POZE
  • 03-10-2019
  • 03-10-2019
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă, fiind expus de subspălările apei din lacul aflat în apropiere.... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):40 000
ACTIVITATI

2 săptămâni 18 ore -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

2 luni 3 zile -

Au fost depuse 6 oferte. După evaluarea tehnică și financiară avem un ofertant câștigător pentru servicii de elaborare a unei Studii de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, este în curs încheierea contractului. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Documentele pentru reziliere sunt elaborate, urmează analizarea și verificarea acestora.

2 luni 2 săptămâni -

Pentru achiziționarea unui proiectant, pentru servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” așteptăm ofertele de preț inclusiv până la 18 mai anul curent. Anunțul este publicat pe SEAP, iar documentația poate fi accesată de pe pagina web al Consiliului Județean Harghita. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

3 luni 2 săptămâni -

Nota conceptuală, respectiv documentația pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate este elaborată și este în curs de verificare. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.

4 luni 3 săptămâni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru acest obiect de investiție. După obținerea Certificatului de urbanism este necesară elaborarea Notei conceptuală. Este în curs finalizarea elaborării documentației pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.

5 luni 2 săptămâni -

Pentru reconfigurarea traseului de drum prin procedura de expropriere pe cauză de utilitate publică este necesară elaborarea unui Studiu de fezabilitate. Este în curs elaborarea documentației pentru achiziționarea acestuia. Este în curs obținerea Certificatului de urbanism. Este necesară inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.

6 luni 2 săptămâni -

În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede reconfigurarea traseului de drum, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și obținerea unei noi Autorizații de construire cu inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

7 luni 2 săptămâni -

În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede relocarea traseului de drum, implicit inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul acestei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

8 luni 3 zile -

În urma solicitării CJHR, am primit valori estimative pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, atât de la SNTGN Transgaz, cât și de la SC CIS GAZ SA. Cei de la CIS GAZ SA ne-au trimis oferte pentru devierea conductelor de gaz aparținând atât SC SNTGN TRANSGAZ SA, cât și SNGN ROMGAZ SA. În cele de 1,09 km este inclusă și acest sector de drum. (de la 12+020 până la 13+110).

8 luni 2 săptămâni -

SNTGN Transgaz în urma efectuării analizelor, respectiv a verificărilor și pe teren a subtraversările conductei de gaz cu drumul județean, prin adresa trimisă a subliniat ca traseul proiectat al tronsonului de drum propus pentru modernizare nu respectă distanțele de protecție și siguranță ale conductei de transport gaze naturale. În urma acestora am solicitat de la SC CIS GAZ SA informații referitoare la costul estimativ al devierii conductei de transport gaze naturale în lungime 1,09 km în cazul în care Consiliul Județean Harghita ar opta pentru devierea conductei și nu al traseul drumului. Așteptăm răspunsul societății.

9 luni 1 săptămână -

SNTGN Transgaz în urma efectuării analizelor, respectiv a verificărilor și pe teren a subtraversările conductei de gaz cu drumul județean, prin adresa trimisă a subliniat ca traseul proiectat al tronsonului de drum propus pentru modernizare nu respectă distanțele de protecție și siguranță ale conductei de transport gaze naturale. Au precizat ca distanțele între marginea drumului proiectat și axul conductei existente este pe alocuri între 1,71 m și 2,28 m, distanțe care nu permit exploatarea conductei în condiții de siguranță. Totodată, au subliniat faptul că, pentru modernizarea drumului este necesar fie identificarea unui alt traseu, care să respecte distanțele de 20 m față de conductă, fie devierea conductei pe cheltuiala Consiliului Județean Harghita. Este de menționat ca pe lângă conducta de gaz aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, există și conducta de gaz aparținând SC SNGN ROMGAZ SA, la care este necesară aplicarea acelorași soluții.

10 luni 1 săptămână -

SNTGN Transgaz a efectuat analize, respectiv verificări și pe teren. Până în prezent, cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora în scris. În acest sens ultima dată, pe 30 septembrie am vorbit prin telefon, cu directorul Transgazului, domnul Viorel Barbu. În cazul în care răspunsul dânșilor va fi negativ, se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

10 luni 3 săptămâni -

SNTGN Transgaz a efectuat analize, respectiv verificări, chiar și pe teren. Așteptăm o adresă, să ne trimită rezultatul verificărilor. Din partea Transgazului, până în prezent s-a dat de înțeles că distanța dintre conductă de gaz și axul drumului este foarte mică.

11 luni 3 săptămâni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru acest sector. Totuși pentru reproiectarea a acestui tronson ar trebui să obținem un acord de principiu de la Romgaz și de la Transgaz pentru a clarifica situația, posibilitățile realizării investiției. Pe data de 13 august a avut loc întrevederea cu factorii de decizie din cadrul Transgazului din Mediaș, se încearcă să fie rezolvată problema. Este în curs clarificarea situației.

11 luni 4 săptămâni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru acest sector. Totuși pentru reproiectarea a acestui tronson ar trebui să obținem un acord de principiu de la Romgaz și de la Transgaz pentru a clarifica situația, posibilitățile realizării investiției.

1 an 2 săptămâni -

Pentru reproiectarea a acestui tronson, este în curs elaborarea Notei conceptuale, a documentației de achiziție publică. Avem Certificat de urbanism. Ar trebui să obținem un acord de principiu de la Romgaz și de la Transgaz pentru a clarifica situația, posibilitățile realizării investiției.

1 an 1 lună -

Este în curs elaborarea Notei conceptuale, a documentației de achiziție publică.

1 an 2 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism. Pentru reproiectarea a acestui tronson, este în curs elaborarea Notei conceptuale, a documentației de achiziție publică.

1 an 3 luni -

În urma răspunsului, propunerii proiectantului de reproiectare a acestui tronson, este în curs elaborarea documentației de achiziție publică. A fost depusă cererea pentru obținerea Certificatului de urbanism.
COMUNICAT DE PRESA