POZE
  • 03-07-2020
  • 24-09-2019
  • 24-09-2019
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Drumul județean DJ 131A, pe sectorul km 0+000-10+150 asigură accesul pentru locuitorii din comuna Mărtiniș, satul Comănești, spre Băile Homorod și spre municipiul Miercurea Ciuc. Sistemul rutier nu... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Tamás Botond
Starea investitiei: Fază de proiectare
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):124 950
Executant: S.C. Pod Proiect S.R.L. | Nr contract: 11/5428
ACTIVITATI

2 luni 3 săptămâni -

RO: În data de 04.06.2020 s-a predat studiul geotehnic. HU: 2020 június 4-én leadásra került a tervező cég által elkészített geotechnikai tanulmány.

3 luni 3 săptămâni -

RO: Contractul de proiectare este în curs de derulare. Urmează predarea studiilor de teren din partea proiectantului. HU: A szerződés értelmében következik a helyszíni tanulmányok elkészítése és leadása a tervező részéről.

6 luni 1 săptămână -

RO: În data de 10.03.2020 a avut loc semnarea contractului de proiectare cu firma SC. POD-PROIECT SRL, în valoare de 124.950,00 lei cu TVA, pentru modernizarea drumului județean DJ 131A, km 0+000-10+150. HU: 2020 március 10-én iktatták a 131A jelzésű megyei út tervezéséről szóló szerződést a POD-PROIECT tervező céggel, amelynek értéke 124.950,00 lej ÁFÁ-val.

7 luni 1 săptămână -

RO: S-a finalizat evaluarea ofertelor tehnice și financiare. Oferta prezentată de către firma SC. POD-PROIECT SRL. a fost declarată câștigătoare. Urmează încheierea contractului. HU: Befejeződött a műszaki és a pénzügyi kiértékelés. A POD-PROIECT nevű tervező szak cég által benyújtott ajánlat nyertesnek lett nyílvánítva. Következik a szerződéskötés.

8 luni 2 săptămâni -

RO: Miercuri, 8 ianuarie 2020 a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul licitației pentru proiectarea lucrărilor de modernizare. Este în curs stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanți. Urmează verificarea ofertelor tehnice și financiare. HU: 2020 január 8-án, szerdán sor került az ajánlatok nyitására. Folyamatban van a pontosítások kérése az ajánlattevőktől a kért dokumentációkhoz. Ezután fog következni az ajánlatok műszaki és pénzügyi kiértékelése.

9 luni 3 săptămâni -

RO: Anunţul de participare aferent acestei licitaţii este publicat pe SEAP cu nr. CN1017076/19.11.2019. În data de 08.01.2020 va fi deschiderea ofertelor. HU: A közbeszerzési kiírás megjelent az elektronikus közbeszerzési oldalon. 2020 január 8-án lesz az ajánlatok nyitása.

10 luni 1 săptămână -

RO: La data de 12.11.2019 documentațiile au fost predate la Achiziții Publice. Urmează procedura de achiziție publică pentru proiectarea lucrărilor. HU: 2019 nov. 12-én át lett adva a dokumentáció a Közbeszerzési osztályra. Következik a közbeszerzési eljárás elindítása a tervezésre.

10 luni 4 săptămâni -

RO: Au fost pregătite documentațiile (Nota conceptuală, Referatul de necesitate, Nota justificativă și Caietul de sarcini) privind serviciile de proiectare aferente investiției. Este în curs predarea documentațiilor la Achiziții Publice în vederea demarării procedurii de achiziție publică. HU: Elő vannak készítve a tervezéshez szükséges dokumentációk (a beruházás szükségszerűségét megalapozó dokumentumok, Feladatfüzet), folyamatban van az átadásuk a Közbeszerzési osztályra a közbeszerzési eljárás elindításához.

11 luni 4 săptămâni -

RO: Pe data de 20.09.2019 s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 63 pentru obiectivul de investiții: "Modernizare drum județean pe DJ 131A, km 0+000 - 10+150" HU: 2019 szept. 20-án kiállították a 63-as számú Településrendezési (Urbanisztikai) Bizonylatot a fenti beruházásra.

1 an 1 zi -

RO: În data de 05.09.2019 a fost depusă cererea pentru emiterea Certificatului de urbanism. HU: 2019 szept. 5-én le lett adva a kérés az urbanisztikai bizonylat megszerzése érdekében.

1 an 1 zi -

RO: Serviciile de proiectare aferente investiției au fost introduse în Programul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2019 cu valoarea estimată de 109.243,70 lei fără TVA. HU: A beruházás tervezési szolgáltatásai be vannak foglalva a 2019-es évi költségvetési programba 109.243,70 lej ÁFA nélküli értékkel.
COMUNICAT DE PRESA