POZE
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul judetean asigura legatura locuitorilor intre orasul Balan si Gheorgheni, si calea de tranzit pentru vehiculele mici din zona Ciuc spre Cheile Bicazului si judetul Neamt. Sistemul rutier nu... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Izsak Levente
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):72 346
Executant: | Nr contract: 40/30753/16.12.2020
ACTIVITATI

1 săptămână 5 ore -

DALI in curs de aprobare

1 lună 2 săptămâni -

documentatie ptr avizare predata catre beneficiari

1 lună 2 săptămâni -

documentatii ptr avizare predata catre beneficiar

2 luni 1 săptămână -

propunere decalare termen predare PT cu 14 zile din cauza COVID

3 luni 1 săptămână -

prelungire termen predare proiect

4 luni 3 săptămâni -

NOTIFICARE Către, SC MEM PROIECT CONSTRUCT SRL Referitor la: contractul de servicii nr. 30753/16.12.2020 privind proiectarea lucrărilor aferente investiției “Consolidare sistem rutier pe DJ 125 km 18+900 – 23+630 , DJ 125A km 0+000 – 8+900 “ Vă înştiinţam că în data de 15 iunie 2021 a expirat termenul de predare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), întocmită conform legislației în vigoare, inclusiv a studiilor de teren necesare, a expertizelor tehnice și avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism (sau dovada solicitării acestora, după caz) aferent investiţiei mai sus amintit, iar până în prezent nu a fost transmisă nici un document pentru drumul județean DJ 125 si DJ 125A , nici expertizele tehnice aferente podurilor de pe acest tronson de drum. Termenul fiind depășit, fără îndeplinirea obligațiilor asumate în vederea realizării serviciilor de proiectare, (conform literei b) al art. 5.1. din contract), suntem nevoiţi să revenim cu solicitarea să prezentați în cel mai scurt timp posibil documentațiile lipsă. Vă reamintim că nerespectarea graficului de prestare sau existența riscului de neîncadrare în graficul de prestare aduce după sine penalități de întârziere conform art. 19.1 din contract. Chiorean Adrian Pethő Zsuzsanna Izsák Levente Miklós director general adjunct șef serviciu inspector Miercurea Ciuc, la 16.06.2021

1 an 10 luni -

Este in curs pregatirea documentatiei pentru achizitie.

2 ani 2 zile -

S-a intocmit Nota conceptuala nr. 25823/06.11.209. Este in curs elaborarea temei de proiectare.

2 ani 1 lună -

RO: Este în curs elaborarea Certificatului de Urbanism. HU: Folyamatban van az Urbanisztikai Bizonylat kiállítása.

2 ani 3 luni -

RO: Este depus cerera pentru obținerea certificatului de urbanism. HU: Le van adva a kérés az Urbanisztikai Bizonylat megszerzéséhez.

2 ani 5 luni -

RO: S-a solicitat Planul de încadrare în zonă în vederea obținerii certificatului de urbanism.
COMUNICAT DE PRESA

1 an 9 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...