Raport - 03-12-2018

Investitia: 
Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 - 74+210, de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C), judeţul Harghita (execuție)