POZE
  • 12-09-2018
  • 12-09-2018
  • 12-09-2018
  • 12-09-2018
  • 12-09-2018
  • 12-09-2018
  • 12-09-2018
LOCALIZARE
DOCUMENTE
INFORMATII GENERALE
" În urma procesului verbal nr.1332/28.03.2018 elaborat de către Comitetul Județean pentru Situații de urgență Harghita privind constatarea și evaluarea pagubelor produse de fenomene meteorologice periculoase... mai multe
Coordonatorul investitiei: Borboly Csaba
Responsabil contract: Suciu Róbert
Starea investitiei: Finalizat
Categoria: Drumuri si poduri
Valoarea contractului (cu tva):28 560

Durata contractului: 30 zile (29-08-2018 | 27-09-2018)

Executant: SC ROYAL CDV G2 SRL | Nr contract: 70/20171/29.08.2018
Denumirea Valoarea contractului Data facturii Valoarea facturii Data platii Suma platita Restanţă Realizare financiară
28560.00
28560.00
28560.00
0.00 100.00 %
Raport - 05-04-2019 28560.00 28560.00 28560.00 0.00 100.00 %
ACTIVITATI

1 an 4 luni -

Contractul s-a finalizat. S-a efectuat plata documentațiilor tehnice.

1 an 9 luni -

Documentația depusă s-a completat conform caiet de sarcini, cap.III - Cerințe specifice.

1 an 10 luni -

În data de 01.10.2018 s-a depus documentația tehnică cu un proces verbal de predare-primire nr. 23229 pentru investiția sus menționată, conform contract de servicii nr. 20171/29.08.2018.

1 an 10 luni -

RO: Este în curs de elaborare studiul geotehnic și analizele de laborator(profil geotehnică și fundații), precum și identificarea soluțiilor constructive pentru refacerea și consolidarea zonei afectate. HU: A geotechnikai tanulmány és a laboratóriumi elemzések elkészítése/elvégzése, valamint a konstruktív megoldások beazonosítása az érintett úttest helyreállítását/megerősítését illetően folyamatban vannak.

1 an 11 luni -

S-a încheiat în data de 29.08.2018 un contract de servicii nr. 70/20171, cu S.C. Royal CDV G2 S.R.L. S-a depus garanția de bună execuție în data de 03.09.2018, 10% din valoarea contractului fără TVA.

1 an 11 luni -

RO: Este în curs de încheiere a contractului cu o firmă specializată în proiectare.
COMUNICAT DE PRESA