POZE
  • 16-05-2018
  • 16-03-2018
  • 16-03-2018
  • 09-01-2018
  • 05-12-2017
  • 05-12-2017
  • 27-10-2017
  • 27-10-2017
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" Se va reabilita un sector de drum asfaltat - cca. 180 m prezintă faianțări pronunțate- iar restul de1507m nu este asfaltat. Se vor executa podețe noi , iar pe cel existent se va remedia....... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Kész Viktor
Starea investitiei: in achizitie publica
Categoria: Drumuri si poduri
Executant: - | Nr contract: 8/13991 din 19.06.2017
ACTIVITATI

2 săptămâni 3 zile -

Este în curs semnarea contractului pentru diriginția de șantier.Folyamatba van a munkálat felügyelöi szerzödés aláírása.

1 lună 6 zile -

a fost încheiată procedura de achiziție publică este în curs de semnare contractul pentru execuția lucrărilor cu societatea câștigătoare

2 luni 1 săptămână -

Este în curs evaluarea ofertei financiare la oferta ecceptată în urma analizării ofertelor tehnice. Folyamatba van a pénzügyi ajánlat elbírálása az elfogadott ajánlatra. .

2 luni 3 săptămâni -

S-a finalizat evaluarea ofertelor tehnice, se vor solicita clarificari de la un ul dintre ofertanti. befejezódót a tehnikai ajánlatok kielemzése, pointosítások szükségesek az egyik ajánlotol.,

3 luni 2 săptămâni -

RO: Ofertele sunt în evaluare tehnică. HU: Az ajánlatok műszaki kiértékelése folyik.

6 luni 2 zile -

Documentația pentru procedura de achiziție publică a fost predată către Direcţia generală programe, proiecte și Achiziții publice în data de 13.06.2019. 2019 junius 13-án le volt adva a közbeszerzési eljárás elindításához szükséges iratcsomó a közbeszerzési igazgatoságra.

6 luni 2 săptămâni -

Proiectul tehnic se va înainta Comisiei tehnico-economice în vederea avizării în data de 30.05.2019. A fost emis avizul Comisiei de Avizare a Documenta'iilor Tehnico-Economice nr. 12874/11.06.2019.

7 luni 3 săptămâni -

A fost aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 39 din data de 26.03.2019 documentatia tehnico-economica faza DALI in valoare totala de 5.506.218,69 lei cu TVA. S-a solicitat proiectantului SC Pod-Proiect SRL intocmirea Proiectului tehnic. Proiectul tehnic a fost transmis de catre proiectant in data de 09.05.2019.

10 luni 4 săptămâni -

RO: A sosit in ziua de 16.01.2019 DALI completat gata ptr sedinta CTE HU: 2019 jan. 16-án megérkezett a kiegészített DALI, készen áll a CTE gyűlésen való elfogadásra.

1 an 3 săptămâni -

RO: După ultima ședinta CTE a acestui proiect, ne-au fost transmise completări care sunt în perioada de analiză. În câteva zile urmează ca DALI să fie introdus în ședința CJH pentru aprobare. HU: Az utolsó műszaki-gazdasági gyűlés (CTE) után kaptunk egy kiegészítést a tervhez, ami elemzés alatt van és hamarosan a megyei tanács elé lesz terjesztve a DALI elfogadása végett.

1 an 2 luni -

La data de 02.10.2018 , proiectul nu a trecut prin ședința CTE. Au fost cerute rectificări, completări urgente de la proiectant.

1 an 2 luni -

La data de 18.09.2018 a avut loc ședința CTE ptr. acest proiect.Neconcordanțele sesizate de comisie la acest proiect au fost transmise proiectantului Pod-Proiect din Iași, cu rugămintea ca să fie corectate și să fie transmise C.J.Harghita în cel mai scurt timp.

1 an 3 luni -

RO: Au sosit modificările cerute la proiect. HU: Megérkeztek a tervhez kért modósítások.

1 an 3 luni -

S-a primit completările solicitate de la proiectant.

1 an 3 luni -

RO: S-au terminat lucrările la podul de la Ciba-Ciceu. Se așteaptă stabilirea datei recepției finale. HU: Elkészült a csicsói híd. A híd átadásí dátumának a kijelölése van még hátra.

1 an 3 luni -

S-au terminat lucrările la podul de la podul Ciba-Ciceu. Se așteaptă stabilirea datei recepșiei finale. Elkészült a Csicsó-i híd. A híd átadásí dátumának a kijelölése van még hátra.

1 an 5 luni -

Am primit de la proiectant modificările solicitate. Săptămâna viitoare va intra la ședința CTE.

1 an 6 luni -

Avizul APM harghita se va primi la sfârșitul lunii iunie

1 an 6 luni -

Conform discuției telefonice purtată cu proiectantul , în 3-4 zile vom primi planul topo cu noul sector.

1 an 6 luni -

Conform discuției telefonice purtată cu proiectantul , în 3-4 zile vom primi planul topo cu noul sector.

1 an 6 luni -

Firma de construcții a început confecționarea gabioanelor.

1 an 6 luni -

eliminat

1 an 7 luni -

Firma de construcție a reânceput lurarea la acest obiectiv.

1 an 7 luni -

S-a efectuat pe data de08.05.2018 CTE-ul acestui proiect. S-a găsit nerguli în poziționarea km-că a proiectului.

1 an 7 luni -

S-a obținut AVIZUL de GOSPODARIRE a APELOR nr.10/17.04.2018

1 an 7 luni -

S-a obținut AVIZUL de GOSPODARIRE a APELOR nr.10/17.04.2018

1 an 7 luni -

S-a obtinut Avizul de amplasament SDEE Trans. Sud.

1 an 7 luni -

s-a obtinut avizul OGA nr.1 în curs de achitare avizul OGA nr2 s-a achitat avizul Electrica, avem promisiuni ca în 3-4 zile vom obține și acest aviz

1 an 7 luni -

s-a obtinut avizul OGA nr.1 în curs de achitare avizul OGA nr2 s-a achitat avizul Electrica, avem promisiuni ca în 3-4 zile vom obține și acest aviz

1 an 9 luni -

S-a semnat Actul Adițional nr.1/4019/23.02.2018 priviind modificarea Contr.de Serv. nr.8/13991/16.06.2017 Reabilitarea sist. rut. DJ123F

1 an 9 luni -

în curs de elaborare Act adițional ptr schimbarea pozițiilor km

1 an 11 luni -

Poziția kilometrică de la capătul dinspre Ciceu trebuie modificat

2 ani 1 săptămână -

s-a elaborat DALI-ul, am primit prin postă

2 ani 1 lună -

Fotografia a fost ștersă fiindcă era expusă greșit.
COMUNICAT DE PRESA