POZE
 • 18-12-2020
 • 18-12-2020
 • 18-12-2020
 • 18-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 08-12-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 23-09-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 26-05-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 24-04-2020
 • 27-03-2020
 • 27-03-2020
 • 16-05-2018
 • 16-03-2018
 • 16-03-2018
 • 09-01-2018
 • 05-12-2017
 • 05-12-2017
 • 27-10-2017
 • 27-10-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Se va reabilita un sector de drum asfaltat - cca. 180 m prezintă faianțări pronunțate- iar restul de1507m nu este asfaltat. Se vor executa podețe noi , iar pe cel existent se va remedia....... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Kész Viktor
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):4 333

Durata contractului: 8 luni (18-03-2020 | 18-11-2020)

Executant: SC Multipland SRL | Nr contract: 113/26739 din 18.11.2019
ACTIVITATI

10 luni 1 săptămână -

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în perioada 25-27.11.2020, s-a încheiat Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29290/07.12.2020

1 an 3 săptămâni -

lucrările sunt în curs de finalizare, se realizează lucrări de siguranța circulației, parapeți, montare indicatoare, etc.și la drumuri de servitute

1 an 4 luni -

S-a intervenit la porțiunea de drum de la km 1+360 - 1+430, unde era problema umidizării fundației drumului, la solicitarea beneficiarului, proiectantul SC Pod Proiect a stabilit soluția de remediere, constând dintr-un strat de piatră brută și balast stabilizat. În data de 26.05.2020 s-au realizat încercări de laborator pe strtul de macadam de 15 cm, constând în încercări tip Benkelman. a fost realiazat podul tip D de la km 1+348.

1 an 4 luni -

S-a intervenit la porțiunea de drum de la km 1+360 - 1+430, unde era problema umidizării fundației drumului, la solicitarea beneficiarului, proiectantul SC Pod Proiect a stabilit soluția de remediere, constând dintr-un strat de piatră brută și balast stabilizat. În data de 26.05.2020 s-au realizat încercări de laborator pe strtul de macadam de 15 cm, constând în încercări tip Benkelman. a fost realiazat podul tip D de la km 1+348.

1 an 5 luni -

Eexcuía podețelor provizorii și lucrări de pietruire realizate în săptămâna 20 - 24.04.2020. Ideiglenes kikerulo atereszek es kovezesi munkalatok 2020.04.20 - 04.24 heten.

1 an 6 luni -

a fost predat amplasamentul către excutant în data de 18.03.2020, au fost verificate cotele reperelor de către executant în prezența reprezentanților CJ Harghita și a proiectantului SC POD PROIECT SRL, în săptămâna 23.03. - 27.03.2020, executantul a transportat la fața locului tuburi PREMO necesare începerii execuției podețelor

1 an 9 luni -

A fost încheiat Contractul de execu'ie lucrări și Contractul de supraveghere lucrări, urmează predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor funcție și de condițiile meteorologice pentru data de 16.03.2020

1 an 10 luni -

Este în curs semnarea contractului pentru diriginția de șantier.Folyamatba van a munkálat felügyelöi szerzödés aláírása.

1 an 11 luni -

a fost încheiată procedura de achiziție publică este în curs de semnare contractul pentru execuția lucrărilor cu societatea câștigătoare

2 ani 2 săptămâni -

Este în curs evaluarea ofertei financiare la oferta ecceptată în urma analizării ofertelor tehnice. Folyamatba van a pénzügyi ajánlat elbírálása az elfogadott ajánlatra. .

2 ani 1 lună -

S-a finalizat evaluarea ofertelor tehnice, se vor solicita clarificari de la un ul dintre ofertanti. befejezódót a tehnikai ajánlatok kielemzése, pointosítások szükségesek az egyik ajánlotol.,

2 ani 1 lună -

RO: Ofertele sunt în evaluare tehnică. HU: Az ajánlatok műszaki kiértékelése folyik.

2 ani 4 luni -

Documentația pentru procedura de achiziție publică a fost predată către Direcţia generală programe, proiecte și Achiziții publice în data de 13.06.2019. 2019 junius 13-án le volt adva a közbeszerzési eljárás elindításához szükséges iratcsomó a közbeszerzési igazgatoságra.

2 ani 4 luni -

Proiectul tehnic se va înainta Comisiei tehnico-economice în vederea avizării în data de 30.05.2019. A fost emis avizul Comisiei de Avizare a Documenta'iilor Tehnico-Economice nr. 12874/11.06.2019.

2 ani 5 luni -

A fost aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 39 din data de 26.03.2019 documentatia tehnico-economica faza DALI in valoare totala de 5.506.218,69 lei cu TVA. S-a solicitat proiectantului SC Pod-Proiect SRL intocmirea Proiectului tehnic. Proiectul tehnic a fost transmis de catre proiectant in data de 09.05.2019.

2 ani 9 luni -

RO: A sosit in ziua de 16.01.2019 DALI completat gata ptr sedinta CTE HU: 2019 jan. 16-án megérkezett a kiegészített DALI, készen áll a CTE gyűlésen való elfogadásra.

2 ani 11 luni -

RO: După ultima ședinta CTE a acestui proiect, ne-au fost transmise completări care sunt în perioada de analiză. În câteva zile urmează ca DALI să fie introdus în ședința CJH pentru aprobare. HU: Az utolsó műszaki-gazdasági gyűlés (CTE) után kaptunk egy kiegészítést a tervhez, ami elemzés alatt van és hamarosan a megyei tanács elé lesz terjesztve a DALI elfogadása végett.

3 ani 2 săptămâni -

La data de 02.10.2018 , proiectul nu a trecut prin ședința CTE. Au fost cerute rectificări, completări urgente de la proiectant.

3 ani 4 săptămâni -

La data de 18.09.2018 a avut loc ședința CTE ptr. acest proiect.Neconcordanțele sesizate de comisie la acest proiect au fost transmise proiectantului Pod-Proiect din Iași, cu rugămintea ca să fie corectate și să fie transmise C.J.Harghita în cel mai scurt timp.

3 ani 1 lună -

RO: Au sosit modificările cerute la proiect. HU: Megérkeztek a tervhez kért modósítások.

3 ani 1 lună -

S-a primit completările solicitate de la proiectant.

3 ani 1 lună -

RO: S-au terminat lucrările la podul de la Ciba-Ciceu. Se așteaptă stabilirea datei recepției finale. HU: Elkészült a csicsói híd. A híd átadásí dátumának a kijelölése van még hátra.

3 ani 1 lună -

S-au terminat lucrările la podul de la podul Ciba-Ciceu. Se așteaptă stabilirea datei recepșiei finale. Elkészült a Csicsó-i híd. A híd átadásí dátumának a kijelölése van még hátra.

3 ani 3 luni -

Am primit de la proiectant modificările solicitate. Săptămâna viitoare va intra la ședința CTE.

3 ani 4 luni -

Avizul APM harghita se va primi la sfârșitul lunii iunie

3 ani 4 luni -

Conform discuției telefonice purtată cu proiectantul , în 3-4 zile vom primi planul topo cu noul sector.

3 ani 4 luni -

Conform discuției telefonice purtată cu proiectantul , în 3-4 zile vom primi planul topo cu noul sector.

3 ani 4 luni -

Firma de construcții a început confecționarea gabioanelor.

3 ani 4 luni -

eliminat

3 ani 5 luni -

Firma de construcție a reânceput lurarea la acest obiectiv.

3 ani 5 luni -

S-a efectuat pe data de08.05.2018 CTE-ul acestui proiect. S-a găsit nerguli în poziționarea km-că a proiectului.

3 ani 5 luni -

S-a obținut AVIZUL de GOSPODARIRE a APELOR nr.10/17.04.2018

3 ani 5 luni -

S-a obținut AVIZUL de GOSPODARIRE a APELOR nr.10/17.04.2018

3 ani 5 luni -

S-a obtinut Avizul de amplasament SDEE Trans. Sud.

3 ani 5 luni -

s-a obtinut avizul OGA nr.1 în curs de achitare avizul OGA nr2 s-a achitat avizul Electrica, avem promisiuni ca în 3-4 zile vom obține și acest aviz

3 ani 5 luni -

s-a obtinut avizul OGA nr.1 în curs de achitare avizul OGA nr2 s-a achitat avizul Electrica, avem promisiuni ca în 3-4 zile vom obține și acest aviz

3 ani 7 luni -

S-a semnat Actul Adițional nr.1/4019/23.02.2018 priviind modificarea Contr.de Serv. nr.8/13991/16.06.2017 Reabilitarea sist. rut. DJ123F

3 ani 8 luni -

în curs de elaborare Act adițional ptr schimbarea pozițiilor km

3 ani 9 luni -

Poziția kilometrică de la capătul dinspre Ciceu trebuie modificat

3 ani 10 luni -

s-a elaborat DALI-ul, am primit prin postă

3 ani 11 luni -

Fotografia a fost ștersă fiindcă era expusă greșit.
COMUNICAT DE PRESA

6 luni 2 săptămâni

Elfogadták Hargita Megye Tanácsa költségvetését

Idei költségvetését a már meghatározott 13 prioritás mentén dolgozta ki Hargita Megye Tanácsa, amely hangsúlyt fektet a beruházásokra, a közösségépítésre, a fiatalok támogatására, a családbarát...

6 luni 2 săptămâni

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile A avut loc ședința ordinară din luna martie a Consiliului Județean Harghita Dezvoltarea unei comunități prospere prin...

1 an 2 luni

Biztosítják a térségeket összekötő megyei utak építését

Újabb moduláris kórház építését támogatja Hargita Megye Tanácsa Egy újabb moduláris kórházat építenek Csíkszeredában, a Nagy Laji dombján, amelynek kapacitása a korábbinak csaknem háromszorosa. A...

1 an 2 luni

Se asigură continuarea lucrărilor pe  drumurile care fac legătura între regiuni

Consiliul Județean Harghita sprijină construirea unui nou spital modular   Se va construi un nou spital modular în vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, a cărui...

1 an 5 luni

Dolgoznak a munkagépek Csíkban

A folyamatban lévő csíki beruházásoknál egyeztettek a következő lépésekről   A csíkszéki beruházásoknál egyeztetett Hargita Megye Tanácsa műszaki vezérigazgatósága május 18-án, hétfőn...

1 an 5 luni

Se lucrează în zona Ciuc

Dezbateri referitoare la investițiile în curs și următoarele demersuri în acest sens   În cursul zilei de luni, 18 mai direcția tehnică din cadrul Consiliului Județean Harghita a...

1 an 8 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...

2 ani 3 luni

Kivitelezőt keresnek a csibai út felújítására

Megjelent a Hargita Megye Tanácsa elektronikus közbeszerzéseit összesítő honlapján a 123F jelzésű megyei út, Csiba és Csíkcsicsó közötti, több mint másfél kilométeres szakasz felújításának kiírása....

2 ani 4 luni

Kihelyezett rendkívüli ülést tartott Hargita Megye Tanácsa

Székelykeresztúrhoz tartozó Betfalva kultúrotthonában június 19-én, szerdán délután kihelyezett rendkívüli tanácsülést tartottHargita Megye Tanácsa kihelyezett rendkívüli ülést, amelyen a...

2 ani 6 luni

Elfogadták Hargita megye 2019-es költségvetését

Kiegyensúlyozott, optimista és ambiciózus Kiegyensúlyozottnak, optimistának és ambiciózusnak nevezte Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a 2019-es költségvetést, amelynél 426.814.370...

2 ani 6 luni

Echilibrat, optimist și ambițios

Echilibrat, optimist și ambițios S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Harghita pe anul 2019 Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita a numit bugetul din...

3 ani 1 lună

Csíkszék három megyei útjának felújítási terveit ismertették

Uniós forrásokra pályáznának Három megyei jelzésű út felújítási terveit ismertették a lakóssággal csütörtökön, augusztus 23-án. A Hargitafürdő vezető, 138A jelzésű út (https://bit.ly/...

3 ani 1 lună

Au fost prezentate planurile de reabilitare a trei drumuri județene din zona Ciuc

Au fost prezentate planurile de reabilitare a trei drumuri județene din zona Ciuc Se va aplica pentru obținerea de finanțare europeană Joi, 23 august locuitorilor din trei localități din zona Ciuc...

3 ani 6 luni

Három hónap áll a kivitelező rendelkezésére a csicsói Olt-híd befejezésére

Átadták a terepet Átadták a terepet a kivitelező Winfor Trade Kft. és Aqua Parc Kft. társulásnak március 26-án, hétfőn. A hátramaradt munkálatokat Hargita Megye Tanácsa többször kiírta...

3 ani 6 luni

Firma are la dispoziție trei luni pentru finalizarea lucrărilor de la podul din Ciceu

Firma are la dispoziție trei luni pentru finalizarea lucrărilor de la podul din Ciceu S-a predat amplasamentul lucrărilor S-a predat amplasamentul lucrărilor la podul peste râul Olt, în...

3 ani 8 luni

Folytatják a sürgősségi kórház fejlesztéseit és a megyei utak kiépítését Csík-térségben

Folytatják a sürgősségi kórház fejlesztéseit és a megyei utak kiépítését Csík-térségben Nagyszabású fejlesztéseket, beruházásokat és tervezéseket foglal magában Hargita Megye Tanácsa idei...

3 ani 8 luni

Continuă lucrările de dezvoltare la spitalul județean și reabilitarea drumurilor județene din zona Ciuc

Continuă lucrările de dezvoltare la spitalul județean și reabilitarea drumurilor județene din zona Ciuc La ședința Consiliul Județean Harghita care a avut loc la Daia în data de 30 ianuarie s-a...

3 ani 8 luni

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást

Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást Abszolút prioritás a megyei utak rendbetétele, a megyei kórház fejlesztése és az ifjúság éve jegyében szervezett programok. Székelydályán...

3 ani 8 luni

Scopul principal este ca tinerii să rămână pe tărâmurile natale

Scopul principal este ca tinerii să rămână pe tărâmurile natale Prioritățile absolute în acest an sunt reabilitarea drumurilor județene, investiții la spitalul județean și organizarea programelor...

3 ani 9 luni

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban

32 megyei útra készülnek tervek 2018-ban Gyergyói polgármesterekkel egyeztetett Borboly Csaba Gyergyó-térségi RMDSZ-es polgármesterekkel találkozott Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke...

3 ani 9 luni

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018

Se realizează proiecte pentru reabilitarea a 32 de drumuri județene, în anul 2018 Borboly Csaba a participat la o întrevedere cu primarii din zona Gheorgheni În data de 5 ianuarie Borboly Csaba,...

3 ani 9 luni

Várják a jelentkezőket a csicsói Olt-híd befejezésére

Várják a jelentkezőket a csicsói Olt-híd befejezésére Ismét kivitelezőt keresnek a Csíkcsicsó és Csíkcsaracsó közötti, a 123F jelzésű megyei úton levő Olt-híd befejezésének munkálataira. A...

3 ani 10 luni

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács

Túlszárnyalta év eleji vállalását az utak tekintetében a megyei tanács Balánbányán tartott kihelyezett ülést Hargita Megye Tanácsa Balánbányán tartotta soros ülését Hargita Megye Tanácsa...

3 ani 10 luni

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei

Până în momentul consiliul județean derulează lucrări la drumurile județene, în valoare de aproape 160 milioane lei A avut loc la Bălan ședința ordinară a consiliului județean Organizarea ședinței...

4 ani 5 luni

Három megyei út tervezésére várják a jelentkezőket

Három megyei út tervezésére várják a jelentkezőket Több mint 200 ezer lej értékű munkára pályázhatnak a Hargita megyei tervezőket Egy csíki, egy udvarhelyi és egy Gyergyó térségi út...