INFORMATII GENERALE
" Conform proiectului tehnic se va executa sistemul rutier alcătuit din 45 cm strat de balast, 15 cm strat de piatră spartă, strat de legătură BAD25 de 5 cm și strat de uzură din beton asfaltic BA16 de 4 cm;... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):3 887 962

Durata contractului: 120 zile (02-11-2015 | 05-09-2019)

Executant: SC Viaduct SRL | Nr contract: 21050/15.09.2015
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
3887962.17
3539149.85
3539149.85
0.00 91.03 %
Raport - 06-12-2019 3887962.17 2019-10-09 35934.07 2019-11-18 35934.07 0.00 0.92 %
Raport - 15-02-2016 3887962.17 2016-12-16 200233.96 2016-02-15 200233.96 0.00 5.15 %
Raport - 17-10-2017 3887962.17 2017-09-06 230345.92 2017-10-10 230345.92 0.00 5.92 %
Raport - 20-12-2016 3887962.17 2016-11-21 380461.20 2016-12-20 380461.20 0.00 9.79 %
Raport - 28-12-2016 3887962.17 2016-12-08 429643.20 2016-12-28 429643.20 0.00 11.05 %
Raport - 27-10-2016 3887962.17 2016-10-05 462382.80 2016-10-27 462382.80 0.00 11.89 %
Raport - 28-11-2017 3887962.17 2017-10-10 838239.57 2017-11-28 838239.57 0.00 21.56 %
Raport - 17-10-2017 3887962.17 2017-05-11 961909.13 2017-06-21 961909.13 0.00 24.74 %
ACTIVITATI

7 luni 2 zile -

Pe data de 27 noiembrie a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor, este în curs elaborarea documentului constatator și adresa pentru eliberarea garanției.

7 luni 1 săptămână -

Lucrările de modernizare au fost finalizate pe acest tronson. Au fost decontate situația de plată a lucrărilor, respectiv factura dirigintelui de șantier. Est în curs obținerea referatului proiectantului și a dirigintelui de șantier. Am primit adeverința cu privire la regularizarea cotei ISC, este în curs organizarea recepției la terminarea lucrărilor pe data de 27 noiembrie 2019.

8 luni 1 săptămână -

Lucrările de modernizare au fost finalizate pe acest tronson. S-a depus ultima situație a lucrărilor, respectiv a dirigintelui de șantier. Se așteaptă referatul proiectantului și a dirigintelui de șantier. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor, exclusiv zona alunecării de teren depinde de primirea adeverinței de regularizare a cotei ISC. S-a încheiat actul adițional pentru manoperă conform prevederile OUG 114/2019.

9 luni 6 zile -

Lucrările de modernizare au fost finalizate. Este în curs depunerea ultimei situații, respectiv organizarea recepției la terminarea lucrărilor, exclusiv zona alunecării de teren. S-a prelungit valabilitatea scrisorii de garanție cu încă o lună. Este în curs încheierea actului adițional pentru manoperă conform prevederile OUG 114/2019.

9 luni 3 săptămâni -

La cele două puncte, unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de gaz, lucrările de modernizare au fost finalizate. Este în curs depunerea ultimei situații, după aceasta se dorește organizarea recepției la terminarea lucrărilor, exclusiv zona alunecării de teren. Se prevede ca Consiliul Județean Harghita să fie nevoită să ceară prelungrea scrisorii de garanție cu încă o lună.

10 luni 6 zile -

Au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor Romgaz. Pe data de 2 septembrie a fost emisă ordinul de reluare a lucrărilor la cele două puncte, unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor. Se prevede ca Consiliul Județean Harghita să fie nevoită să ceară prelungrea scrisorii de garanție cu încă o lună.

10 luni 3 săptămâni -

Au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor Romgaz, am încheiat PV de recepție la terminarea lucrărilor. Dorim să finalizăm lucrarea, să încheiem recepția la terminarea lucrărilor, în afara zonei cu alunecarea de teren. Societatea executantă a promis începerea/finalizarea lucrărilor de execuție (cât de curând) la cele două puncte, unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor. Consiliul Județean Harghita va fi nevoită să ceară prelungrea scrisorii de garanție cu încă o lună.

11 luni 2 săptămâni -

Au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor Romgaz. Pe data de 25 iulie organizăm recepția la terminarea lucrărilor a acestiora. Dorim să finalizăm lucrarea, să încheiem recepția la terminarea lucrărilor, în afara zonei cu alunecarea de teren.

1 an 5 zile -

Au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor Romgaz. În săptămâniile viitoare societatea executantă încearcă să refacă zonele unde au fost finalizate lucrările de protejare a conductelor și în urma acestuia încercăm să organizăm recepția la terminarea lucrărilor, în afara zonei cu alunecarea de teren.

1 an 1 lună -

Lucrările de execuție sunt sistate până la efectuarea lucrărilor de protejare a conductelor Romgaz. După aceasta, Consiliul Județean Harghita dorește de îndată finalizarea lucrărilor de execuție, în afara zonei cu alunecarea de teren.

1 an 2 luni -

Lucrările de execuție sunt sistate. După efectuarea protejării conductelor de gaz, Consiliul Județean Harghita dorește de îndată finalizarea lucrărilor de execuție, în afara zonei cu alunecarea de teren.

1 an 3 luni -

Lucrările de execuție sunt sistate. Ne apropiem cu pași repezi să rezolvăm protejarea conductelor de gaz, astfel am finaliza lucrările de execuție, în afara zonei cu aluneccarea de teren. Pe baza Expertizei tehnice se conturează în acest sens.

1 an 4 luni -

Lucrările de execuție sunt sistate. După efectuarea protejării conductelor de gaz, este în vedere finalizarea lucrărilor de execuție. În acest caz trebuie luat o decizie și în cazul alunecării de teren. Se conturează o nouă investiție cu luare în considerare Expertiza tehnică în acest sens.

1 an 5 luni -

Lucrările de execuție sunt sistate. La cererea societății executante Viaduct a fost încheiat actul adițional cu privire la schimbarea modalității constituirii garanției de bună execuție, societatea trebuie să depună scrisoarea de garanție de bună execuție. După efectuarea protejării conductelor de gaz, este în vedere finalizarea lucrărilor de execuție. În acest caz trebuie luat o decizie și în cazul alunecării de teren.

1 an 7 luni -

RO: Lucrările de execuție sunt sistate. În cazul alunecării de teren a fost depusă la sediul CJH expertiza tehnică. Este în curs verificarea expertizei tehnice. Pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, la cele două subtraversări (Romgaz) este în curs elaborarea documentației tehnice. Conform cererii societății executante Viaduct este în curs clarificarea situației cu privire la schimbarea garanției de bună execuție (din rețineri succesive la polița de asigurare).

1 an 8 luni -

Lucrările de execuție sunt sistate. În cazul alunecării de teren așteptăm punctul de vedere al expertului. Pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, la cele două subtraversări (Romgaz) este în curs elaborarea documentației tehnice.

1 an 9 luni -

Lucrările de execuție sunt sistate. În cazul alunecării de teren așteptăm punctul de vedere al expertului. Contractul pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru cele două subtraversări (Romgaz) este încheiat.

1 an 9 luni -

După încheierea contractului, în cazul alunecării de teren așteptăm opinia expertului. Procedura de achiziție publică pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru cele două subtraversări (Romgaz) este încheiat. Am obținut Certificatul de urbanism.

1 an 9 luni -

După încheierea contractului, în cazul alunecării de teren așteptăm opinia expertului. Procedura de achiziție publică pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru cele două subtraversări (Romgaz) este în curs de desfășurare. Este în curs obținerea Certificatului de urbanism.

1 an 10 luni -

În cazul alunecării de teren așteptăm opinia expertului. Procedura de achiziție publică pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru cele două subtraversări (Romgaz) este în curs de desfășurare. Este în curs obținerea Certificatului de urbanism.

1 an 10 luni -

Așteptăm punctul de vedere al expertului în cazul alunecării de teren. Este în curs procedura de achiziție publică pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru cele două subtraversări. (Romgaz) Este în curs obținerea Certificatului de urbanism.

1 an 11 luni -

Pe data de 6 august va avea loc accesare de oferte pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru cele două subtraversări. Pentru evitarea degradării drumului în zona alunecării de teren este în curs încheierea contractului cu expertul tehnic câștigător.

1 an 11 luni -

În urma răspunsului Ministerul Energiei și al SNGN Romgaz s-a elaborat documentația pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale, pentru două puncte. Astfel, este în curs achiziționarea acestora. Pentru evitarea degradării drumului în zona alunecării de teren este în curs achiziționarea unui expert tehnic.

2 ani 1 săptămână -

În urma răspunsului Ministerul Energiei, al punctului de vedere al SNGN Romgaz se prevede ca protejarea conductelor de transport gaze naturale trebuie efectuate de Consiliul Județean Harghita. Documentația este elaboarată, cu mici modificări se depune a doua oară la direcția de achiziții publice. Pentru evitarea degradării drumului în zona alunecării de teren este în curs modificarea PAAP-lui, respectiv este în curs depunerea documentației la achiziții publice pentru achiziționarea unui expert tehnic.

2 ani 3 săptămâni -

Am primit răspuns de la Ministerul Energiei, cu punctul de vedere al SNGN Romgaz anexat în care se precizează că la subtraversările unde conductele nu sunt protejate în tub de protecție se impune în mod obligatoriu protejarea acestora. Am primit răspuns de la Incertrans SA, cu privire la alunecarea de teren, în care pentru evitarea degradării drumului și extinderea acestui sector de alunecare, ne propun întocmirea unei expertize tehnice și elaborarea unui studiu geotehnic detaliat, urmând ca în baza acesuia să se poate realiza un proiect de consolidare. Am demarat achiziționarea proiectării și executării lucrărilor de protejare a conductelor de gaz, întrucât societatea SNGN Romgaz nu va efectua această lucrare.

2 ani 1 lună -

SNGN Romgaz nu a trimis răspuns la adresa noastră. Nu am primit răspuns/soluții, nici la adresa trimisă către Incertrans SA, cu privire la alunecarea de teren. S-a demarat a doua întălnire cu reprezentantul Viaduct, cu privire la finalizarea lucrărilor contractate (zona conductelor de gaz, alunecarea de teren, conducta de gaz aparținând Romgazului). Se preconizează posibilitatea demarării achiziționării proiectării și lucrărilor de protejare a conductelor de gaz, întrucât societățile Transgaz și Romgaz nu vor efectua aceste lucrări.

2 ani 1 lună -

SNGN Romgaz nu a trimis răspuns la adresa noastră de a efectua protejarea conductei aflat în apropierea lucrărilor de protejare efectuată de către Cis Gaz SA în anul trecut. În urma sesizării Comitetului local pentru situații de urgență Săcel cu nr. 645 din data de 20.04.2018, respectiv a răspunsului cu nr. 3105575 din data de 23.04.2018 al Inspectoratului pentru situații de urgență ”Oltul” al județului Harghita, Consiliul Județean Harghita trebuie să adopte măsuri în vederea evitării continuării degradărilor apărute, respectiv a distrugerii complete a drumului pe zona respectivă. Astfel, am trimis adresă către Incertrans SA, societate proiectantă pentru adoptarea unor soluții tehnice. Iar în măsura în care prin această cale nu este posibil rerzolvarea situației, se va avea în vedere începerea procedurii de achiziționare a unui expert tehnic. Totodata, societatea executantă va fi îndrumat să efectueze repararea zonei aflată în garanție între pozițiile km 7+943-8+478 unde tot la această dată s-au constatat crăpături și fisuri longitudinale de 4-5 m pe îmbrăcămintea asfaltică. Toate acestea au fost consemnate într-o Notă de constatare.

2 ani 2 luni -

Societatea executantă dorește să finalizeze lucrările de execuție, însă Consiliul Județean Harghita a fost înștiințat că în apropierea lucrărilor de protejare a conductei de gaz efectuată de către Cis Gaz SA, există o altă conductă, aparținând SNGN Romgaz SA. În urma vizitei de teren pe data de 12 aprilie 2018, am observat că tronsonul de drum județean, în fază de construcție între pozițiile km 9+770 - 9+810 a fost grav avariat în urma unei alunecări de teren. Fapt care ulterior a fost comunicat și de către firma executantă, Viaduct SRL. Pentru zona respectivă trebuie întocmit o expertiză tehnică, iar la problema conductei de gaz trebuie clarificat situația.

2 ani 3 luni -

Lucrările sunt suspendate, au rămas lucrări în zona celor două puncte, unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale. După marcarea pe teren a conductelor aparținând Romgazului, este necesară organizarea unei întruniri cu reprezentanții societății Viaduct cu privire la modul de finalizare a investiției.

2 ani 3 luni -

Lucrările sunt suspendate, au rămas lucrări în zona celor două puncte, unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale. În cursul săptămânii viitoare se va organiza o întrunire cu reprezentanții societății Viaduct cu privire la modul de finalizare a investiției.

2 ani 5 luni -

Lucrările sunt suspendate, au rămas lucrări în zona celor două puncte, unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

2 ani 5 luni -

Lucrările de execuție sunt suspendate, au rămas lucrări de modernizare în cele două zone unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

2 ani 5 luni -

Lucrările de execuție sunt suspendate, au rămas lucrări de modernizare în cele două zone unde au fost efectuate lucrările de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

2 ani 6 luni -

Lucrările de modernizare sunt sistate, pentru anul viitor a rămas de efectuat zona conductelor de gaze (punctele G și H).

2 ani 7 luni -

Lucrările de modernizare sunt sistate, după finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale amplasamentul a fost redat înapoi societății executive, Viaduct SRL.

2 ani 7 luni -

Lucrările de modernizare sunt sistate, după finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale amplasamentul a fost redat înapoi societății executive, Viaduct SRL.

2 ani 8 luni -

Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 134A pe acest sector este sistat până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale la cele două puncte de subtraversări.

2 ani 8 luni -

Având în vedere că s-a prelungit autorizarea lucrărilor de protejare a conductei de transport gaz în punctul G la km 10+720 (identic cu punctul G la poziția kilometrică km 10+727) și în punctul H la km 9+680 (identic cu punctul H la poziția kilometrică km 9+700) la acest obiectiv de investiție, lucrările de execuție au fost sistate. Lucrările aferente contractului au fost finalizate, excluzând zona de protecție a conductei de gaze (25 m la stânga – 25 m la dreapta față de axul conductei) la cele două puncte mai sus amintită, rămase neexecutate până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

2 ani 8 luni -

Având în vedere că s-a prelungit autorizarea lucrărilor de protejare a conductei de transport gaz în punctul G la km 10+720 (identic cu punctul G la poziția kilometrică km 10+727) și în punctul H la km 9+680 (identic cu punctul H la poziția kilometrică km 9+700) la acest obiectiv de investiție, lucrările de execuție au fost sistate. Lucrările aferente contractului au fost finalizate, excluzând zona de protecție a conductei de gaze (25 m la stânga – 25 m la dreapta față de axul conductei) la cele două puncte mai sus amintită, rămase neexecutate până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.

2 ani 9 luni -

Având în vedere că s-a prelungit autorizarea lucrărilor de protejare a conductei de transport gaz în punctul G la km 10+720 (identic cu punctul G la poziția kilometrică km 10+727) și în punctul H la km 9+680 (identic cu punctul H la poziția kilometrică km 9+700) la acest obiectiv de investiție, lucrările de execuție au fost sistate. Lucrările aferente contractului au fost finalizate, excluzând zona de protecție a conductei de gaze (25 m la stânga – 25 m la dreapta față de axul conductei) la cele două puncte mai sus amintită, rămase neexecutate până la finalizarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.
COMUNICAT DE PRESA