POZE
  • 26-06-2018
  • 26-06-2018
  • 22-03-2018
  • 21-03-2018
  • 21-03-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Servicii de expertiza pentru evaluarea lucrărilor necesar a fi executate in vederea opririi ruperii corpului drumului.... "
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Suciu Róbert
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):35 700

Durata contractului: 30 zile (17-05-2018 | 16-06-2018)

Executant: SC RC GEOPROIECT SRL-D | Nr contract: 41/11180
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
35700.00
30000.00
30000.00
0.00 84.03 %
Raport - 10-09-2018 35700.00 2018-06-14 30000.00 2018-08-29 30000.00 0.00 84.03 %
ACTIVITATI

5 luni 1 săptămână -

RO: În urma acceptării soluțiilor tehnice prezentate și tratate în documentații (studiu geotehnic, expertiză geotehnică, expertiză drum) depuse și înregistrate la C.J.H., s-a efectuat plata serviciilor prestate. HU: Az elkészített és a Hargita Megye Tanácsánál leadott tehnikai dokumentumok (geotechnikai tanulmány, geotechnikai szakértői vizsgálat) kifizetésre kerültek.

6 luni 3 săptămâni -

Informațiile solicitate au fost completate.

7 luni 1 săptămână -

Informațiile solicitate au fost completate. S-a trimis o clarificare cu nr. 14135, referitor la verificarea studiului geotehnic.

7 luni 3 săptămâni -

S-a depus studiul geotehnic și cele 2 expertize tehnice cu un proces verbal de predare-primire. În urma analizării documentației, s-a cerut prin adresa nr. 14891/26.06.2018 completări la documentația depusă.

8 luni 1 săptămână -

În data de 14.06.2018 s-a depus documentația la registratură.

9 luni 5 zile -

În data de 17.05.2018 contractul de servicii a fost semnat și înregistrat. SC RC Geoproiect SRL are la dispoziție 30 de zile de la semnarea contractului pentru a elabora studiul geotehnic și expertiza tehnică.Conform art.22.2 are la dispoziție 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului pentru constituirea garanției de bună execuție.

10 luni 1 săptămână -

RO: există o ofertă de preț din partea unei firme Expert, fiind în curs semnarea contractului. HU: Van egy árajánlat, egy Expert cég által, folyamatban van a szerződés kötés.

10 luni 2 săptămâni -

RO: Nu s-a prezentat nici o ofertă, urmează reluarea procedurii. HU: Nem jelentkezett senki az árajánlatkérésre, még egyszer meg lesz hirdetve.

11 luni 2 zile -

În urma inundațiilor din iunie 2014 sectorul de drum km 19+753-20+253 a fost afectat puternic de scurgerile de apă freatică, rezultând o alunecare de teren pe o lungime de 500 m, cedarea suprastructurii bituminate și băltirea apei în șanțuri. Consiliul Județean Harghita a efectuat lucrări de refacere în anii 2016-2017 pe sectorul de 500 m, conform proiectului elaborat pe baza unei expertize tehnice realizate în 2015. Pe timpul execuției lucrărilor de refacere a avut loc o alunecare de teren în zona km 19+780-19+810, în lungime de 30 m, alunecare sesizată și evidențiată în Raportul dirigintelui de șantier. Având în vedere că Expertiza tehnică și-a pierdut valabilitatea întrucât au survenit situații de calamități, Executantul a remediat situația, urmând ca după terminarea și recepționarea investiției, din noiembrie 2017 și până în prezent, sectorul km 19+785-19+810 să cedeze, rezultând iarăși o alunecare de teren. Pentru evitarea accidentelor de circulație au fost amplasate indicatoare de avertizare, presemnalizare, restricție de viteză. Pentru stabilirea cauzelor care au condus la cedarea corpului drumului, respectiv elaborarea/stabilirea solutiilor de remediere este necesar Raport de expertiză tehnică.
COMUNICAT DE PRESA