POZE
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Luând în considerare Nota de constatare întocmit în data de 09.05.2018 cu ocazia vizitei pe teren pe DJ134A nr. 10966/15.05.2018 și răspunsul dat de S.C. Incertrans S.A. București la adresa trimisă de către... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Suciu Róbert
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):27 965
Executant: SC RC GEOPROIECT SRL-D | Nr contract: 71/22271/20.09.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
27965.00
27965.00
27965.00
0.00 100.00 %
Raport - 05-04-2019 27965.00 2018-10-19 27965.00 27965.00 0.00 100.00 %
ACTIVITATI

5 luni 9 ore -

RO: Este gata Caietul de sarcini, există Nota conceptuală și Tema de proiectare. Se solicită Certificat de Urbanism.

6 luni 4 săptămâni -

Documentația tehnică împreună cu caietul de sarcini și documentația aferentă lucrărilor de alunecare a fost depusă și înregistrată în data de 25.03.2019 cu nr. 355 la Direcția DGPPAP. De asemenea a fost depusă și forma finală a modelului de contract (proiectare + execuție), în urma verificării de către juriști a acestuia.

9 luni 3 săptămâni -

Contractul s-a finalizat. S-a efectuat plata documentațiilor tehnice.

1 an 3 luni -

RO: În data de 19 octombrie s-a depus documentația tehnică cu proces verbal de predare-primire nr.1492 și înregistrat sub nr.25015.

1 an 3 luni -

RO: Conform art.22 pct. 22.1 din contractul de servicii, în data de 27.09.2018 a fost constituită garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. HU: A szerződés 22. cikkelyének 22.1. pontja alapján 2018 szeptember 27-én megtörtént a jótállási garancia letétele, a szerződés ÁFA nélküli értékének a 10%-os összegében.

1 an 4 luni -

RO: În data de 20.09.2018 s-a finalizat contractul de servicii cu o firmă de specialitate, având obiectivul întocmirea studiilor necesare în vederea consolidării și refacerii corpului drumului județean afectat. HU: 2018 szeptember 20-án megtörtént a szerződéskötés a S.C. Geoproiect S.R.L.-D tervezői szakcéggel a szükséges tanulmányok kidolgozása érdekében.

1 an 4 luni -

RO: Referitor la obiectivul ”Refacere și consolidare corp drum pe DJ134A, sector km 9+770-9+810” semnarea contractului de servicii este în curs de finalizare cu proiectantul de specialitate S.C. Geoproiect S.R.L.-D. HU: "Az úttest helyreállítása és megerősítése a 134A jelzésű megyei úton" című beruházás szerződéskötése a S.C. Geoproiect S.R.L.-D nevű tervező szakcéggel véglegesítés alatt van.

1 an 5 luni -

Este în curs de încheiere a contractului cu o firmă specializată în proiectare.
COMUNICAT DE PRESA