Achiziționarea a două Laptopuri pentru dotarea unui spațiu multimedia

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea a două Laptopuri pentru dotarea unui spațiu multimedia
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
cultural
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Pța Both Ferenc 550, com.Lăzarea, jud. Harghita
Amplasament: 
Pța Both Ferenc 550, com Lăzarea, jud.Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural și de Arte Lăzarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere faptul că operele de artă multimedia câștigă din ce în ce mai mult teren în arta contemporană ,instituția noastră momentan nu dispune de aceste dotări tehnice. Pentru a ține pasul cu provocările din domeniul artei contemporane a cărei direcție este urmărită și de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea, este necesară o investiție de calitate și de lungă durată,aparate full HD ori 4K. Având în vedere faptul că avem mulți participanți la taberele de creație, avem nevoie de mai multe laptopuri pentru a fi dotat un mini studio multimedia.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa unui astfel de spațiu
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Utilizarea anuală în cadrul taberelor de creație artistică organizate de instituția noastră.
Obiectivele proiectului: 
Instituția noastră fiind deschisă pentru toate genurile de artă contemporană, are ca obiectiv lărgirea bazei tehnico-materială care vizează și invitarea artiștilor plastici,care folosesc această tehnică ,creând astfel lucrări de artă multimedia în taberele de creație organizate de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Artiștii contemporani care participă la taberele de creație, participanții taberelor de elevi cu specific de artă.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
22.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
22.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea a două Laptopuri pentru dotarea unui spațiu multimedia 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu