POZE
  • 05-04-2018
  • 05-04-2018
  • 05-04-2018
  • 05-04-2018
  • 05-04-2018
  • 05-04-2018
  • 05-03-2018
  • 05-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Construcţia cu amplasamentul in Băile Homorod a fost construită în anul 1956 şi are atât structura cât şi materialele ce o alcătuiesc, specifice perioadei de edificare, cu aspect favorabil şi realizare... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Csurka Lajos
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Alte categorii
Valoarea contractului (cu tva):39 770

Durata contractului: 180 zile (02-07-2018 | 31-12-2018)

Executant: BIA Csíki Barna | Nr contract: 15440/02.07.2018
ACTIVITATI

1 săptămână 2 zile -

Este sistată prestarea Servicii de proiectare (DALI) pentru ”Lucrări de reabilitare și reamenajare a vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod” până la clarificarea situației.

2 luni 1 săptămână -

În scopul sprijinirii proiectului de investiții „Dezvoltarea zonei de agrement la Băile Homorod, orașul Vlăhița” cu care orașul Vlăhița participă în cadrul „Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism” conform HG nr. 558/2017, a fost sistată prestarea Servicii de proiectare (DALI) pentru ”Lucrări de reabilitare și reamenajare a vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod” începând cu data de 12.12.2018 până la clarificarea situației.

2 luni 3 săptămâni -

Conform contractului privind investiția ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod”, este în curs realizarea DALI

4 luni 1 săptămână -

Este în curs realizarea DALI conform contract nr. 15440/2018 privind investiția ” Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod”

5 luni 1 săptămână -

RO: Este în curs realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii a lucrărilor de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod, prin realizarea studiului topografic, geotehnic și expertize tehnice. HU: Folyamatban van a Beavatkozási munkálat-véleményezési dokumentáció elkészítése a homoródfürdői 23-as Villa rehabilitációs és átrendezési munkálatai beruházási objektum kapcsán, a topográfiai, geotechnikai valamint a műszaki szakértői vélemény (expertízis) elkészítése révén.

6 luni 2 săptămâni -

Este in curs pregatirea documentatiei de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vila 23) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita la OCPI Odorhei. Este in curs pregatirea DALI

7 luni 2 săptămâni -

S-a incheiat Contractul de serviciu nr. 15440/02.07.2018 cu Birou Individual de Arhitectura Csiki Barna avand valoarea de 39.770 lei

7 luni 3 săptămâni -

Este in curs finalizarea achizitiei directa prin catalogul SEAP si va urma semnarea contractului cu ofertantul castigator.

8 luni 4 zile -

A fost elaborata Certificatul de urbanism nr. 44/07.06.2018 de catre Primaria orasului Vlahita privind investitia „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod”.

8 luni 1 săptămână -

Anuntul pentru achizitia directa a fost postat pe SEAP cu nr. ADV 1016615/11.06.2018 iar documentatiile se regasesc pe site-ul Consiliului Județean Harghita, http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte. Termen de predare a ofertelor este 18.06.2018

8 luni 2 săptămâni -

A fost depusa Cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism la Primaria orasului Vlahita privind investitia „Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod”. Sunt pregatite documentatiile pentru achizitia directa in catalogul electronic din SEAP

9 luni 1 zi -

Tema de proiectare si Nota conceptuala a fost aprobata si inregistrata. Urmeaza depunerea documentatiei la OCPI Odorheiu Secuiesc de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vilei) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita

9 luni 1 săptămână -

A fost elaborata Nota conceptuala si Tema de proiectare. Este in curs de semnare, inregistrare

9 luni 2 săptămâni -

Este in curs pregatirea documentatiei de catre Topo Service SRL in vederea inscrierii in Carte Funciara a cladirii (Vila 23) ca proprietate al Consiliului Judetean Harghita respectiv dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita la OCPI Odorhei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism a investitiei Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod emisa de catre orasul Vlahita

9 luni 3 săptămâni -

A fost semnata si inregistrata Contractul de administrare cu nr. 7130/1108/2018 si Protocolul de predare primire cu nr. 8803/1857/2018

10 luni 2 ore -

A fost semnata de catre Consiliul Judetean Harghita Protocolul de predare primire a terenului pe care se află Vila nr. 23 si trimisa pentru semnat la orasul Vlahita.

10 luni 1 săptămână -

Este in curs numirea Comisiei de predare primire si semnarea protocolului de catre Primaria orasului Vlahita. După semnarea protocolului urmeaza inscrierea la OCPI Odorhei dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita. Tema de proiectare pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod in format draft a fost trimisa pentru consultare

10 luni 2 săptămâni -

In urma vizitei pe teren s-a constatat situatia existenta a constructiei. Se pregateste Tema de proiectare pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod in format draft

10 luni 3 săptămâni -

A fost semnat Contractul de administrare de predare primire a terenului pe care se află Vila nr. 23. Este in curs numirea Comisiei de predare primire si semnarea protocolului. După semnarea protocolului urmeaza inscrierea la OCPI Odorhei dreptul de administrare a terenului in favoarea Consiliului Judetean Harghita si astfel putem cere emiterea de catre orasul Vlahita a Certificatului de Urbanism pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod

11 luni 2 zile -

Este in curs semnarea Contractului de administrare si a protocolului de predare primire a terenului pe care se află Vila nr. 23. După semnarea Contractului de preluare în administrare a terenului si emiterea de catre orasul Vlahita a Certificatului de Urbanism pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod vom incepe procedura de achiziție publică directă pentru realizarea DALI

11 luni 1 săptămână -

A fost aprobata cu Hotararea nr 38 aprobarea luarii în administrarea Consiliului Județean Harghita a terenului pe care se află Vila nr. 23 de la Consiliul local Vlahița. După semnarea Contractului de preluare în administrare a terenului depunem la primaria orasului Vlahita Cererea pentru Certificatul de Urbanism pentru Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod

11 luni 2 săptămâni -

Este în curs preluarea în administrarea Consiliului Județean Harghita a terenului pe care se află Vila nr. 23 de la Consiliul local Vlahița. După preluarea în administrare a terenului va fi demarat procedura de achiziție publică directă pentru semnarea contractului (DALI) privind Lucrări de reabilitare şi reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod
COMUNICAT DE PRESA