POZE
  • 17-05-2018
  • 17-05-2018
  • 10-01-2018
  • 22-12-2017
  • 28-11-2017
  • 27-10-2017
  • 28-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" În cursul lucrărilor de execuție efectuate la DJ 134A, în anii anteriori am întâmpinat o serie de probleme care au împiedicat continuarea lucrărilor, printre care existența conductelor de transport gaze... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):30 345

Durata contractului: 90 zile (29-06-2017 | 27-09-2017)

Executant: Rutier Conex XXI | Nr contract: 12/14984/29.06.2017
ACTIVITATI

1 săptămână 4 zile -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici prin aceasta de a rezolva situația existentă din cauza terenului de fundare. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza terenului înbibat de apă și din cauza administratorii lacurilor. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. Din toate acestea varianta a 2-a pare să fie realizabil: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Astfel, în urma acestora, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex ar putea fi definitivată. Acest lucru depinde de traseul drumului ales: ori drumul bătătorit ori drumul intabulat pe lângă lacuri.

1 lună 1 zi -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici prin aceasta de a rezolva situația existentă din cauza terenului de fundare. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza terenului înbibat de apă și din cauza administratorii lacurilor. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. Din toate acestea varianta a 2-a pare să fie realizabil: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Astfel, în urma acestora, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex ar putea fi definitivată.

1 lună 2 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă din cauza terenului din punct de vedere geotehnic. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza neobținerii avizelor de la SNTGN Transgaz și SNGN Romgaz. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. În cursul anului acestuia, în urma SF-lui, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex ar putea fi definitivată.

2 luni 1 zi -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă din cauza terenului din punct de vedere geotehnic. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza neobținerii avizelor de la SNTGN Transgaz și SNGN Romgaz. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. În cursul anului acestuia, în urma SF-lui, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex ar putea fi definitivată.

2 luni 3 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă din cauza terenului din punct de vedere geotehnic, ceea ce solicită costuri mai mari. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În cursul anului acestuia, în urma SF-lui, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex ar putea fi definitivată.

4 luni 1 săptămână -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă. Pentru rezolvarea situației persistentă trebuie regândit traseul drumului pentru care va fi inițiat iarăși un nou obiectiv de investiție. În cursul anului acestuia, în urma SF-lui, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex poate fi definitivată.

5 luni 2 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă. Pentru rezolvarea situației persistentă trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția iarăși un nou obiectiv de investiție. În cursul anului acestuia, în urma SF-lui, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex poate fi definitivată.

6 luni 2 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200, însă și în cazul acestei investiții trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția un nou obiectiv de investiție. Pe baza SF-lui aprobat de către comisia CTE, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex trebuie definitivată.

7 luni 1 săptămână -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200, însă și în cazul acestei investiții trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția un nou obiectiv de investiție. Pe baza SF-lui aprobat de către comisia CTE, clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex trebuie definitivată.

8 luni 3 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex este în curs. Aceasta depinde de modalitatea în care SF-ul va fi aprobată de către comisia CTE.

9 luni 1 săptămână -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex este în curs. Aceasta depinde de măsura în care SF-ul va fi aprobată de către comisia CTE.

9 luni 4 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex este în curs. Trebuie văzut ca SF-ul în ce măsură va fi aprobată de către comisia CTE.

10 luni 1 săptămână -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex este în curs.

10 luni 3 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Este în curs clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex.

11 luni 4 zile -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Este pe ordinea de zi clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex.

1 an 1 lună -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 1 lună -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 2 luni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Documentele pentru reziliere sunt elaborate, urmează analizarea și verificarea acestora.

1 an 3 luni -

Au fost depuse 6 oferte. După evaluarea tehnică și financiară a ofertelor, avem un ofertant câștigător cu care este în curs încheierea contractului pentru servicii de elaborare a unei studii de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 4 luni -

Pentru achiziționarea unui proiectant, pentru servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” așteptăm ofertele de preț inclusiv până la 18 mai anul curent. Anunțul este publicat pe SEAP, iar documentația poate fi accesată de pe pagina web al Consiliului Județean Harghita. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Documentele pentru reziliere sunt în curs de elaborare. Se prevede clarificarea situației.

1 an 5 luni -

Nota conceptuală, respectiv documentația pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate este elaborată și este în curs de verificare. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Este în curs clarificarea situației.

1 an 6 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru obiectul de investiție Reconfigurare traseu DJ 134A. După obținerea Certificatului de urbanism este necesară elaborarea Notei conceptuală. Este în curs finalizarea elaborării documentației pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110. Totodată, se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Este în curs clarificarea situației.

1 an 7 luni -

Pentru reconfigurarea traseului de drum prin procedura de expropriere pe cauză de utilitate publică este necesară elaborarea unui Studiu de fezabilitate. Este în curs elaborarea documentației pentru achiziționarea acestuia. Este în curs obținerea Certificatului de urbanism. Este necesară inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.Totodată, se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul, implicit rezilierea contractului.

1 an 8 luni -

Obținerea Avizului de la SNTGN Transgaz SA, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede reconfigurarea traseului de drum, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și obținerea unei noi Autorizații de construire, cu inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110. Totodată, se prevede rezilierea contractului cu firma proiectantă, Rutier Connex XXI.

1 an 8 luni -

Obținerea Avizului de la SNTGN Transgaz SA, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede reconfigurarea traseului de drum, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și obținerea unei noi Autorizații de construire, cu inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

1 an 9 luni -

Obținerea Avizului de la SNTGN Transgaz SA, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede relocarea traseului de drum, implicit inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul acestei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

1 an 9 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Obținerea Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma solicitării CJHR, am primit valori estimative pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, atât de la SNTGN Transgaz, cât și de la SC CIS GAZ SA. Cei de la CIS GAZ SA ne-au trimis oferte pentru devierea conductelor de gaz aparținând atât SC SNTGN TRANSGAZ SA, cât și SNGN ROMGAZ SA.

1 an 10 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. SC SNTGN Transgaz SA ne-a comunicat faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. În urma acestora, am solicitat de la SC CIS GAZ să ne trimită costul estimativ a devierii conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km în cazul în care Consiliul Județean Harghita ar opta pentru devierea conductei și nu al traseul drumului. Este menționat ca pe lângă conducta de gaz aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, există și conducta de gaz aparținând SC SNGN ROMGAZ SA, la care este necesară aplicarea acelorași soluții.

1 an 10 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire sunt epuizate. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. În urma efectuării analizelor, respectiv a verificărilor și pe teren a subtraversările conductei de gaz cu drumul județean, această confirmare în scris a fost transmisă de către Transgaz. Astfel, prin adresa trimisă s-a subliniat ca traseul proiectat al tronsonului de drum propus pentru modernizare nu respectă distanțele de protecție și siguranță ale conductei de transport gaze naturale. Au precizat ca distanțele între marginea drumului proiectat și axul conductei existente este pe alocuri între 1,71 m și 2,28 m, distanțe care nu permit exploatarea conductei în condiții de siguranță. Totodată, au subliniat faptul că, pentru modernizarea drumului este necesar fie identificarea unui alt traseu, care să respecte distanțele de 20 m față de conductă, fie devierea conductei pe cheltuiala Consiliului Județean Harghita. Este de menționat ca pe lângă conducta de gaz aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, există și conducta de gaz aparținând SC SNGN ROMGAZ SA, la care este necesară aplicarea acelorași soluții.

1 an 11 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Așa se pare că posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire sunt epuizate. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora în scris. În acest sens ultima dată, pe 30 septembrie am vorbit prin telefon, cu directorul Transgazului, domnul Viorel Barbu. În cazul în care răspunsul dânșilor va fi negativ, se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

1 an 11 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Așa se pare că posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire sunt epuizate. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora în scris. În acest sens ultima dată, pe 30 septembrie am vorbit prin telefon, cu directorul Transgaz, domnul Viorel Barbu. În cazul în care răspunsul dânșilor va fi negativ, se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

2 ani 5 zile -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora, o adresă în acest sens. Se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

2 ani 2 săptămâni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. În urma întrevederii cu factorii de decizie din cadrul Transgazului din Mediaș, după cum a fost promis, pe data de 20 august Transgazul a luat puncte topo, pentru a determina distanța dintre conductă și drum, pentru o analizare mai precisă. Așteptăm decizia luată.

2 ani 1 lună -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Pe data de 13 august a avut loc întrevederea cu factorii de decizie din cadrul Transgazului din Mediaș, se încearcă să fie rezolvată problema. Este în curs clarificarea situației. Se prevede ca Transgazul, să ia puncte topo, pentru ca distanța dintre conductă și drum să poate fi determinată în stereo 70 și să fie analizată. În urma acestuia va fi luată decizia cuvenită.

2 ani 2 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Notificarea de începere a execuției a avizului ABA Mureș a fost prelungită, am decontat contravalaorea facturii, am primit avizul. Încă nu s-a reușit întrevederea cu reprezentanții societății SNTGN Transgaz SA.

2 ani 2 luni -

Nu este obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Am transmis o adresă către ABA Mureș pentru prelungirea Notificării de începere a execuției. Când va fi eliberat factura, trebuie achitat. Nu am primit răspuns la adresa transmisă către conducerea Transgazului în legătură cu întrevederea cu reprezentanții societății SNTGN Transgaz SA. Vom lua legătura cu dânșii, încă odată și prin telefon.

2 ani 3 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Am efectuat solicitări de sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Am trimis o nouă adresă către conducerea Transgazului în legătură cu întrevederea cu reprezentanții societății SNTGN Transgaz SA.

2 ani 4 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Am efectuat solicitări de sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Sperăm că se va rezolva. Am scris către șeful de la Compartimentul avize de la Transgaz în legătură cu o întrevedere de la sediul lor, am promisiunea dânsului că după sărbători va lua legătura cu Direcția Generalaă tehnică din cadrul Consiliului Județean Harghita.

2 ani 5 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Am efectuat solicitări de sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Sperăm că se va rezolva.

2 ani 7 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita. În acest sens au fost inițiate demersuri, încă mai așteptăm răspunsul celor de la SNTGN Transgaz, data efectuării vizitei reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul Transgaz. Sperăm.

2 ani 8 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita. În acest sens au fost inițiate demersuri, așteptăm răspunsul celor de la SNTGN Transgaz, data efectuării vizitei reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul Transgaz.

2 ani 10 luni -

RO: Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita în acest sens. Pâna în momentul prezent nu s-a reușit organizarea acestuia.

2 ani 10 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita în acest sens. Instanța a respins apelul formulat de către apelanta S.C. AGROMARKET S.R.L. în contradictoriu cu intimatul JUDEŢUL HARGHITA ca neîntemeiat, cu privire la intabularea drumului județean. Decizia este definitivă.

2 ani 11 luni -

Am obținut acordul APM Harghita. Mai trebuie să obținem avizul de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

3 ani 1 săptămână -

Am vorbit prin telefon cu reprezentantul APM Harghita, este posibil ca proiectul să fie inclus în ședința de aprobare de la APM Harghia pe data de 18 septembrie. Mai trebuie să obținem avizul de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

3 ani 2 săptămâni -

A avut loc convorbiri între beneficiar-proiectant-reprezentant APM Mediu în legătură cu completările la Memoriu tehnic necesar pentru obținerea caordului de mediu. Pe data de 11 ori 12 septembrie se va clarifica situația în acest caz. Mai trebuie să obținem avizul de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

3 ani 1 lună -

După ce trimite proiectantul completări la Memoriu tehnic, promis pentru săptămâna viitore, sperăm că vom obține acordul de Mediu. După aceasta rămâne de obținut aviz de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

3 ani 1 lună -

Completările necesare la Memoriu tehnic pentru obținerea acordului de la APM Harghita, trebuie elaborat de către proiectant. Încă nu s-a obținut aviz de la SNTGN Transgaz SA din cauza apropierii conductelor de gaz de 5-6 m de la axul drumului. În momentul prezent ar trebui ca Consiliul Județean Harghita să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

3 ani 2 luni -

Am primit avizul de la ABA Mureș, s-a transmis documentația la APM Harghita. Aceasta din urmă a cerut completări la Memoriu tehnic, pe care trebuie să elaboreze proiectantul. Încă nu s-a obținut aviz de la SNTGN Transgaz SA din cauza apropierii conductelor de gaz de 5-6 m de la axul drumului.

3 ani 3 luni -

În urma adresei de la Transgaz, am primit adresa de la ABA Mureș în care ne ceri clarificarea proprietății terenurilor din partea UAT Harghita și SC Agromarket SRL, precum și planul de situație vizat de OCPI, atât pentru drum, cât și pentru lacuri. Am primit răspuns de la Ministerul Energiei, cu punctul de vedere al SNGN Romgaz SA anexat, în care susțin ca subtraversările unde conductele nu sunt protejate în tub de protecție se impune în mod obligatoriu protejarea acestora. Și în adresa de la Transgaz, se susține ca ei nu vor efectua lucrările de protejare a conductelor de gaz.

3 ani 3 luni -

Nu am primit încă avizul de la ABA Mureș și nici nu am primit răspuns la adresa trimisă. Pentru obținerea acordului de Mediu ne trebuie avizul de la ABA Mureș. Am primit adresa de la Transgaz, ei nu vor efectua lucrările de protejare a conductelor de gaz.

3 ani 4 luni -

În ciuda faptului că a fost decontat contravaloarea avizului ABA Mureș, avizul propriu-zis încă nu a fost emisă. În acest sens a fost trimis o adresă către ABA Mureș, la care până-n prezent nu am primit răspuns. Pe lângă avizul de la ABA Mureș, mai trebuie să obținem acordul de Mediu.

3 ani 5 luni -

A avut loc marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparțin atât societății SNTGNTransgaz SA, cât și societății SNGN Romgaz SA. De fiecare dată au fost invitați și adinistratorii lacurilor. Decontarea contravalorii avizului ABA Mureș a fost efectuată. Așteptăm emiterea avizului în cauză. Pe lângă avizul de la ABA Mureș, mai trebuie să obținem acordul de Mediu.

3 ani 5 luni -

A avut loc marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparține societății Transgaz SA. Marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparțini societății Romgaz SA, încercăm să programăm pentru săptâmăna aceasta. Este în curs decontarea contravalorii avizului pentru ABA Mureș. După ce va fi decontat, vom obține avizul în cauză.

3 ani 6 luni -

A avut loc marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparține societății Transgaz SA. În scopul emiterII avizului de gospodărire a apelor a avut loc clarificarea în sensul că lucrările de execuție vor fi efectuate pe domeniul public.

3 ani 6 luni -

Am trmis adresa către Transgaz, respectiv Romgaz prin care am cerut sprijinul lor în marcarea pe teren, identificarea în sistemul de proiecție Stereo 70 a acelor conducte de transport gaze naturale care subtraversează drumul ori care sunt la o distanță mai mică de 20 de m, astfel ca după un posibil schimb de terenuri, Consiliul Județean Harghita să nu mai fie nevoit să efectueze devierea nici traseului conductelor de gaz, și nici a drumului județean. În scopul continuării procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, în completare la documentația tehnică depusă, am trimis adresa către ABA Mureș, respectiv actele doveditoare ale dreptului de proprietate/utilizare a acestei suprafețe de teren. Am câștigat pe fond în instanță cu administratorii lacurilor.

3 ani 7 luni -

Nici în momentul prezent nu avem aviz de la SNTGN Transgaz, ABA Mureș și APM Harghita. Este în curs procesul inițiat de către administratorii lacurilor.

3 ani 8 luni -

Nu avem avize de la Transgaz, ABA Mures și APM Harghita, avem probleme cu obținerea acestora. În zona lacurilor, administratorii acestora au atacat în instanță intabularea drumului județean DJ 134A

3 ani 9 luni -

Administratorii lacului au inițiat proces împotriva intabulării drumului județean DJ 134A, zona lacurilor, este în curs clarificarea situației existente. Conform Certificatului de urbanism mai avem de obținut avize de la APM Harghita, Administrația Bazinală Apelor Mureș și SC SNTGN Transgaz SA.

3 ani 9 luni -

Se încearcă rezolvarea / reconcilierea cu privire la traseul drumului județean pe lângă lacuri dintre administratorii lacurilor și Consiliul Județean Harghita. Am obținut avizul OCPI și acordul ISC, încă mai avem de obținut avizul de la Mediu, ABA Mureș și de la Transgaz.

3 ani 10 luni -

Între SC SNTGN Transgaz SA și Consiliul Județean Harghita este în curs clarificarea situției cu privire la traseul drumului, respectiv la zona de protecție a conductelor de transport gaze naturale. Administratorii lacurilor au atacat în instanță intabularea drumului județean DJ 134A, este în curs clarificarea situației și în acest caz. De obținut Acordul Mediu, Avizul ABA Mureș, avizul Transgaz și Acordul ISC.

3 ani 11 luni -

Pentru obținerea Autorizației de construire trebuie să obținem avizul APM, ABA Mureș și avizul Transgaz. Așteptăm răspunsul SC SNTGN Transgaz SA la adresa noastră. În curând este posibil să luăm legătura din nou cu administratorii lacurilor pentru a prezenta varianta finală, propusă de către proiectant și să fim înțeleși de către aceștia cu referire la derularea acestei investiții și beneficiile ce pot fi obținute de ambele părți după finalizarea investiției. După această construcție lacul / locul va fi protejat.
COMUNICAT DE PRESA

5 luni 3 săptămâni

Elfogadták Hargita Megye Tanácsa költségvetését

Idei költségvetését a már meghatározott 13 prioritás mentén dolgozta ki Hargita Megye Tanácsa, amely hangsúlyt fektet a beruházásokra, a közösségépítésre, a fiatalok támogatására, a családbarát...

5 luni 3 săptămâni

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile A avut loc ședința ordinară din luna martie a Consiliului Județean Harghita Dezvoltarea unei comunități prospere prin...

1 an 2 săptămâni

A megyei utakon történő beruházásokat és a települések vízhálózat kiépítését érintő döntéseket hozott meg Hargita Megye Tanácsa testülete

Újabb összegekkel támogatják a Hargita megyei településeket az áfa-visszaosztásból   A 136-os megyei út, Gagy és Maros megye határa közötti, valamint a 134A jelzésű megyei út,...

1 an 2 săptămâni

Deciziile privind investițiile pe drumurile județene și construcția rețelei de apă a localităților au fost luate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita

Sume suplimentare din redistribuirea TVA vor fi utilizate pentru a susține localitățile din județul Harghita Documentația tehnică pentru consolidarea rutieră a drumului județean 136, la ...

1 an 3 luni

Új nyomvonalon folytatják a Kissolmyost Székelykeresztúrral összekötő megyei út építését

  Két szerződést sikerült aláírni június 12-én, pénteken a helyszínen, amelyek a 134A jelzésű megyei út Székelykeresztúr és Kissolymos közötti szakaszát érintik. A székelykeresztúri halas...

1 an 3 luni

Reconfigurare de traseu în cazul drumului județean care leagă Șoimușu-Mic de Cristuru-Secuiesc 

  În cursul zilei de vineri, 12 iunie s-au semnat două contracte de execuție pentru lucrările de reabilitare a drumul județean 134A, pe porțiunea care leagă localitățile Șoimușu-Mic și Cristuru...

1 an 7 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...

2 ani 2 săptămâni

Leaszfaltozták a gázvezetékek szakaszát is a kissolymosi úton

Továbbra sincs jelentkező építőcég a Románandrásfalvát Kissolymossal összekötő szakaszra   Régóta várt munkálatokat végeztek el a Kissolymosra vezető 134A jelzésű megyei úton miután...

2 ani 5 luni

Részletesen a kissolymosi útról

Hargita Megye Tanácsa 2019-es költségvetésének is jelentős része a megyei utakat érinti. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Kissolymos fele vezető, 134A jelzésű megyei útról...

2 ani 5 luni

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

2 ani 5 luni

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 11 luni

Jelenleg jó úton lehet közlekedni Kissolymoson

Jelenleg jó úton lehet közlekedni Kissolymoson. Illetve lehetne, amennyiben egy-egy szakaszon nem lenne megszakítva a most már aszfaltozott út. Egy újabb akadály azonban most már elhárulni látszik. A...

3 ani 2 luni

Összekötjük a térségeket, összekötjük Székelyföldet

- Összekötjük térségeink. Összekötjük a Gagy mentét, a Nyikó mentét és Udvarhelyszéket Maros megyével. Úgy építjük Székelyföldet, hogy térségeit összekötjük egymással - mondta Borboly Csaba a 135-ös...

3 ani 2 luni

Interconectarea zonelor, a regiunii

„Interconectăm zonele din județ. Facem legătura între Valea Goagiu, zona Odorhei și județul Mureș. Dezvoltăm Ținutul Secuiesc, interconectând zonele din județ”, a spus Borboly Csaba, președintele...

3 ani 7 luni

A megyei tanács megvágott költségvetése ellenére számos beruházás lesz idén Udvarhelyszéken

Aláírták a Kobátfalva és Firtosmartonos közötti út felújítási szerződését A megyei tanács megvágott költségvetése ellenére számos beruházás lesz idén Udvarhelyszéken Idén elkezdődnek a...

3 ani 7 luni

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást Abszolút prioritás a megyei utak rendbetétele, a megyei kórház fejlesztése és az ifjúság éve jegyében szervezett programok. Székelydályán...

3 ani 8 luni

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban Gyergyói polgármesterekkel egyeztetett Borboly Csaba Gyergyó-térségi RMDSZ-es polgármesterekkel találkozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke...

3 ani 8 luni

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018 Borboly Csaba a participat la o întrevedere cu primarii din zona Gheorgheni În data de 5 ianuarie Borboly Csaba,...

3 ani 8 luni

Divat, sportág a beruházásaink megóvása?

Divat, sportág a beruházásaink megóvása? Ugyanaz a cég három megyei utunk kiírását is megóvta. Jó hír, hogy a CNSC elutasította. A #DJ126 – os útról Gyergyóújfalu és Vasláb között, a #DJ134A...

3 ani 9 luni

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács Balánbányán tartott kihelyezett ülést Hargita Megye Tanácsa Balánbányán tartotta soros ülését Hargita Megye Tanácsa...

3 ani 9 luni

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei A avut loc la Bălan ședința ordinară a consiliului județean Organizarea ședinței...

3 ani 10 luni

A kissolymosi út felújítását folytatnák

A kissolymosi út felújítását folytatnák Meghirdették a kivitelezési közbeszerzést Folytatnák a Kissolymost Székelykeresztúrral összekötő 134A jelzésű megyei út felújítását. A kivitelezést...

3 ani 11 luni

Lezárják a Székelykeresztúr-Kissolymos közötti 134A jelzésű utat

Lezárják a Székelykeresztúr-Kissolymos közötti 134A jelzésű utat A gázcsövek védelmét szolgáló munkálatokra van szükség Az autósok türelmét kérik a lezárás miatt, hiszen a gázcsövek...

3 ani 11 luni

A gázcsövek védelmét szolgáló munkálatokra van szükség

Lezárják a Székelykeresztúr-Kissolymos közötti 134A jelzésű utat A gázcsövek védelmét szolgáló munkálatokra van szükség Az autósok türelmét kérik a lezárás miatt, hiszen a gázcsövek...

4 ani 4 luni

Elkészült az első réteg aszfalt a 134A megyei út egy szakaszán

Kerékpárral a friss aszfalton Kissolymos felé Elkészült az első réteg aszfalt a 134A megyei út egy szakaszán Leterítették az első réteg aszfaltot a kissolymosi, 134A jelzésű megyei út közel...

4 ani 6 luni

A kissolymosi út felújításához közös megoldást keresnek

A kissolymosi út felújításához közös megoldást keresnek A keresztúri halastavak tulajdonosaival egyeztetett Borboly Csaba A keresztúri halastavak tulajdonosai igényeinek figyelembevételével...