INFORMATII GENERALE
" În anul 2017 pentru sectorul de drum 12+631 – 15+484 având lungimea de 2853 m Consiliul Județean Harghita prevede continuarea investiției cu atribuirea contractului printr-o nouă procedură de achiziție... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: În executie
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):3 202 705
Executant: SC Multipland SRL | Nr contract: 16/4592/01.03.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
3202704.60
2220242.99
2220242.99
0.00 69.32 %
Raport - 02-08-2019 3202704.60 2018-10-31 125058.24 2018-12-21 125058.24 0.00 3.90 %
Raport - 02-08-2019 3202704.60 2018-09-30 929209.86 2018-12-19 929209.86 0.00 29.01 %
Raport - 03-12-2018 3202704.60 2018-09-27 1165974.89 2018-11-29 1165974.89 0.00 36.41 %
ACTIVITATI

1 săptămână 4 zile -

Au fost efectuate corespondențe între tehnic și juriști, dar punctele de vedere nu s-au apropiat. Nici achizițiile nu erau de acord. Astfel, s-a organizat o întrevedere cu reprezentantul ISC-lui pentru a scoate din impas această investiție. Acum depinde de toți factorii investiției, mai mult de executant. Se încearcă, ca în cazul rezilierii contractului cu executantul, pentru cei 150 de metri Consiliul Județean Harghita să nu fie nevoit să înceapă această investiție de la capăt. Astfel, suntem pe punctul ca pentru rezilierea contractului cu executantul să organizăm o întrunire.

1 lună 1 zi -

Au fost efectuate corespondențe între tehnic și juriști, dar punctele de vedere nu s-au apropiat. Nici achizițiile nu erau de acord. Astfel, s-a organizat o întrevedere cu reprezentantul ISC-lui pentru a scoate din impas această investiție. Acum depinde de toți factorii investiției, mai mult de executant. Se încearcă, ca în cazul rezilierii contractului cu executantul, pentru cei 150 de metri Consiliul Județean Harghita să nu fie nevoit să înceapă această investiție de la capăt.

1 lună 2 săptămâni -

Au fost efectuate corespondențe între tehnic și juriști, dar punctele de vedere nu s-au apropiat. Este în curs organizarea unei întrevederi cu juriști și cu reprezentații ISC-lui pentru a scoate din impas această investiție. Am obținut Adeverința asupra valorii lucrărilor executate din partea emitentul Autorizației de construire. În cazul în care va fi necesară rezilierea contractului cu executantul, pentru cei 150 de metri va trebui să scoatem această investiție de la capăt.

2 luni 1 zi -

Au fost efectuate corespondențe între tehnic și juriști, dar punctele de vedere nu s-au apropiat. Este în curs organizarea unei întrevederi cu juriști și cu reprezentații ISC-lui pentru a scoate din impas această investiție. Am obținut Adeverința asupra valorii lucrărilor executate din partea emitentul Autorizației de construire.

2 luni 3 săptămâni -

Nu s-a ajuns la un acord cu juriștii, astfel au fost elaborate documentațiile necesare pentru terminarea lucrărilor. Este în curs obținerea Adeverinței asupra valorii lucrărilor executate din partea emitentul Autorizației de construire. Inspectoratul de Stat în Construcții însă ne-a dat de înțeles necesitatea revizuirii acestei decizii, de a termina această lucrare în condițiile existente. Astfel, demararea Recepției la terminarea lucrărilor și rezilierea contractului cu executantul, propus de către direcția juridică, este suspendat. În urma acestora este suspendată inițierea unei noi investiții pentru sectorul de drum rămas datorită fasptului că achizițiile, ISC-ul și juridicul au puncte de vedere diferite. Încercăm să ajungem la un consens, la o altă abordare.

4 luni 1 săptămână -

Nu s-a ajuns la un acord cu juriștii, astfel au fost elaborate documentațiile necesare pentru terminarea lucrărilor. Este în curs obținerea Adeverinței asupra valorii lucrărilor executate din partea emitentul Autorizației de construire. Inspectoratul de Stat în Construcții însă ne-a dat de înțeles necesitatea revizuirii acestei decizii, de a termina această lucrare în condițiile existente. Astfel, demararea Recepției la terminarea lucrărilor și rezilierea contractului cu executantul este suspendat. În urma acestora este suspendată inițierea unei noi investiții pentru sectorul de drum rămas.

5 luni 2 săptămâni -

Nu s-a ajuns la un acord cu juriștii în clarificarea situației cu privire la sectorul de drum de 120-150 m. Astfel, este în curs elaborarea documentațiilor necesare la terminarea lucrărilor, pentru a fi comunicat către ISC și emitentul Autorizației de construire. Va fi demarat Recepția la terminarea lucrărilor și rezilierea contractului cu executantul. În urma acestora va fi inițiat o investiție nouă pentru sectorul de drum rămas.

6 luni 2 săptămâni -

S-a încercat clarificarea situației cu juriștii cu sectorul de drum de 120-150 m. Nu s-a ajuns la un acord. Este în curs clarificarea acestei situații. Dacă aceasta se eșuează, se va preconiza rezilierea contractului și inițierea unei noi investiții pentru acest sector de drum. Așteptăm finalizarea acestui acord/clarificarea situației.

7 luni 1 săptămână -

Pentru finalizarea lucrărilor de execuție acest obiectiv de investiție a fost introdus în PAAP. Documentația pentru achizițiile publice este în curs de predare pentru începerea procedurii simplificate. S-a încercat clarificarea situației cu juriștii cu sectorul de drum de 120-150 m. Nu s-a ajuns la un acord. Este în curs clarificarea acestei situații.

8 luni 3 săptămâni -

După completarea listelor de cantități de către executant, pentru finalizarea lucrărilor de execuție acest obiectiv de investiție a fost introdus în PAAP. Documentația pentru achizițiile publice este în curs de predare pentru începerea procedurii simplificate. S-a încercat clarificarea situației cu juriștii cu sectorul de drum de 120-150 m. Nu s-a ajuns la un acord. Este în curs clarificarea acestei situații.

9 luni 1 săptămână -

În urma completării de către executant a Listei de cantități F3 aferentă Dispoziției de șantier cu privire la soluționarea pentru dalele de beton și podețul de la km 15+310, acestea au fost analizate și verificate. Va fi necesară inițierea unei proceduri simplificate pentru finalizarea investiției. Este în curs introducerea acestuia în PAAP.

9 luni 4 săptămâni -

Pe data de 24 noiembrie executantul a transmis Dispoziția de șantier cu privire la soluționarea pentru dalele de beton și podețul de la km 15+310, împreună cu listele F3 completate și semnate. Este în curs analizarea și verificarea acestora de către CJHR.

10 luni 1 săptămână -

Pe data de 2 noiembrie proiectantul a transmis Dispoziția de șantier cu privire la soluționarea pentru dalele de beton și podețul de la km 15+310. Documentația a fost transmisă și prin poștă, avizat de verificator. Dispoziția a fost transmisă către executant pentru completarea și semnarea listelor de cantități de lucrări.

10 luni 3 săptămâni -

Pe la jumătatea săptămânii acesteia era în curs transmiterea soluțiilor proiectantului în cea ce privește podețul și a dalelor de beton, însă în data de 29 octombrie am primit o adresă circulară prin care am fost informați asupra suspendării activității societății proiectante în contextul infectării cu virusul SARS-CoV-2.

11 luni 4 zile -

Pe data de 21 octombrie între proiectant și executant va avea loc clarificarea situației cu privire la alegerea unei soluții dintre cele două elaborate de către proiectant. În săptămâna viitoare în opinia proiectantului vom avea prezentarea soluției finale pentru dalele de beton și podețul.

1 an 1 lună -

Pe data de 12 august a fost organizată cu proiectantul o vizită de teren. Au fost trimise documentații cu conducte de gaz aparținând societății SNTGN Romgaz. Pe data de 20 august topometristul a fost la fața locului pentru luarea punctelor topo din teren.

1 an 1 lună -

Contractul pentru serviciile de asistență din partea proiectantului a fost încheiată. Pe data de 12 august va fi organizată cu participarea proiectantului o vizită de teren pentru inventarierea situației. Totodată, în acest sens, au fost trimise documentații către proiectant.

1 an 2 luni -

Este în curs contractarea (semnarea contractului) achiziționării serviciului de asistență din partea proiectantului pentru “Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484, sectorul km 12+631 – 15+484”. Menționăm faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

1 an 2 luni -

În urma ofertei primite de la proiectant, documentațiile aferente au fost transmise și către un alt proiectant. Însă aceasta a răspuns negativ, nu vrea colaborarea cu CJHR. Astfel au fost elaborate și transmise către direcția de achiziții publice documentele pentru introducerea prestării serviciului în PAAP, aflat în faza de aprobare. Este în curs elaborarea documentelor necesare pentru achiziționarea acestei servicii. Menționăm faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

1 an 3 luni -

În urma trimiterii proiectului și a documentațiilor aferente, a ultimei adrese a Incertransului către un proiectant pentru analizare, pe data de 3 iunie am primit oferta așteptată. Din oferta respectivă reiese dorința de colaborare a proiectantului în vederea finalizării investiției DJ 134A, Tronson 4, prin prestarea unor servicii de consultanță/asistență. Menționăm faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

1 an 4 luni -

Am trimis proiectul și documentele aferente, ultima adresă a Incertransului către un proiectant pentru a analiza și de a concepe o idee în ansamblu despre sprijinul pe care am avea nevoie pentru finalizarea investiției DJ 134A, Tronson 4. În cazul în care proiectantul dorește o colaborare cu CJHR, încercăm să contractăm pentru servicii de consultanță/asistență, dat fiind faptul că Incertransul nu ne mai sprijină.

1 an 5 luni -

În ciuda faptului că conducătorul societății Incertransului a promis, până la urmă nu ne sprijină cu nici o Dispoziție de șantier. Nici societatea executantă, Multipland SRL nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației.

1 an 6 luni -

După vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans la sfârșitul lunii ianuarie, respectiv la sfârșitul lunii februarie și a promiterii conducătorului a acestei instituții, societatea proiectantă nu ne sprijină în totalitate în procesul de elaborare a unei Dispoziții de șantier. Nici societatea executantă, Multipland SRL nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru finalizarea acestui obiectiv de investiție.

1 an 6 luni -

După vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans la sfârșitul lunii ianuarie, respectiv la sfârșitul lunii februarie și a promiterii conducătorului a acestei instituții, societatea proiectantă nu ne asigură sprijinul total cu privire la elaborarea unei Dispoziție de șantier. Nici societatea executantă, Multipland SRL nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru finalizarea acestui obiectiv de investiție.

1 an 7 luni -

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans. S-a ajuns la un acord că Incertransul o să ne ajute cu o Dispoziție de șantier. La începutul lunii februarie a avut loc viztia reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul societății executantă, Multipland SRL. Multiplandul nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru rezolvarea acestei probleme. S-a transmis adresa către societatea Incertrans prin care am solicitat Dispoziția de șantier.

1 an 7 luni -

La sfârșitul lunii ianuarie a avut loc vizita reprezentantului Consiliului Județean Harghita la sediul societății Incertrans. S-a ajuns la un acord că Incertransul o să ne ajute cu o Dispoziție de șantier. La începutul lunii februarie a avut loc viztia reprezentanțiilor Consiliului Județean Harghita la sediul societății executantă, Multipland SRL. Multiplandul nu vrea să continue lucrarea. Este în curs clarificarea situației, respectiv punerea în aplicare a unei strategii pentru rezolvarea acestei probleme.

1 an 8 luni -

A avut loc corespondența dintre Incertrans SA. și Consiliul Județean Harghita cu privire la elaborarea, respectiv transmiterea de către proiectant a soluțiilor pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Printre altele societatea proiectantă ne-a asigurat asupra suportului lor în limitele posibilității cu privire la cele rămase de executat.

1 an 9 luni -

A avut loc corespondența dintre Incertrans SA. și Consiliul Județean Harghita cu privire la elaborarea, respectiv transmiterea de către proiectant a soluțiilor pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Printre altele societatea proiectantă ne-a asigurat asupra suportului lor în limitele posibilitățile cu privire la asistență tehnică pentru obiectivele rămase de executat.

1 an 9 luni -

Așteptăm elaborarea, implicit transmiterea de către proiectant a soluțiilor de la proiectant pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Însă, subliniem faptul că executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identificate chiar de către firma executantă).

1 an 10 luni -

Încă nu am primit elaborarea unei soluții de la proiectant pentru podețul / podul pentru care au fost trimise punctele topografice. Însă, subliniem faptul că executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identificate chiar de către firma executantă). Avem promisiunea că la sfârșitul săptămânii ori la începutul săptămânii viitoare primim soluția de la proiectant.

1 an 10 luni -

Pentru podețul / podul au fost trimise punctele topografice către proiectant pentru elaborarea unei soluții pentru finalizarea contractului, însă executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identificate chiar de către firma executantă).

1 an 11 luni -

Pe data de 13 septembrei la fața locului, s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Pe 27 septembrie aceasta a fost transmisă către proiectant, Incertrans SA. Pe baza acestora proiectantul ar trebui să elaboreze o soluție pentru finalizarea contractului, însă executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat. (aceste puncte topografice pentru podețul/podul în cauză s-ar fi putut să fie identitificate chiar de către firma executantă). Trebuie să fie clarificată situația existentă.

2 ani 5 zile -

Pe data de 13 septembrei s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Pe baza acestora proiectantul ar trebui să elaboreze o soluție pentru finalizarea contractului, însă executantul nu vrea să continue lucrările, din punctul lui de vedere contractul este finalizat.

2 ani 1 lună -

Nu s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Se prevede o nouă vizită pe teren. Pe baza acestora proiectantul trebuie să elaboreze o soluție pentru ca contractul să poate fi finalizat.

2 ani 2 luni -

Nu s-a reușit identificarea punctelor topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Se prevede o nouă vizită pe teren. Aceasta este necesară pentru a clarifica situația, contractul trebuie finalizat.

2 ani 2 luni -

Consiliul Județean Harghita trebuie să identifice punctele topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Pentru aceasta a fost organizată o vizită de teren, pentru a clarifica situația, se prevede o nouă vizită pe teren. Aceasta este necesară pentru a clarifica situația, contractul trebuie finalizat. Pentru solicitarea de finanțare de la PNDL au fost recuperate sumele pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local.

2 ani 3 luni -

Consiliul Județean Harghita susține realizarea lucrărilor de execuție la podețul de la poziția km 15+310, respectiv la zona dalelor de beton, însă din punctul de vedere al executantului lucrările au fost terminate. Pentru că nu avem sprijinul executantului, Consiliul Județean Harghita încearcă să identifice punctele topografice pentru podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc, necesară la Dispoziția de șantier. Încă odată a fost trimisă solicitarea de finanțare la PNDL, pentru recuperarea sumelor pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local și care nu s-au putut fi decontate din bugetul statului la finele anului trecut. Adresa de clarificare cu privire la titlul, pozițiile kilometrice din Certificatul de urbanism, Autorizația de Construire, Contractele de lucrări și Contractul de finanțare a fost elaborată și transmisă.

2 ani 4 luni -

Podețul de la km 15+310, respectiv zona dalelor de beton au fost tratate de către proiectant prin această Dispoziție de șantier. Executantul la Dispoziția de șantier emis de proiectant comportă indiferent, nu avem sprijinul lui la efectuarea punctelor topografice la podețul/podul aflat la intrarea orașului Cristuru Secuiesc. Am solicitat bani de la PNDL, pentru recuperarea sumelor pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local și care nu s-au putut fi decontate din bugetul statului la finele anului trecut, însă este în curs de a clarifica unele aspecte cu privire la titlul, pozițiile kilometrice din Certificatul de urbanism, Autorizația de Construire, Contractele de lucrări și Cintractul de finanțare. În acest sens este în curs depunerea unei adrese pentru clarificare.

2 ani 5 luni -

Proiectantul a emis Dispoziția de șantier, a propus reproiectarea intravilanul orașului, respectiv zona lacului 2 din proiect. Podețul de la km 15+310, respectiv zona dalelor de beton au fost tratate de către proiectant prin acest Dispoziție de șantier. Solicităm bani de la PNDL, recuperarea sumelor pentru lucrările executate, care au fost decontate din bugetul local și care nu s-au putut fi decontate din bugetul statului la finele anului trecut.

2 ani 7 luni -

Proiectantul a emis Dispoziția de șantier, a propus reproiectarea intravilanul orașului, respectiv zona lacului 2 din proiect. Podețul de la km 15+310, respectiv zona dalelor de beton au fost tratate de către proiectant prin acest Dispoziție de șantier.

2 ani 8 luni -

Au fost decontate executantului, toate cele 3 situații. Proiectantul, INCERTRANS SA., a emis o Dispoziție de șantier, așteptăm completarea acestuia pentru problemele la sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului.

2 ani 10 luni -

RO: Au fost verificate situațiile 1 și 2. Este în curs decontarea acestora. Se preconizează depunerea situației nr. 3 de către executant. Până în momentul prezent nu a fost emisă dispoziția de șantier de către INCERTRANS SA. Este în curs clarificarea acestuia. Până la soluțiile ce vor fi transmise de către proiectant, am efectuat sistarea lucrărilor. (pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului).

2 ani 10 luni -

Executantul a finalizat lucrările pe amplasamentul predat, este în curs verificarea situațiilor 1 și 2 depuse de către executant. Nota de constatare înregistrată este transmisă către proiectant, pentru emiterea unei Dispoziții de șantier. Până la soluțiile ce vor fi transmise de către proiectant, am efectuat sistarea lucrărilor. (pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului)

2 ani 11 luni -

Executantul lucrează, cele două straturi de asfalturi au fost așternute. Suntem pe punctul de a clarifica problemele la care trebuie aduse soluții din partea proiectantului. (pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și pentru zona lacului)

2 ani 12 luni -

Executantul lucrează, este în curs de finalizare așternerii stratului de uzură. A fost încheiată Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție. Trebuie aduse soluții pentru sfârșitul drumului proiectat, la dalele de beton și soluții pentru zona lacului.

3 ani 1 săptămână -

Executantul lucrează, este în curs depunerea primei situații de lucrări, pe data de 14 septembrie va fi fază determinantă pentru piatră spartă. Așteptăm depunerea situației de lucrări. Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție este în curs de semnare. Trebuie să primim răspuns de la Incertrans SA, completări pentru sfârșitul drumului proiectat. Trebuie să găsim soluții pentru zona lacului.

3 ani 2 săptămâni -

Executantul lucrează, este în curs depunerea primului situații de lucrări (pentru balast), pe data de 13 septembrie va fi fază determinantă pentru piatră spartă. Așteptăm depunerea situației de lucrări și pentru această fază. Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție este în curs de semnare. Trebuie să primim răspuns de la Incertrans SA, completări pentru sfârșitul drumului proiectat. Trebuie să găsim soluții pentru zona lacului.

3 ani 1 lună -

Executantul lucrează. Actul adițional pentru prelungirea termenului de execuție este în curs de semnare. Trebuie să primim răspuns de la Incertrans SA, completări pentru sfârșitul drumului proiectat. Trebuie să găsim soluții pentru zona lacului.

3 ani 1 lună -

Executantul a depus o adresă pentru prelungirea termenului de execuție cu aproximativ 30 zile calendaristice din cauza lucrărilor de defrișare și a ploilor abundente din luniile iunie și iulie. Trebuie să primim răspunsul, completările proiectului de la Incertrans SA pentru sfârșitul drumului proiectat.

3 ani 1 lună -

Executantul lucrează. Trebuie să primim răspunsul, completările proiectului de la Incertrans SA pentru sfârșitul drumului proiectat.

3 ani 2 luni -

Executantul lucrează. Proiectantul trebuie să ne sprijine cu completări la proiect pentru clarificarea unor situații la lac și la sfârșitul drumului județean, unde sistemul rutier existent printre altele este alcătuită din dale din beton, respectiv din îmbrăcăminte asfaltică.

3 ani 3 luni -

Pe amplasament executantul pe data de 15 iunie 2018 a început lucrările de execuție.

3 ani 3 luni -

Executantul nu lucrează, deși a fost emis ordinul de începere din data de 31 mai. Pe data de 8 iunie executantul a transmis o adresă în care semnalează ca înaintea executării lucrărilor de terasamente trebuie executat lucrări de defrișare. Adresa a fost transmisă către proiectant, pentru soluționare.

3 ani 3 luni -

Amplasamentul a fost preluat de executant, pentru data de 31 mai este emis ordinul de începere.

3 ani 4 luni -

A fost încheiat actul adițional la contractul de lucrări. Amplasamentul nu a fost preluat de către societatea executantă nici la a doua încercare, din cauza neexistenței panglicii colorate pe pichetele aferente traseului conductelor aparținând Romgazului. În momentul prezent pichetele sunt marcate cu panglici colorate, coocrdonatele acestora au fost trimise către societatea Multipland.

3 ani 4 luni -

A fost încheiat contractul pentru dirigintele de șantier. Societatea Multipland a trimis devizul revizuit, fără ajustarea valorii contractului, în consecință după verificarea devizului, va fi încheiat actul adițional. Amplasamentul nu a fost preluat de către societatea executantă, din cauza suprapunerii a zonelor de siguranță a drumului cu a conductelor de gaz (Romgaz, Transgaz). În urma acestora s-a stabilit ca reprezentanții Transgaz și Romgaz să efectueze o pichetare a conductelor proprii până la stația de comprimare pentru identificarea a traseului acestora în perioada imediată, urmând a comunica locația conductelor/ traseului pichetat. În baza acestor aspecte va fi stabilit modalitatea efectuării lucrărilor de execuție.

3 ani 5 luni -

Semnarea contractului pentru achiziționarea dirigintelui este în curs de finalizare. Pe data de 12 aprilie au fost efectuate prin săpături, verificarea conductelor aparținând Romgazului, dacă sunt protejate cu tub de protecție. Reprezentanții administratorii lacurilor au fost de față. Se preconizează încheierea actului adițional cu firma câștigătoare Multipland, fără ajustarea valorii contractului.

3 ani 5 luni -

Pentru achiziționarea dirigintelui de șantier avem Raportul achiziției semnat, ștampilat și înregistrat, este în curs semnarea Notei justificative privind achiziționarea directă de servicii de supraveghere, după care trebuie încheiat contractul de servicii. Societatea Multipland la solicitarea CJHR cu nr. ad. 4580/23.03.2018, nu a prezentat devizul modificat, fără ajustarea valorii contractului și nici nu s-a prezentat pentru semnarea actului adițional.

3 ani 6 luni -

Este în curs achiziționarea dirigintelui de șantier. Este în curs clarificarea situației, a modului de a semna actul adițional în perspectiva aplicării Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. O.U.G. nr. 79/2017, fără a avea impact asupra valorii totale a contractului.

3 ani 6 luni -

Avem încheiat contract de lucrări cu ofertantul câștigător, firma Multipland. Trebuie achiziționat dirigintele de șantier.

3 ani 7 luni -

S-a finalizat procedura de achiziție publică, avem raportul procedurii. Nu a fost depusă contestație, contractul este în curs de semnare. Pe baza propunerii ANAP-lui împreună cu contractul ar trebui să fie semnat și actul adițional cu contribuții sociale obligatorii valabile în 2018 pe baza O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În acest sens adresa a fost trimisă către firma câștigătoare.

3 ani 7 luni -

Suntem pe punctul de a semna Raportul procedurii, însă înainte de asta trebuie clarificat modalitatea aplicării O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. O.U.G. nr. 79/2017 a intrat în vigoare în data de 01.01.2018, iar o parte din modificări se referă la contribuțiile sociale obligatorii.

3 ani 7 luni -

Suntem pe punctul de publica ofertantul câștigător, de a elabora raportul procedurii.

3 ani 8 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare.

3 ani 9 luni -

Procedura de achiziție publică este în curs de desfășurare, între timp este depus la CNSC o contestație de către un ofertant.

3 ani 9 luni -

Documentația tehnică este publicat pe SEAP, proiectantul răspunde la solicitările de clarificări inițiate de către societăți.

3 ani 10 luni -

Documentația publicată pe SEAP este în așteptare validare.

3 ani 11 luni -

În anul 2017 pentru sectorul de drum 12+631 – 15+484 având lungimea de 2853 m Consiliul Județean Harghita prevede continuarea investiției cu atribuirea contractului printr-o nouă procedură de achiziție publică. Investiția este finanțată prin bugetul local și prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice şi Fondurilor Europene de la bugetul de stat, aferentă finanțării Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Harghita, în baza O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările de modernizare se etimează că vor fi executate în 150 de zile. Ca urmare, conform proiectului tehnic se propune continuarea investiției la următoarele categorii de lucrări: - modernizare sistem rutier: 45 cm strat de fundație balast nisipos, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 în grosime de 4 cm; - lucrări pentru scurgerea și evacuarea apelor - podețe, șanțuri; - lucrări de siguranța circulației, accese la proprietăți, drumuri adiacente. Documentația este depusă la achiziții pentru a demara procedura de achiziție / pentru publicarea pe SEAP.
COMUNICAT DE PRESA

5 luni 3 săptămâni

Elfogadták Hargita Megye Tanácsa költségvetését

Idei költségvetését a már meghatározott 13 prioritás mentén dolgozta ki Hargita Megye Tanácsa, amely hangsúlyt fektet a beruházásokra, a közösségépítésre, a fiatalok támogatására, a családbarát...

5 luni 3 săptămâni

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile A avut loc ședința ordinară din luna martie a Consiliului Județean Harghita Dezvoltarea unei comunități prospere prin...

1 an 2 săptămâni

A megyei utakon történő beruházásokat és a települések vízhálózat kiépítését érintő döntéseket hozott meg Hargita Megye Tanácsa testülete

Újabb összegekkel támogatják a Hargita megyei településeket az áfa-visszaosztásból   A 136-os megyei út, Gagy és Maros megye határa közötti, valamint a 134A jelzésű megyei út,...

1 an 2 săptămâni

Deciziile privind investițiile pe drumurile județene și construcția rețelei de apă a localităților au fost luate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita

Sume suplimentare din redistribuirea TVA vor fi utilizate pentru a susține localitățile din județul Harghita Documentația tehnică pentru consolidarea rutieră a drumului județean 136, la ...

1 an 3 luni

Új nyomvonalon folytatják a Kissolmyost Székelykeresztúrral összekötő megyei út építését

  Két szerződést sikerült aláírni június 12-én, pénteken a helyszínen, amelyek a 134A jelzésű megyei út Székelykeresztúr és Kissolymos közötti szakaszát érintik. A székelykeresztúri halas...

1 an 3 luni

Reconfigurare de traseu în cazul drumului județean care leagă Șoimușu-Mic de Cristuru-Secuiesc 

  În cursul zilei de vineri, 12 iunie s-au semnat două contracte de execuție pentru lucrările de reabilitare a drumul județean 134A, pe porțiunea care leagă localitățile Șoimușu-Mic și Cristuru...

1 an 7 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...

2 ani 2 săptămâni

Leaszfaltozták a gázvezetékek szakaszát is a kissolymosi úton

Továbbra sincs jelentkező építőcég a Románandrásfalvát Kissolymossal összekötő szakaszra   Régóta várt munkálatokat végeztek el a Kissolymosra vezető 134A jelzésű megyei úton miután...

2 ani 5 luni

Részletesen a kissolymosi útról

Hargita Megye Tanácsa 2019-es költségvetésének is jelentős része a megyei utakat érinti. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Kissolymos fele vezető, 134A jelzésű megyei útról...

2 ani 5 luni

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 5 luni

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

2 ani 11 luni

Jelenleg jó úton lehet közlekedni Kissolymoson

Jelenleg jó úton lehet közlekedni Kissolymoson. Illetve lehetne, amennyiben egy-egy szakaszon nem lenne megszakítva a most már aszfaltozott út. Egy újabb akadály azonban most már elhárulni látszik. A...

3 ani 2 luni

Összekötjük a térségeket, összekötjük Székelyföldet

- Összekötjük térségeink. Összekötjük a Gagy mentét, a Nyikó mentét és Udvarhelyszéket Maros megyével. Úgy építjük Székelyföldet, hogy térségeit összekötjük egymással - mondta Borboly Csaba a 135-ös...

3 ani 2 luni

Interconectarea zonelor, a regiunii

„Interconectăm zonele din județ. Facem legătura între Valea Goagiu, zona Odorhei și județul Mureș. Dezvoltăm Ținutul Secuiesc, interconectând zonele din județ”, a spus Borboly Csaba, președintele...

3 ani 6 luni

Folytatják a kissolymosi út fejlesztéseit is

Folytatják a kissolymosi út fejlesztéseit is Szerződést írtak alá a kivitelezővel Aláírták a kivitelezési szerződést a Kissolymos felé vezető 134A jelzésű út negyedik szakaszára március 1-...

3 ani 6 luni

Continuă reabilitarea drumului de la Șoimușu-Mic

Continuă reabilitarea drumului de la Șoimușu-Mic s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor În cursul zilei de 1 martie s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare a...

3 ani 7 luni

A megyei tanács megvágott költségvetése ellenére számos beruházás lesz idén Udvarhelyszéken

Aláírták a Kobátfalva és Firtosmartonos közötti út felújítási szerződését A megyei tanács megvágott költségvetése ellenére számos beruházás lesz idén Udvarhelyszéken Idén elkezdődnek a...

3 ani 7 luni

Scopul principal este ca tinerii să rămână pe tărâmurile natale

Scopul principal este ca tinerii să rămână pe tărâmurile natale Prioritățile absolute în acest an sunt reabilitarea drumurilor județene, investiții la spitalul județean și organizarea programelor...

3 ani 7 luni

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást Abszolút prioritás a megyei utak rendbetétele, a megyei kórház fejlesztése és az ifjúság éve jegyében szervezett programok. Székelydályán...

3 ani 8 luni

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban Gyergyói polgármesterekkel egyeztetett Borboly Csaba Gyergyó-térségi RMDSZ-es polgármesterekkel találkozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke...

3 ani 8 luni

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018 Borboly Csaba a participat la o întrevedere cu primarii din zona Gheorgheni În data de 5 ianuarie Borboly Csaba,...

3 ani 8 luni

Divat, sportág a beruházásaink megóvása?

Divat, sportág a beruházásaink megóvása? Ugyanaz a cég három megyei utunk kiírását is megóvta. Jó hír, hogy a CNSC elutasította. A #DJ126 – os útról Gyergyóújfalu és Vasláb között, a #DJ134A...

3 ani 9 luni

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács Balánbányán tartott kihelyezett ülést Hargita Megye Tanácsa Balánbányán tartotta soros ülését Hargita Megye Tanácsa...

3 ani 9 luni

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei A avut loc la Bălan ședința ordinară a consiliului județean Organizarea ședinței...

3 ani 10 luni

Se dorește continuarea lucrărilor pe drumul de la Șoimușu-Mic

Se dorește continuarea lucrărilor pe drumul de la Șoimușu-Mic Achiziție publică pentru executarea lucrărilor Se dorește continuarea lucrărilor pe drumul județean 134A, pe porțiunea care leagă...

3 ani 10 luni

A kissolymosi út felújítását folytatnák

A kissolymosi út felújítását folytatnák Meghirdették a kivitelezési közbeszerzést Folytatnák a Kissolymost Székelykeresztúrral összekötő 134A jelzésű megyei út felújítását. A kivitelezést...

3 ani 10 luni

A kissolymosi út felújítását folytatnák

A kissolymosi út felújítását folytatnák Meghirdették a kivitelezési közbeszerzést Folytatnák a Kissolymost Székelykeresztúrral összekötő 134A jelzésű megyei út felújítását. A kivitelezést...

3 ani 11 luni

Lezárják a Székelykeresztúr-Kissolymos közötti 134A jelzésű utat

Lezárják a Székelykeresztúr-Kissolymos közötti 134A jelzésű utat A gázcsövek védelmét szolgáló munkálatokra van szükség Az autósok türelmét kérik a lezárás miatt, hiszen a gázcsövek...

3 ani 11 luni

Se închide circulația pe DJ 134A, între Cristuru-Secuiesc și Șoimușu-Mic

Se închide circulația pe DJ 134A, între Cristuru-Secuiesc și Șoimușu-Mic Se efectuează lucrări la țevile de gaz metan Se face apel la înțelegere din partea conducătorilor auto având în vedere...

3 ani 11 luni

A gázcsövek védelmét szolgáló munkálatokra van szükség

Lezárják a Székelykeresztúr-Kissolymos közötti 134A jelzésű utat A gázcsövek védelmét szolgáló munkálatokra van szükség Az autósok türelmét kérik a lezárás miatt, hiszen a gázcsövek...

4 ani 4 luni

Elkészült az első réteg aszfalt a 134A megyei út egy szakaszán

Kerékpárral a friss aszfalton Kissolymos felé Elkészült az első réteg aszfalt a 134A megyei út egy szakaszán Leterítették az első réteg aszfaltot a kissolymosi, 134A jelzésű megyei út közel...

4 ani 4 luni

Cu bicicleta pe drumul proaspăt asfaltat către Șoimușu-Mic

Cu bicicleta pe drumul proaspăt asfaltat către Șoimușu-Mic S-a așternut primul stat de asfalt pe o porțiune a drumului județean 134A S-a așternut primul strat de asfalt pe o porțiune de patru...

4 ani 4 luni

Elkészült az első réteg aszfalt a 134A megyei út egy szakaszán

Kerékpárral a friss aszfalton Kissolymos felé Leterítették az első réteg aszfaltot a kissolymosi, 134A jelzésű megyei út közel négy kilométeres szakaszán. Ezzel újabb lépés történt afelé, hogy a...

4 ani 6 luni

A kissolymosi út felújításához közös megoldást keresnek

A kissolymosi út felújításához közös megoldást keresnek A keresztúri halastavak tulajdonosaival egyeztetett Borboly Csaba A keresztúri halastavak tulajdonosai igényeinek figyelembevételével...

4 ani 6 luni

Se caută soluții în vederea reabilitării drumului de la Șoimușu-Mic

Se caută soluții în vederea reabilitării drumului de la Șoimușu-Mic Borboly Csaba a discutat cu unul dintre proprietarii lacurilor de la Cristuru-Secuiesc Reabilitarea drumului județean 134A se...

5 ani 10 luni

Folyamatban van a kissolymosi út felújítása

Kezd látszani a térségre való odafigyelés eredménye A 134A megyei út kissolymosi szakaszának felújítását tekintette meg Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke munkatársaival és a...