POZE
  • 12-01-2018
  • 29-09-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Reabilitarea drumului din Sanmartin pana la intersectia cu Eghersec, Cinod. inclusiv raparatia/refacerea afectelor inundatiilor din 2016. Faza de proiectare.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Kész Viktor
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):114 240

Durata contractului: 165 zile (25-09-2017 | 04-12-2017)

Executant: S.C. Pod Proiect S.R.L. | Nr contract: 7/13989/19.06.2017
ACTIVITATI

2 săptămâni 4 zile -

RO: În procedură de evaluare tehnică a ofertelor depuse. HU: Az ajánlatok műszaki kiértékelése zajlik.

3 luni 2 săptămâni -

Proiectul tehnic se va aviza în Comisia tehnico economică în vederea obținerii unei Hotărâri ale Consiliului Județean, necesar conform prevederilor contractuale.

4 luni 3 săptămâni -

Documentatia necesara demararii procedurii de achizitie publica a fost predata la Directia generala programe, proiecte si Achizitii publice in data de 08.04.2019. Au fost depuse documentatiile necesare emiterii Autorizatiei de Construire la biroul Architect sef in data de 23.04.2019. A fost emisa Autorizatia de Construire nr. 10/25.04.2019.

5 luni 1 săptămână -

Documentația tehnică a fost completată. Documentele pentru achiziția lucrărilor vor fi predate în curând către Direcția Achiziții în vederea inițierii procedurii de achiziție publică.

7 luni 6 zile -

Datorită numărului mare de podețe, respectiv poduri, proiectarea necesită mai mult timp. Urmează a fi trimise detaliile pentru încă două poduri și Listele de cantități.

9 luni 3 săptămâni -

RO: PT-ul a fost elaborat și predat parțial cătra CJH. Urmează să ne transmite listele de cantități. Documentația este pregătită în vederea predării pentru achiziția publică. HU: A műszaki terv részben elkészült és átadódott HMT-nak. Következik a mennyiség listák leadása a közbeszerzési dokumentáció elkészítésének érdekében.

1 an 3 zile -

Ro: Este în curs elaborarea PT-ului, a fost predat o parte, așteptăm Listele de cantități, planșele, în vederea pregătirii documentației pentru inițierea achiziției publice a contractului de lucrări. Hu: Készül a kivitelezési terv, egy része a megye tulajdonában van. Mivel 6 nagy híd és 37 áteresz készül a terv keretében, illetve majd az úton, nagyobb idő ráfordítást igényel ezeknek a rajzainak, írott részeinek az elkészítése.

1 an 3 săptămâni -

A fost depus proiectul tehnic, caietul de sarcini pentru sectorul 1, km 7+000-11+800

1 an 3 luni -

RO: Proiectantul a transmis expertiza pentru drumuri și poduri. HU: A tervező elküldte a szakértői véleményezést az útra, a hidakra.

1 an 3 luni -

RO: La ședinața are a avut loc în data de 23 aprilie comisia CTE a solicitat modificarea/completarea, printre altele a aspectelor refecritoare la lățimea și structura drumului. Totodată a fost retransmisă autorizația de la Regia Națională Apele Române, în vederea modificrii. HU: Az április 23. megtörtént műszaki-gazdasági gyűlés alkalmával, a bizottság (CTE) módosítást/pontosítást kért a tervezőtől, többek között az útszélesség-, szerkezettel kapcsolatban. Ugyanakkor az Állami Vízhatóság kiállított engedélye is vissza lett küldve, módosítás végett.

1 an 5 luni -

RO: s-a obținut avizul de mediu, urmează verificarea documentației de către comisia CTE. HU: Környezetvédelmi engedély kiállítva, következik a CTE bizottság által a dokumentáció ellenőrzése.

1 an 7 luni -

Așteptăm Avizul de Apele române.

1 an 8 luni -

Documentatia DALI a fost predata, Avizul Electrica eliberat. Amplasamentul fiind situat pe doua bazine hidrografice avizul de Ape va fi emis de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) - Bucuresti. SGA Harghita a inaintat documentatia spre Bucuresti, urmeaza ca si SGA Valcea sa trimita actele in privinta aceasta. Acordul de Mediu este conditionat de Avizul de Ape.

1 an 9 luni -

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii a fost predata, este in curs obtinerea avizelor.

1 an 11 luni -

Au fost predate Documentatiile de Topo, Geo.

1 an 11 luni -

Au fost predate: Documentatia Geo, Documentatia Topo. Urmeaza Verificarea Documentatiei Topo de catre ANCPI
COMUNICAT DE PRESA