Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Adresa: 
DJ 136A, km 14+816 – 22+390, de la Atid pana la satul Atia
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 14+816 – 22+390 este drum pietruit, din care sectorul 16+000 – 22+000 este închis circulației publice. Pentru locuitorii comunei Atid și a satului Atia, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv DJ 135.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În județul Harghita drumul județean DJ 136A are o lungime totală de 24,70 km, din care sectorul 14+816 – 22+390 este drum pietruit, din care sectorul 16+000 – 22+000 este închis circulației publice. Pentru locuitorii comunei Atid și a satului Atia, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv DJ 135.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Unul din aspectele cheie ale economiei va fi dezvoltarea infrastructurii de transport, care va avea un impact semnificativ asupra creşteriicompetitivităţii economice; va contribui la dezvoltarea actuală a pieţei interne; va permite dezvoltarea economiei judeţului Harghita realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 14+816 – 22+390 (comuna Atid – satul Atia) - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
-
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Lucrările preconizate aferente investiției sunt: - realizarea unui sistem rutier elastic - reprofilarea drumului - realizarea șanțuri betonate sau din elemente prefabricate - racordarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m - trotuare adaptate și la exigențele persoanelor cu dizabilități în intravilan - rigole carosabile pentru asigurarea colectării și scurgerii apelor meteorice, precum și pentru circulația bicicliștilor - stații de autobuz sau aducerea la cotă și racordarea la drumul județean reabilitat a refugiilor existente - prevederea unor canale subterane pentru amplasarea rețelelor edilitare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Acest sector al drumului județean DJ136A unește comuna Atid cu satul Atia, și totodată face legătura comunei Atid cu DN 13A, respectiv a satului Atia cu DJ 135.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
106.35 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu