INFORMATII GENERALE
" În anul 2017 pentru sectorul de drum 12+631 – 15+484 având lungimea de 2853 m Consiliul Județean Harghita prevede continuarea investiției cu atribuirea contractului printr-o nouă procedură de achiziție... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):3 202 705
Executant: SC Multipland SRL | Nr contract: 16/4592/01.03.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
3202704.60
2220242.99
2220242.99
0.00 69.32 %
Raport - 02-08-2019 3202704.60 2018-10-31 125058.24 2018-12-21 125058.24 0.00 3.90 %
Raport - 02-08-2019 3202704.60 2018-09-30 929209.86 2018-12-19 929209.86 0.00 29.01 %
Raport - 03-12-2018 3202704.60 2018-09-27 1165974.89 2018-11-29 1165974.89 0.00 36.41 %
ACTIVITATI

23 de ore 15 minute -

Pe data de 21 octombrie între proiectant și executant va avea loc clarificarea situației cu privire la alegerea unei soluții dintre cele două elaborate de către proiectant. În săptămâna viitoare în opinia proiectantului vom avea prezentarea soluției finale pentru dalele de beton și podețul.

2 luni 1 zi -

Pe data de 12 august a fost organizată cu proiectantul o vizită de teren. Au fost trimise documentații cu conducte de gaz aparținând societății SNTGN Romgaz. Pe data de 20 august topometristul a fost la fața locului pentru luarea punctelor topo din teren.

2 luni 1 săptămână -

Contractul pentru serviciile de asistență din partea proiectantului a fost încheiată. Pe data de 12 august va fi organizată cu participarea proiectantului o vizită de teren pentru inventarierea situației. Totodată, în acest sens, au fost trimise documentații către proiectant.

3 luni 1 zi -

Este în curs contractarea (semnarea contractului) achiziționării serviciului de asistență din partea proiectantului pentru “Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 – 15+484”. Menționăm faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

3 luni 3 săptămâni -

În urma ofertei primite de la proiectant, documentațiile aferente au fost transmise și către un alt proiectant. Însă aceasta a răspuns negativ, nu vrea colaborarea cu CJHR. Astfel au fost elaborate și transmise către direcția de achiziții publice documentele pentru introducerea prestării serviciului în PAAP, aflat în faza de aprobare. Este în curs elaborarea documentelor necesare pentru achiziționarea acestei servicii. Menționăm faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

4 luni 2 săptămâni -

În urma trimiterii proiectului și a documentațiilor aferente, a ultimei adrese a Incertransului către un proiectant pentru analizare, pe data de 3 iunie am primit oferta așteptată. Din oferta respectivă reiese dorința de colaborare a proiectantului în vederea finalizării investiției DJ 134A, Tronson 4, prin prestarea unor servicii de consultanță/asistență. Menționăm faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

5 luni 6 zile -

Am trimis proiectul și documentele aferente, ultima adresă a Incertransului către un proiectant pentru a analiza și de a concepe o idee în ansamblu despre sprijinul pe care am avea nevoie pentru finalizarea investiției DJ 134A, Tronson 4. În cazul în care proiectantul dorește o colaborare cu CJHR, încercăm să contractăm pentru servicii de consultanță/asistență, dat fiind faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

6 luni 1 zi -

În ciuda faptului că conducătorul societății Incertransului a promis, până la urmă nu ne sprijină cu nici o Dispoziție de șantier. Nici societatea executantă, Multipland SRL nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației.

7 luni 1 săptămână -

După vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans la sfârșitul lunii ianuarie, respectiv la sfârșitul lunii februarie și a promiterii conducătorului a acestei instituții, societatea proiectantă nu ne sprijină în totalitate în procesul de elaborare a unei Dispoziții de șantier. Nici societatea executantă, Multipland SRL nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru finalizarea acestui obiectiv de investiție.

7 luni 1 săptămână -

După vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans la sfârșitul lunii ianuarie, respectiv la sfârșitul lunii februarie și a promiterii conducătorului a acestei instituții, societatea proiectantă nu ne asigură sprijinul total cu privire la elaborarea unei Dispoziție de șantier. Nici societatea executantă, Multipland SRL nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru finalizarea acestui obiectiv de investiție.

8 luni 5 zile -

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans. S-a ajuns la un acord că Incertransul o să ne ajute cu o Dispoziție de șantier. La începutul lunii februarie a avut loc viztia reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul societății executantă, Multipland SRL. Multiplandul nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru rezolvarea acestei probleme. S-a transmis adresa către societatea Incertrans prin care am solicitat Dispoziția de șantier.

8 luni 5 zile -

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans. S-a ajuns la un acord că Incertransul o să ne ajute cu o Dispoziție de șantier. La începutul lunii februarie a avut loc viztia reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul societății executantă, Multipland SRL. Multiplandul nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru rezolvarea acestei probleme.

9 luni 4 zile -

A avut loc corespondența dintre Incertrans SA. și Consiliul Județean Harghita cu privire la elaborarea, respectiv transmiterea de către proiectant a soluțiilor pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Printre altele societatea proiectantă ne-a asigurat asupra suportului lor în limitele posibilității cu privire la cele rămase de executat.

10 luni 3 zile -

A avut loc corespondența dintre Incertrans SA. și Consiliul Județean Harghita cu privire la elaborarea, respectiv transmiterea de către proiectant a soluțiilor pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Printre altele societatea proiectantă ne-a asigurat asupra suportului lor în limitele posibilitățile cu privire la asistență tehnică pentru obiectivele rămase de executat.

10 luni 2 săptămâni -

Așteptăm elaborarea, implicit transmiterea de către proiectant a soluțiilor de la proiectant pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Însă, subliniem faptul că executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identificate chiar de către firma executantă).

11 luni 1 zi -

Încă nu am primit elaborarea unei soluții de la proiectant pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Însă, subliniem faptul că executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identificate chiar de către firma executantă). Avem promisiunea că la sfârșitul săptămânii ori la începutul săptămânii viitoare primim soluția de la proiectant.

11 luni 3 săptămâni -

Pentru podețul / podul au fost trimise punctele topografice către proiectant pentru elaborarea unei soluții pentru finalizarea contractului, însă executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identificate chiar de către firma executantă).

1 an 2 săptămâni -

Pe data de 13 septembrei la fața locului, s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Pe 27 septembrie aceasta a fost transmisă către proiectant, Incertrans SA. Pe baza acestora proiectantul ar trebui să elaboreze o soluție pentru finalizarea contractului, însă executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identitificate chiar de către firma executantă). Trebuie să fie clarificată situația existentă.

1 an 1 lună -

Pe data de 13 septembrei s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Pe baza acestora proiectantul ar trebui să elaboreze o soluție pentru finalizarea contractului, însă executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat.

1 an 2 luni -

Nu s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Se prevede o nouă vizită pe teren. Pe baza acestora proiectantul trebuie să elaboreze o soluție pentru ca contractul să poate fi finalizat.

1 an 3 luni -

Nu s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Se prevede o nouă vizită pe teren. Aceasta este necesară pentru a clarifica situația, contractul trebuie finalizat.

1 an 3 luni -

Consiliul Județean Harghita trebuie să identifice punctele topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Pentru aceasta a fost organizată o vizită de teren, pentru a clarifica situația, se prevede o nouă vizită pe teren. Aceasta este necesară pentru a clarifica situația, contractul trebuie finalizat. Pentru solicitarea de finanțare de la PNDL au fost recuperate sumele pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local.

1 an 4 luni -

Consiliul Județean Harghita susține realizarea lucrărilor de execuție la podețul de la poziția km 15+310, respectiv la zona dalelor de beton, însă din punctul de vedere al executantului lucrările au fost terminate. Pentru că nu avem sprijinul executantului, Consiliul Județean Harghita încearcă să identifice punctele topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc, necesară la Dispoziția de șantier. Încă odată a fost trimisă solicitarea de finanțare la PNDL, pentru recuperarea sumelor pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local și care nu s-au putut fi decontate din bugetul statului la finele anului trecut. Adresa de clarificare cu privire la titlul, pozițiile kilometrice din Certificatul de urbanism, Autorizația de Construire, Contractele de lucrări și Contractul de finanțare a fost elaborată și transmisă.

1 an 6 luni -

Podețul de la km 15+310, respectiv zona dalelor de beton au fost tratate de către proiectant prin această Dispoziție de șantier. Executantul la Dispoziția de șantier emis de proiectant comportă indiferent, nu avem sprijinul lui la efectuarea punctelor topografice la podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Am solicitat bani de la PNDL, pentru recuperarea sumelor pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local și care nu s-au putut fi decontate din bugetul statului la finele anului trecut, însă este în curs de a clarifica unele aspecte cu privire la titlul, pozițiile kilometrice din Certificatul de urbanism, Autorizația de Construire, Contractele de lucrări și Cintractul de finanțare. În acest sens este în curs depunerea unei adrese pentru clarificare.

1 an 7 luni -

Proiectantul a emis Dispoziția de șantier, a propus reproiectarea intravilanul orașului, respectiv zona lacului 2 din proiect. Podețul de la km 15+310, respectiv zona dalelor de beton au fost tratate de către proiectant prin acest Dispoziție de șantier. Solicităm bani de la PNDL, recuperarea sumelor pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local și care nu s-au putut fi decontate din bugetul statului la finele anului trecut.

1 an 8 luni -

Proiectantul a emis Dispoziția de șantier, a propus reproiectarea intravilanul orașului, respectiv zona lacului 2 din proiect. Podețul de la km 15+310, respectiv zona dalelor de beton au fost tratate de către proiectant prin acest Dispoziție de șantier.

1 an 9 luni -

Au fost decontate executantului, toate cele 3 situații. Proiectantul, INCERTRANS SA., a emis o Dispoziție de șantier, așteptăm completarea acestuia pentru problemele la sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului.

1 an 11 luni -

RO: Au fost verificate situațiile 1 și 2. Este în curs decontarea acestora. Se preconizează depunerea situației nr. 3 de către executant. Până în momentul prezent nu a fost emisă dispoziția de șantier de către INCERTRANS SA. Este în curs clarificarea acestuia. Până la soluțiile ce vor fi transmise de către proiectant, am efectuat sistarea lucrărilor. (pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului).

1 an 11 luni -

Executantul a finalizat lucrările pe amplasamentul predat, este în curs verificarea situațiilor 1 și 2 depuse de către executant. Nota de constatare înregistrată este transmisă către proiectant, pentru emiterea unei Dispoziții de șantier. Până la soluțiile ce vor fi transmise de către proiectant, am efectuat sistarea lucrărilor. (pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului)

2 ani 2 săptămâni -

Executantul lucrează, cele două straturi de asfalturi au fost așternute. Suntem pe punctul de a clarifica problemele la care trebuie aduse soluții din partea proiectantului. (pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului)

2 ani 4 săptămâni -

Executantul lucrează, este în curs de finalizare așternerii stratului de uzură. A fost încheiată Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție. Trebuie aduse soluții pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și soluții pentru zona lacului.

2 ani 1 lună -

Executantul lucrează, este în curs depunerea primei situații de lucrări, pe data de 14 septembrie va fi fază determinantă pentru piatră spartă. Așteptăm depunerea situației de lucrări. Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție este în curs de semnare. Trebuie să primim răspuns de la Incertrans SA, completări pentru sfârșitul drumului proiectat. Trebuie să găsim soluții pentru zona lacului.

2 ani 1 lună -

Executantul lucrează, este în curs depunerea primului situații de lucrări (pentru balast), pe data de 13 septembrie va fi fază determinantă pentru piatră spartă. Așteptăm depunerea situației de lucrări și pentru această fază. Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție este în curs de semnare. Trebuie să primim răspuns de la Incertrans SA, completări pentru sfârșitul drumului proiectat. Trebuie să găsim soluții pentru zona lacului.

2 ani 2 luni -

Executantul lucrează. Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție este în curs de semnare. Trebuie să primim răspuns de la Incertrans SA, completări pentru sfârșitul drumului proiectat. Trebuie să găsim soluții pentru zona lacului.

2 ani 2 luni -

Executantul a depus o adresă pentru prelungirea termenului de execuție cu aproximativ 30 zile calendaristice din cauza lucrărilor de defrișare și a ploilor abundente din luniile iunie și iulie. Trebuie să primim răspunsul, completările proiectului de la Incertrans SA pentru sfârșitul drumului proiectat.

2 ani 2 luni -

Executantul lucrează. Trebuie să primim răspunsul, completările proiectului de la Incertrans SA pentru sfârșitul drumului proiectat.

2 ani 3 luni -

Executantul lucrează. Proiectantul trebuie să ne sprijine cu completări la proiect pentru clarificarea unor situații la lac și la sfârșitul drumului județean, unde sistemul rutier existent printre altele este alcătuită din dale din beton, respectiv din îmbrăcăminte asfaltică.

2 ani 4 luni -

Pe amplasament executantul pe data de 15 iunie 2018 a început lucrările de execuție.

2 ani 4 luni -

Executantul nu lucrează, deși a fost emis ordinul de începere din data de 31 mai. Pe data de 8 iunie executantul a transmis o adresă în care semnalează ca înaintea executării lucrărilor de terasamente trebuie executat lucrări de defrișare. Adresa a fost transmisă către proiectant, pentru soluționare.

2 ani 4 luni -

Amplasamentul a fost preluat de executant, pentru data de 31 mai este emis ordinul de începere.

2 ani 5 luni -

A fost încheiat actul adițional la contractul de lucrări. Amplasamentul nu a fost preluat de către societatea executantă nici la a doua încercare, din cauza neexistenței panglicii colorate pe pichetele aferente traseului conductelor aparținând Romgazului. În momentul prezent pichetele sunt marcate cu panglici colorate, coocrdonatele acestora au fost trimise către societatea Multipland.

2 ani 5 luni -

A fost încheiat contractul pentru dirigintele de șantier. Societatea Multipland a trimis devizul revizuit, fără ajustarea valorii contractului, în consecință după verificarea devizului, va fi încheiat actul adițional. Amplasamentul nu a fost preluat de către societatea executantă, din cauza suprapunerii a zonelor de siguranță a drumului cu a conductelor de gaz (Romgaz, Transgaz). În urma acestora s-a stabilit ca reprezentanții Transgaz și Romgaz să efectueze o pichetare a conductelor proprii până la stația de comprimare pentru identificarea a traseului acestora în perioada imediată, urmând a comunica locația conductelor/ traseului pichetat. În baza acestor aspecte va fi stabilit modalitatea efectuării lucrărilor de execuție.

2 ani 6 luni -

Semnarea contractului pentru achiziționarea dirigintelui este în curs de finalizare. Pe data de 12 aprilie au fost efectuate prin săpături, verificarea conductelor aparținând Romgazului, dacă sunt protejate cu tub de protecție. Reprezentanții administratorii lacurilor au fost de față. Se preconizează încheierea actului adițional cu firma câștigătoare Multipland, fără ajustarea valorii contractului.

2 ani 6 luni -

Pentru achiziționarea dirigintelui de șantier avem Raportul achiziției semnat, ștampilat și înregistrat, este în curs semnarea Notei justificative privind achiziționarea directă de servicii de supraveghere, după care trebuie încheiat contractul de servicii. Societatea Multipland la solicitarea CJHR cu nr. ad. 4580/23.03.2018, nu a prezentat devizul modificat, fără ajustarea valorii contractului și nici nu s-a prezentat pentru semnarea actului adițional.

2 ani 7 luni -

Este în curs achiziționarea dirigintelui de șantier. Este în curs clarificarea situației, a modului de a semna actul adițional în perspectiva aplicării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. O.U.G. nr. 79/2017, fără a avea impact asupra valorii totale a contractului.

2 ani 7 luni -

Avem încheiat contract de lucrări cu ofertantul câștigător, firma Multipland. Trebuie achiziționat dirigintele de șantier.

2 ani 8 luni -

S-a finalizat procedura de achiziție publică, avem raportul procedurii. Nu a fost depusă contestație, contractul este în curs de semnare. Pe baza propunerii ANAP-lui împreună cu contractul ar trebui să fie semnat și actul adițional cu contribuții sociale obligatorii valabile în 2018 pe baza O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În acest sens adresa a fost trimisă către firma câștigătoare.

2 ani 8 luni -

Suntem pe punctul de a semna Raportul procedurii, însă înainte de asta trebuie clarificat modalitatea aplicării O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. O.U.G. nr. 79/2017 a intrat în vigoare în data de 01.01.2018, iar o parte din modificări se referă la contribuțiile sociale obligatorii.

2 ani 8 luni -

Suntem pe punctul de publica ofertantul câștigător, de a elabora raportul procedurii.

2 ani 9 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare.

2 ani 10 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare, între timp este depus la CNSC o contestație de către un ofertant.

2 ani 10 luni -

Documentația tehnică este publicat pe SEAP, proiectantul răspunde la solicitările de clarificări inițiate de către societăți.

2 ani 12 luni -

Documentația publicată pe SEAP este în așteptare validare.

3 ani 3 săptămâni -

În anul 2017 pentru sectorul de drum 12+631 – 15+484 având lungimea de 2853 m Consiliul Județean Harghita prevede continuarea investiției cu atribuirea contractului printr-o nouă procedură de achiziție publică. Investiția este finanțată prin bugetul local și prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice şi Fondurilor Europene de la bugetul de stat, aferentă finanțării Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în baza O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările de modernizare se etimează că vor fi executate în 150 de zile. Ca urmare, conform proiectului tehnic se propune continuarea investiției la următoarele categorii de lucrări: - modernizare sistem rutier: 45 cm strat de fundație balast nisipos, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm; - lucrări pentru scurgerea și evacuarea apelor - podețe, șanțuri; - lucrări de siguranța circulației, accese la proprietăți, drumuri adiacente. Documentația este depusă la achiziții pentru a demara procedura de achiziție / pentru publicarea pe SEAP.
COMUNICAT DE PRESA