această ocazie constatându-se existența pe amplasamentul lucrărilor a unor arbori care împiedică realizarea lucrărilor, în același timp la poziția km 62+150 sunt stâlpi de telefonie care trebuiesc mutați. S-a luat legătura cu propritarii pădurii din zonă, cu factorii localiși Ocolul silvic Odrheiu Secuiesc, aceștia urmând a exploata copacii din amplasament în aproximativ două sătămâni. Pentru mutarea stâlpilor de telefonie s-a contactat Telekom România sucursala M-Ciuc, întocmind o adresă în acest sens.

6 luni 18 minute -

A fost semnat contractul de supraveghere cu SC ASPIRO SRL, urmeaza predarea amplasamentului, Aláirodot a munkálat felögyeloi szerödés az ASPIRO SRL vel, a terep átadás következik.

7 luni 3 săptămâni -

A fost semnat contractul de execuție lucrări cu societaea SC DACIA FABER SRL Cluj Napoca, urmează încheierea contractului penru serviciile de supraveghere lucrări. Megkötödöt a kivitelezési szerződés a kolozsvári SC DACIA FABER KFt - vel, folyamatban vannak a munkálat felügyelöi szerződéshez szükséges intézkedések.

8 luni 3 zile -

RO: În data de 23.12.2019 s-a semnat contractul de execuție cu firma Dacia Faber. În funcție de condițiile meteorologice, se vor începe lucrările. HU: 2019 december 23-án meg lett kötve a munkálat szerződése a Dacia Faber nevű céggel. A munkálatok kezdési időpontja az időjárás függvényében fog alakulni.

10 luni 3 zile -

Se analizează oferta tehnică depusă de către ofertant. Folyamatban van a műszaki ajánlat ellemzése.

10 luni 1 săptămână -

În data de 7 noiembrie a fost deschiderea ofertelor depuse pentru această investiție.

10 luni 3 săptămâni -

este în curs procedura de achiziție publică pentru lucrare de execuție.

11 luni 3 săptămâni -

A fost transmisă valoarea estimată recalculată recalculată pe baza devizului general actualizat la serviciul de achiziții publice pentru repostare pe SEAP. Újra van számolva a közbeszerzési folyamathoz szükséges felbecsült érték az újraszámolt általános költségirányzat alapján és újra feltöltöldik a közbeszerzési oldalra.

1 an 1 săptămână -

S-a obtinut Hotararea de Consiliu Judetean pentru marirea valorii investitiei si se va reposta pe SEAP

1 an 3 săptămâni -

RO: Modificare PAAP, cu modificare preț.

1 an 2 luni -

la deschiderea ofertelor din data de 11.07,2019 nu s-a prezentat nici un ofertant aceasta fiind a treia dată pentru această procedură de achiziție se va proceda la mărirea valorii estimate din Nota justificativă conform prevedrilor legale. S-a obtinut Hotararea de Consiliu Judetean pentru marirea valorii investitiei si se va republica pe SEAP

1 an 3 luni -

A fost publicat pe SICAP, nu s-a prezentat nici un ofertant, procedura se va relua pe data de 12.06.2019. Nu a fost ddepusă nici o ofertă nici la a treia procedură de achiziție din data de 11.07.2019,este necesară creșterea valorii estimate a din Nota justificativă.
COMUNICAT DE PRESA