POZE
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
  • 10-09-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Luând în considerare Nota de constatare întocmit în data de 09.05.2018 cu ocazia vizitei pe teren pe DJ134A nr. 10966/15.05.2018 și răspunsul dat de S.C. Incertrans S.A. București la adresa trimisă de către... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Suciu Róbert
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):27 965
ACTIVITATI

3 luni 3 săptămâni -

RO: În data de 19 octombrie s-a depus documentația tehnică cu proces verbal de predare-primire nr.1492 și înregistrat sub nr.25015.

4 luni 2 săptămâni -

RO: Conform art.22 pct. 22.1 din contractul de servicii, în data de 27.09.2018 a fost constituită garanția de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. HU: A szerződés 22. cikkelyének 22.1. pontja alapján 2018 szeptember 27-én megtörtént a jótállási garancia letétele, a szerződés ÁFA nélküli értékének a 10%-os összegében.

4 luni 3 săptămâni -

RO: În data de 20.09.2018 s-a finalizat contractul de servicii cu o firmă de specialitate, având obiectivul întocmirea studiilor necesare în vederea consolidării și refacerii corpului drumului județean afectat. HU: 2018 szeptember 20-án megtörtént a szerződéskötés a S.C. Geoproiect S.R.L.-D tervezői szakcéggel a szükséges tanulmányok kidolgozása érdekében.

5 luni 1 săptămână -

RO: Referitor la obiectivul ”Refacere și consolidare corp drum pe DJ134A, sector km 9+770-9+810” semnarea contractului de servicii este în curs de finalizare cu proiectantul de specialitate S.C. Geoproiect S.R.L.-D. HU: "Az úttest helyreállítása és megerősítése a 134A jelzésű megyei úton" című beruházás szerződéskötése a S.C. Geoproiect S.R.L.-D nevű tervező szakcéggel véglegesítés alatt van.

5 luni 3 săptămâni -

Este în curs de încheiere a contractului cu o firmă specializată în proiectare.
COMUNICAT DE PRESA