POZE
  • 17-05-2018
  • 17-05-2018
  • 10-01-2018
  • 22-12-2017
  • 28-11-2017
  • 27-10-2017
  • 28-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" În cursul lucrărilor de execuție efectuate la DJ 134A, în anii anteriori am întâmpinat o serie de probleme care au împiedicat continuarea lucrărilor, printre care existența conductelor de transport gaze... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):30 345

Durata contractului: 90 zile (29-06-2017 | 27-09-2017)

Executant: Rutier Conex XXI | Nr contract: 12/14984/29.06.2017
ACTIVITATI

23 de ore 38 de minute -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Este pe ordinea de zi clarificarea situației cu privire la rezilierea contractului cu proiectantul Rutier Connex.

2 luni 1 zi -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

2 luni 1 săptămână -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

3 luni 1 zi -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Documentele pentru reziliere sunt elaborate, urmează analizarea și verificarea acestora.

4 luni 3 săptămâni -

Au fost depuse 6 oferte. După evaluarea tehnică și financiară a ofertelor, avem un ofertant câștigător cu care este în curs încheierea contractului pentru servicii de elaborare a unei studii de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

5 luni 6 zile -

Pentru achiziționarea unui proiectant, pentru servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” așteptăm ofertele de preț inclusiv până la 18 mai anul curent. Anunțul este publicat pe SEAP, iar documentația poate fi accesată de pe pagina web al Consiliului Județean Harghita. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Documentele pentru reziliere sunt în curs de elaborare. Se prevede clarificarea situației.

6 luni 1 zi -

Nota conceptuală, respectiv documentația pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate este elaborată și este în curs de verificare. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Este în curs clarificarea situației.

7 luni 1 săptămână -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru obiectul de investiție Reconfigurare traseu DJ 134A. După obținerea Certificatului de urbanism este necesară elaborarea Notei conceptuală. Este în curs finalizarea elaborării documentației pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110. Totodată, se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Este în curs clarificarea situației.

8 luni 5 zile -

Pentru reconfigurarea traseului de drum prin procedura de expropriere pe cauză de utilitate publică este necesară elaborarea unui Studiu de fezabilitate. Este în curs elaborarea documentației pentru achiziționarea acestuia. Este în curs obținerea Certificatului de urbanism. Este necesară inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.Totodată, se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul, implicit rezilierea contractului.

9 luni 4 zile -

Obținerea Avizului de la SNTGN Transgaz SA, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede reconfigurarea traseului de drum, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și obținerea unei noi Autorizații de construire, cu inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110. Totodată, se prevede rezilierea contractului cu firma proiectantă, Rutier Connex XXI.

9 luni 4 zile -

Obținerea Avizului de la SNTGN Transgaz SA, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede reconfigurarea traseului de drum, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și obținerea unei noi Autorizații de construire, cu inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

10 luni 3 zile -

Obținerea Avizului de la SNTGN Transgaz SA, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede relocarea traseului de drum, implicit inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul acestei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

10 luni 2 săptămâni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Obținerea Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. În urma solicitării CJHR, am primit valori estimative pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, atât de la SNTGN Transgaz, cât și de la SC CIS GAZ SA. Cei de la CIS GAZ SA ne-au trimis oferte pentru devierea conductelor de gaz aparținând atât SC SNTGN TRANSGAZ SA, cât și SNGN ROMGAZ SA.

11 luni 1 zi -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire în situația existentă este imposibilă. SC SNTGN Transgaz SA ne-a comunicat faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. În urma acestora, am solicitat de la SC CIS GAZ să ne trimită costul estimativ a devierii conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km în cazul în care Consiliul Județean Harghita ar opta pentru devierea conductei și nu al traseul drumului. Este menționat ca pe lângă conducta de gaz aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, există și conducta de gaz aparținând SC SNGN ROMGAZ SA, la care este necesară aplicarea acelorași soluții.

11 luni 3 săptămâni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire sunt epuizate. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. În urma efectuării analizelor, respectiv a verificărilor și pe teren a subtraversările conductei de gaz cu drumul județean, această confirmare în scris a fost transmisă de către Transgaz. Astfel, prin adresa trimisă s-a subliniat ca traseul proiectat al tronsonului de drum propus pentru modernizare nu respectă distanțele de protecție și siguranță ale conductei de transport gaze naturale. Au precizat ca distanțele între marginea drumului proiectat și axul conductei existente este pe alocuri între 1,71 m și 2,28 m, distanțe care nu permit exploatarea conductei în condiții de siguranță. Totodată, au subliniat faptul că, pentru modernizarea drumului este necesar fie identificarea unui alt traseu, care să respecte distanțele de 20 m față de conductă, fie devierea conductei pe cheltuiala Consiliului Județean Harghita. Este de menționat ca pe lângă conducta de gaz aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, există și conducta de gaz aparținând SC SNGN ROMGAZ SA, la care este necesară aplicarea acelorași soluții.

1 an 2 săptămâni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Așa se pare că posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire sunt epuizate. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora în scris. În acest sens ultima dată, pe 30 septembrie am vorbit prin telefon, cu directorul Transgazului, domnul Viorel Barbu. În cazul în care răspunsul dânșilor va fi negativ, se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

1 an 2 săptămâni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Așa se pare că posibilitățile de a obține avizul Transgaz, implicit a Autorizației de construire sunt epuizate. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora în scris. În acest sens ultima dată, pe 30 septembrie am vorbit prin telefon, cu directorul Transgaz, domnul Viorel Barbu. În cazul în care răspunsul dânșilor va fi negativ, se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

1 an 1 lună -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora, o adresă în acest sens. Se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

1 an 1 lună -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. În urma întrevederii cu factorii de decizie din cadrul Transgazului din Mediaș, după cum a fost promis, pe data de 20 august Transgazul a luat puncte topo, pentru a determina distanța dintre conductă și drum, pentru o analizare mai precisă. Așteptăm decizia luată.

1 an 2 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Pe data de 13 august a avut loc întrevederea cu factorii de decizie din cadrul Transgazului din Mediaș, se încearcă să fie rezolvată problema. Este în curs clarificarea situației. Se prevede ca Transgazul, să ia puncte topo, pentru ca distanța dintre conductă și drum să poate fi determinată în stereo 70 și să fie analizată. În urma acestuia va fi luată decizia cuvenită.

1 an 3 luni -

Este de obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Notificarea de începere a execuției a avizului ABA Mureș a fost prelungită, am decontat contravalaorea facturii, am primit avizul. Încă nu s-a reușit întrevederea cu reprezentanții societății SNTGN Transgaz SA.

1 an 3 luni -

Nu este obținut Avizul de la SNTGN Transgaz SA. Am transmis o adresă către ABA Mureș pentru prelungirea Notificării de începere a execuției. Când va fi eliberat factura, trebuie achitat. Nu am primit răspuns la adresa transmisă către conducerea Transgazului în legătură cu întrevederea cu reprezentanții societății SNTGN Transgaz SA. Vom lua legătura cu dânșii, încă odată și prin telefon.

1 an 4 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Am efectuat solicitări de sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Am trimis o nouă adresă către conducerea Transgazului în legătură cu întrevederea cu reprezentanții societății SNTGN Transgaz SA.

1 an 6 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Am efectuat solicitări de sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Sperăm că se va rezolva. Am scris către șeful de la Compartimentul avize de la Transgaz în legătură cu o întrevedere de la sediul lor, am promisiunea dânsului că după sărbători va lua legătura cu Direcția Generalaă tehnică din cadrul Consiliului Județean Harghita.

1 an 7 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Am efectuat solicitări de sprijin pentru rezolvarea acestei probleme. Sperăm că se va rezolva.

1 an 8 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita. În acest sens au fost inițiate demersuri, încă mai așteptăm răspunsul celor de la SNTGN Transgaz, data efectuării vizitei reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul Transgaz. Sperăm.

1 an 9 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita. În acest sens au fost inițiate demersuri, așteptăm răspunsul celor de la SNTGN Transgaz, data efectuării vizitei reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul Transgaz.

1 an 11 luni -

RO: Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita în acest sens. Pâna în momentul prezent nu s-a reușit organizarea acestuia.

1 an 11 luni -

Avizul de la SNTGN Transgaz SA este singurul aviz, pe care trebuie să mai obținem. Se conturează o întrevedere între reprezentanțiii SC SNTGN Transgaz SA și al Consiliului Județean Harghita în acest sens. Instanța a respins apelul formulat de către apelanta S.C. AGROMARKET S.R.L. în contradictoriu cu intimatul JUDEŢUL HARGHITA ca neîntemeiat, cu privire la intabularea drumului județean. Decizia este definitivă.

2 ani 2 săptămâni -

Am obținut acordul APM Harghita. Mai trebuie să obținem avizul de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

2 ani 1 lună -

Am vorbit prin telefon cu reprezentantul APM Harghita, este posibil ca proiectul să fie inclus în ședința de aprobare de la APM Harghia pe data de 18 septembrie. Mai trebuie să obținem avizul de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

2 ani 1 lună -

A avut loc convorbiri între beneficiar-proiectant-reprezentant APM Mediu în legătură cu completările la Memoriu tehnic necesar pentru obținerea caordului de mediu. Pe data de 11 ori 12 septembrie se va clarifica situația în acest caz. Mai trebuie să obținem avizul de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

2 ani 2 luni -

După ce trimite proiectantul completări la Memoriu tehnic, promis pentru săptămâna viitore, sperăm că vom obține acordul de Mediu. După aceasta rămâne de obținut aviz de la SNTGN Transgaz SA. Rămân cu convingerea ca Consiliul Județean Harghita ar trebui să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

2 ani 2 luni -

Completările necesare la Memoriu tehnic pentru obținerea acordului de la APM Harghita, trebuie elaborat de către proiectant. Încă nu s-a obținut aviz de la SNTGN Transgaz SA din cauza apropierii conductelor de gaz de 5-6 m de la axul drumului. În momentul prezent ar trebui ca Consiliul Județean Harghita să forțeze la instanță ca proprietarii lacurilor să recurgă la apărarea malului.

2 ani 3 luni -

Am primit avizul de la ABA Mureș, s-a transmis documentația la APM Harghita. Aceasta din urmă a cerut completări la Memoriu tehnic, pe care trebuie să elaboreze proiectantul. Încă nu s-a obținut aviz de la SNTGN Transgaz SA din cauza apropierii conductelor de gaz de 5-6 m de la axul drumului.

2 ani 4 luni -

În urma adresei de la Transgaz, am primit adresa de la ABA Mureș în care ne ceri clarificarea proprietății terenurilor din partea UAT Harghita și SC Agromarket SRL, precum și planul de situație vizat de OCPI, atât pentru drum, cât și pentru lacuri. Am primit răspuns de la Ministerul Energiei, cu punctul de vedere al SNGN Romgaz SA anexat, în care susțin ca subtraversările unde conductele nu sunt protejate în tub de protecție se impune în mod obligatoriu protejarea acestora. Și în adresa de la Transgaz, se susține ca ei nu vor efectua lucrările de protejare a conductelor de gaz.

2 ani 4 luni -

Nu am primit încă avizul de la ABA Mureș și nici nu am primit răspuns la adresa trimisă. Pentru obținerea acordului de Mediu ne trebuie avizul de la ABA Mureș. Am primit adresa de la Transgaz, ei nu vor efectua lucrările de protejare a conductelor de gaz.

2 ani 5 luni -

În ciuda faptului că a fost decontat contravaloarea avizului ABA Mureș, avizul propriu-zis încă nu a fost emisă. În acest sens a fost trimis o adresă către ABA Mureș, la care până-n prezent nu am primit răspuns. Pe lângă avizul de la ABA Mureș, mai trebuie să obținem acordul de Mediu.

2 ani 6 luni -

A avut loc marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparțin atât societății SNTGNTransgaz SA, cât și societății SNGN Romgaz SA. De fiecare dată au fost invitați și adinistratorii lacurilor. Decontarea contravalorii avizului ABA Mureș a fost efectuată. Așteptăm emiterea avizului în cauză. Pe lângă avizul de la ABA Mureș, mai trebuie să obținem acordul de Mediu.

2 ani 6 luni -

A avut loc marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparține societății Transgaz SA. Marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparțini societății Romgaz SA, încercăm să programăm pentru săptâmăna aceasta. Este în curs decontarea contravalorii avizului pentru ABA Mureș. După ce va fi decontat, vom obține avizul în cauză.

2 ani 7 luni -

A avut loc marcarea pe teren a conductelor de transport gaze naturale care aparține societății Transgaz SA. În scopul emiterII avizului de gospodărire a apelor a avut loc clarificarea în sensul că lucrările de execuție vor fi efectuate pe domeniul public.

2 ani 7 luni -

Am trmis adresa către Transgaz, respectiv Romgaz prin care am cerut sprijinul lor în marcarea pe teren, identificarea în sistemul de proiecție Stereo 70 a acelor conducte de transport gaze naturale care subtraversează drumul ori care sunt la o distanță mai mică de 20 de m, astfel ca după un posibil schimb de terenuri, Consiliul Județean Harghita să nu mai fie nevoit să efectueze devierea nici traseului conductelor de gaz, și nici a drumului județean. În scopul continuării procedurii de emitere a avizului de gospodărire a apelor, în completare la documentația tehnică depusă, am trimis adresa către ABA Mureș, respectiv actele doveditoare ale dreptului de proprietate/utilizare a acestei suprafețe de teren. Am câștigat pe fond în instanță cu administratorii lacurilor.

2 ani 8 luni -

Nici în momentul prezent nu avem aviz de la SNTGN Transgaz, ABA Mureș și APM Harghita. Este în curs procesul inițiat de către administratorii lacurilor.

2 ani 9 luni -

Nu avem avize de la Transgaz, ABA Mures și APM Harghita, avem probleme cu obținerea acestora. În zona lacurilor, administratorii acestora au atacat în instanță intabularea drumului județean DJ 134A

2 ani 10 luni -

Administratorii lacului au inițiat proces împotriva intabulării drumului județean DJ 134A, zona lacurilor, este în curs clarificarea situației existente. Conform Certificatului de urbanism mai avem de obținut avize de la APM Harghita, Administrația Bazinală Apelor Mureș și SC SNTGN Transgaz SA.

2 ani 10 luni -

Se încearcă rezolvarea / reconcilierea cu privire la traseul drumului județean pe lângă lacuri dintre administratorii lacurilor și Consiliul Județean Harghita. Am obținut avizul OCPI și acordul ISC, încă mai avem de obținut avizul de la Mediu, ABA Mureș și de la Transgaz.

2 ani 12 luni -

Între SC SNTGN Transgaz SA și Consiliul Județean Harghita este în curs clarificarea situției cu privire la traseul drumului, respectiv la zona de protecție a conductelor de transport gaze naturale. Administratorii lacurilor au atacat în instanță intabularea drumului județean DJ 134A, este în curs clarificarea situației și în acest caz. De obținut Acordul Mediu, Avizul ABA Mureș, avizul Transgaz și Acordul ISC.

3 ani 3 săptămâni -

Pentru obținerea Autorizației de construire trebuie să obținem avizul APM, ABA Mureș și avizul Transgaz. Așteptăm răspunsul SC SNTGN Transgaz SA la adresa noastră. În curând este posibil să luăm legătura din nou cu administratorii lacurilor pentru a prezenta varianta finală, propusă de către proiectant și să fim înțeleși de către aceștia cu referire la derularea acestei investiții și beneficiile ce pot fi obținute de ambele părți după finalizarea investiției. După această construcție lacul / locul va fi protejat.
COMUNICAT DE PRESA