POZE
  • 03-10-2019
  • 03-10-2019
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă, fiind expus de subspălările apei din lacul aflat în apropiere.... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Karácsony Csaba
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):40 000
ACTIVITATI

4 zile 23 de ore -

În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante. Dintre care cea mai benefică ar fi: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Pe data de 1 octombrie a avut loc întrunirea cu oamenii de decizii de la societatea SNTGN Transgaz SA la sediul Consiliului Județean Harghita. La adresa trimisă către societatea SNTGN Transgaz SA cu privire la realizarea devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile investiției de către SNTGN Transgaz SA și Consiliul Județean Harghita, am primit răspunsul Transgazului potrivit căruia nu sunt de acord cu această inițiativă..

4 săptămâni 1 zi -

În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante. Dintre care cea mai benefică ar fi: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Pe data de 1 octombrie a avut loc întrunirea cu oamenii de decizii de la societatea SNTGN Transgaz SA la sediul Consiliului Județean Harghita. A fost transmisă adresa către societatea SNTGN Transgaz SA cu privire la realizarea devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile investiției de către SNTGN Transgaz SA.

1 lună 1 săptămână -

Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante. Dintre care cea mai benefică ar fi: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Pe data de 1 octombrie a avut loc întrunirea cu oamenii de decizii de la societatea SNTGN Transgaz SA la sediul Consiliului Județean Harghita. Va fi trimisă o adresă către societatea SNTGN Transgaz SA cu privire la realizarea devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile investiției de către SNTGN Transgaz SA.

1 lună 2 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici prin aceasta de a rezolva situația existentă din cauza terenului de fundare. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza terenului înbibat de apă și din cauza administratorii lacurilor. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. Din toate acestea varianta a 2-a pare să fie realizabil: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Pe data de 1 octombrie a avut loc întrunirea cu oamenii de decizii de la societatea SNTGN Transgaz SA la sediul Consiliuilui Județean Harghita. Vom trimite o adresă către societatea SNTGN Transgaz SA cu privire la realizarea devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile investiției de către SNTGN Transgaz SA.

2 luni 2 zile -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici prin aceasta de a rezolva situația existentă din cauza terenului de fundare. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza terenului înbibat de apă și din cauza administratorii lacurilor. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. Din toate acestea varianta a 2-a pare să fie realizabil: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor. Pe data de 1 octombrie va avea loc o întrunire cu directorul de la societatea DNTGN Transgaz SA la sediul Consiliuilui Județean Harghita.

2 luni 3 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici prin aceasta de a rezolva situația existentă din cauza terenului de fundare. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza terenului înbibat de apă și din cauza administratorii lacurilor. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. Din toate acestea varianta a 2-a pare să fie realizabil: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor.

3 luni 1 săptămână -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici prin aceasta de a rezolva situația existentă din cauza terenului de fundare. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza terenului înbibat de apă și din cauza administratorii lacurilor. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă. Din toate acestea varianta a 2-a pare să fie realizabil: Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici, cu exproprierea terenurilor.

4 luni 6 ore -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă din cauza terenului din punct de vedere geotehnic. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza neobținerii avizelor de la SNTGN Transgaz și SNGN Romgaz. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă.

4 luni 1 săptămână -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă din cauza terenului din punct de vedere geotehnic. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție. În ceea ce privește continuarea investiției pe drumul județean DJ 134A, este previzionat alegerea a mai multor variante: 1. Continuarea investiției conform Studiului de Fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A km 11+800 – 13+200” prin întocmirea unei expertize geotehnice de detaliu și a Proiectului Tehnic cu monitorizarea versantului pentru stabilirea stării de comportare și determinarea planului de alunecare. Realizarea acestei investiții ar putea fi incertă. 2. Continuarea investiției luând în considerare devierea conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și elaborarea unor documentații pentru efectuarea lucrărilor de execuție pe drumul bătătorit de localnici. 3. Continuarea investiției cu luarea în seamă a devierii conductelor de transport gaze naturale spre amonte cu acoperirea a jumătate din cheltuielile de către SNTGN Transgaz SA, respectiv SNGN Romgaz SA și actualizarea documentației și efectuarea lucrărilor de execuție pe traseul vechi al drumului județean intabulat. Realizarea acestei investiții este incertă din cauza neobținerii avizelor de la SNTGN Transgaz și SNGN Romgaz. 4. Continuarea investiției pe un alt traseu, pe drumul de țară care ocolește lacul / lacurile, însă care trece pe lângă o arie naturală protejată și care datorită mediului înconjurător, a terenului nu este deloc viabilă.

5 luni 2 zile -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă din cauza terenului din punct de vedere geotehnic. Pentru rezolvarea situației existentă trebuie regândit traseul drumului și trebuie să fie aleasă variantele unde ar putea fi inițiată o nouă investiție.

6 luni 3 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă. Pentru rezolvarea situației persistentă trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția iarăși un nou obiectiv de investiție.

7 luni 4 săptămâni -

În locul prezentei investiții a fost inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, însă nu s-a reușit nici această încercare a Consiliului Județean de a rezolva situația existentă. Pentru rezolvarea situației persistentă trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția iarăși un nou obiectiv de investiție.

8 luni 3 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200, însă și în cazul acestei investiții ulterioare trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția iarăși un nou obiectiv de investiție.

9 luni 3 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200, însă și în cazul acestei investiții ulterioare trebuie regândit traseul drumului pentru care se va iniția iarăși un nou obiectiv de investiție.

10 luni 2 săptămâni -

.

11 luni 1 săptămână -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

11 luni 3 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 4 zile -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 2 săptămâni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 1 lună -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 1 lună -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 3 luni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 3 luni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 4 luni -

Este inițiat un nou obiectiv de investiție ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” în locul prezentei investiții, aceasta cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 6 luni -

Au fost depuse 6 oferte. După evaluarea tehnică și financiară avem un ofertant câștigător pentru servicii de elaborare a unei Studii de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200”, este în curs încheierea contractului. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200. Totodată se prevede organizarea unei ședințe de lucru cu contractantul care a elaborat un proiect pe traseul vechi, intabulat, implicit rezilierea contractului cu aceasta. Documentele pentru reziliere sunt elaborate, urmează analizarea și verificarea acestora.

1 an 6 luni -

Pentru achiziționarea unui proiectant, pentru servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate ”Reconfigurare traseu DJ 134A, km 11+800-13+200” așteptăm ofertele de preț inclusiv până la 18 mai anul curent. Anunțul este publicat pe SEAP, iar documentația poate fi accesată de pe pagina web al Consiliului Județean Harghita. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 11+800 și 13+200.

1 an 7 luni -

Nota conceptuală, respectiv documentația pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate este elaborată și este în curs de verificare. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.

1 an 8 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru acest obiect de investiție. După obținerea Certificatului de urbanism este necesară elaborarea Notei conceptuală. Este în curs finalizarea elaborării documentației pentru achiziționarea unui Studiu de fezabilitate. Este foarte important inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.

1 an 9 luni -

Pentru reconfigurarea traseului de drum prin procedura de expropriere pe cauză de utilitate publică este necesară elaborarea unui Studiu de fezabilitate. Este în curs elaborarea documentației pentru achiziționarea acestuia. Este în curs obținerea Certificatului de urbanism. Este necesară inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții, aceasta ar cuprinde sectoarele de drum între km 12+020 și 13+110.

1 an 10 luni -

În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede reconfigurarea traseului de drum, reluând prin procedură de expropriere pe cauză de utilitate publică proiectarea cu un Studiu de fezabilitate și obținerea unei noi Autorizații de construire cu inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul prezentei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

1 an 11 luni -

În urma valorilor estimative transmise de către SNTGN Transgaz, respectiv de SC CIS GAZ SA pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, se prevede relocarea traseului de drum, implicit inițierea unui nou obiectiv de investiție în locul acestei investiții. Această investiție ar cuprinde sectoarele de drum de la 12+020 până la 13+110.

1 an 11 luni -

În urma solicitării CJHR, am primit valori estimative pentru devierea conductelor de gaz pe o lungime de 1,09 km, atât de la SNTGN Transgaz, cât și de la SC CIS GAZ SA. Cei de la CIS GAZ SA ne-au trimis oferte pentru devierea conductelor de gaz aparținând atât SC SNTGN TRANSGAZ SA, cât și SNGN ROMGAZ SA. În cele de 1,09 km este inclusă și acest sector de drum. (de la 12+020 până la 13+110).

2 ani 6 zile -

SNTGN Transgaz în urma efectuării analizelor, respectiv a verificărilor și pe teren a subtraversările conductei de gaz cu drumul județean, prin adresa trimisă a subliniat ca traseul proiectat al tronsonului de drum propus pentru modernizare nu respectă distanțele de protecție și siguranță ale conductei de transport gaze naturale. În urma acestora am solicitat de la SC CIS GAZ SA informații referitoare la costul estimativ al devierii conductei de transport gaze naturale în lungime 1,09 km în cazul în care Consiliul Județean Harghita ar opta pentru devierea conductei și nu al traseul drumului. Așteptăm răspunsul societății.

2 ani 1 lună -

SNTGN Transgaz în urma efectuării analizelor, respectiv a verificărilor și pe teren a subtraversările conductei de gaz cu drumul județean, prin adresa trimisă a subliniat ca traseul proiectat al tronsonului de drum propus pentru modernizare nu respectă distanțele de protecție și siguranță ale conductei de transport gaze naturale. Au precizat ca distanțele între marginea drumului proiectat și axul conductei existente este pe alocuri între 1,71 m și 2,28 m, distanțe care nu permit exploatarea conductei în condiții de siguranță. Totodată, au subliniat faptul că, pentru modernizarea drumului este necesar fie identificarea unui alt traseu, care să respecte distanțele de 20 m față de conductă, fie devierea conductei pe cheltuiala Consiliului Județean Harghita. Este de menționat ca pe lângă conducta de gaz aparținând SC SNTGN TRANSGAZ SA, există și conducta de gaz aparținând SC SNGN ROMGAZ SA, la care este necesară aplicarea acelorași soluții.

2 ani 1 lună -

SNTGN Transgaz a efectuat analize, respectiv verificări și pe teren. Până în prezent, cei de la Transgaz ne-au dat de înțeles faptul că distanța este foarte mică dintre conductă de gaz și axul drumului. Așteptăm confimarea acestora în scris. În acest sens ultima dată, pe 30 septembrie am vorbit prin telefon, cu directorul Transgazului, domnul Viorel Barbu. În cazul în care răspunsul dânșilor va fi negativ, se prevede o nouă clarificare a traseul drumului, cu reducerea punctelor de subtraversări ale conductelor de gaz aparținând SNTGN TRANSGAZ, respectiv SNGN ROMGAZ.

2 ani 2 luni -

SNTGN Transgaz a efectuat analize, respectiv verificări, chiar și pe teren. Așteptăm o adresă, să ne trimită rezultatul verificărilor. Din partea Transgazului, până în prezent s-a dat de înțeles că distanța dintre conductă de gaz și axul drumului este foarte mică.

2 ani 3 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru acest sector. Totuși pentru reproiectarea a acestui tronson ar trebui să obținem un acord de principiu de la Romgaz și de la Transgaz pentru a clarifica situația, posibilitățile realizării investiției. Pe data de 13 august a avut loc întrevederea cu factorii de decizie din cadrul Transgazului din Mediaș, se încearcă să fie rezolvată problema. Este în curs clarificarea situației.

2 ani 3 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism pentru acest sector. Totuși pentru reproiectarea a acestui tronson ar trebui să obținem un acord de principiu de la Romgaz și de la Transgaz pentru a clarifica situația, posibilitățile realizării investiției.

2 ani 4 luni -

Pentru reproiectarea a acestui tronson, este în curs elaborarea Notei conceptuale, a documentației de achiziție publică. Avem Certificat de urbanism. Ar trebui să obținem un acord de principiu de la Romgaz și de la Transgaz pentru a clarifica situația, posibilitățile realizării investiției.

2 ani 5 luni -

Este în curs elaborarea Notei conceptuale, a documentației de achiziție publică.

2 ani 6 luni -

Am obținut Certificatul de urbanism. Pentru reproiectarea a acestui tronson, este în curs elaborarea Notei conceptuale, a documentației de achiziție publică.

2 ani 7 luni -

În urma răspunsului, propunerii proiectantului de reproiectare a acestui tronson, este în curs elaborarea documentației de achiziție publică. A fost depusă cererea pentru obținerea Certificatului de urbanism.
COMUNICAT DE PRESA

8 luni 4 zile

Elfogadták Hargita Megye Tanácsa költségvetését

Idei költségvetését a már meghatározott 13 prioritás mentén dolgozta ki Hargita Megye Tanácsa, amely hangsúlyt fektet a beruházásokra, a közösségépítésre, a fiatalok támogatására, a családbarát...

8 luni 4 zile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile

Borboly Csaba: Am adoptat un buget al județului bazat pe investiții fiabile A avut loc ședința ordinară din luna martie a Consiliului Județean Harghita Dezvoltarea unei comunități prospere prin...

1 an 3 luni

A megyei utakon történő beruházásokat és a települések vízhálózat kiépítését érintő döntéseket hozott meg Hargita Megye Tanácsa testülete

Újabb összegekkel támogatják a Hargita megyei településeket az áfa-visszaosztásból   A 136-os megyei út, Gagy és Maros megye határa közötti, valamint a 134A jelzésű megyei út,...

1 an 3 luni

Deciziile privind investițiile pe drumurile județene și construcția rețelei de apă a localităților au fost luate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Harghita

Sume suplimentare din redistribuirea TVA vor fi utilizate pentru a susține localitățile din județul Harghita Documentația tehnică pentru consolidarea rutieră a drumului județean 136, la ...

1 an 5 luni

Új nyomvonalon folytatják a Kissolmyost Székelykeresztúrral összekötő megyei út építését

  Két szerződést sikerült aláírni június 12-én, pénteken a helyszínen, amelyek a 134A jelzésű megyei út Székelykeresztúr és Kissolymos közötti szakaszát érintik. A székelykeresztúri halas...

1 an 5 luni

Reconfigurare de traseu în cazul drumului județean care leagă Șoimușu-Mic de Cristuru-Secuiesc 

  În cursul zilei de vineri, 12 iunie s-au semnat două contracte de execuție pentru lucrările de reabilitare a drumul județean 134A, pe porțiunea care leagă localitățile Șoimușu-Mic și Cristuru...

1 an 9 luni

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait

Borboly Csaba: az elkövetkező öt évben megnyitjuk Hargita megye határait A megyei utak építése az autópályákhoz hasonló nehézségekkel jár   Hargita Megye Tanácsa ambíciózus terve, hogy...

2 ani 2 luni

Leaszfaltozták a gázvezetékek szakaszát is a kissolymosi úton

Továbbra sincs jelentkező építőcég a Románandrásfalvát Kissolymossal összekötő szakaszra   Régóta várt munkálatokat végeztek el a Kissolymosra vezető 134A jelzésű megyei úton miután...

2 ani 7 luni

Részletesen a kissolymosi útról

Hargita Megye Tanácsa 2019-es költségvetésének is jelentős része a megyei utakat érinti. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke a Kissolymos fele vezető, 134A jelzésű megyei útról...