Centrala termica cu condensare 24 kW la Locuinta Protejata Bodogaia

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrala termica cu condensare 24 kW la Locuinta Protejata Bodogaia
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...50 alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Adresa: 
Comuna Secuieni, sat Bodogaia, nr. 24, judetul Harghita
Amplasament: 
Locuinta Protejata din comuna Secuieni, sat Bodogaia, nr. 24
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centrala termica pe gaz de 24 kW, instalată la Locuinta Protejata Bodogaia în anul 2006, este uzată moral și fizic, repararea și repunerea în funcțiune a acesteia fiind foarte costisitoare și dificilă, întrucat piese de schimb se gasesc cu foarte mare greutate. Deoarece în anootimpul rece este imperativ necesară asigurarea încălzirii și a apei calde pentru beneficiarii casei, este necesară și urgentă achiziționarea și instalarea unei noi centrale termice cu condensare, 24 kW, cu accesorii și montaj, în locul celui vechi, care să deservească cu apă caldă și încălzire imobilul în care sunt cazați beneficiarii (tineri cu handicap sever).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Centrala termică existenta la Locuinta Protejata Bodogaia functioneaza de peste 12 ani, iar în decursul ultimilor ani, datorită numeroaselor defecțiuni, s-au efectuat dese lucrări de reparații pentru menținerea în funcțiune a acesteia, durata normată de viață a acesteia expirând de ani de zile, astfel că într-un final aceasta a cedat și nu mai poate fi reparată.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea încălzirii și apei calde minim 10 ani
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor normale de confort, alimentarea cu apă caldă și încălzire a imobilului în care sunt cazați beneficiarii (tineri cu handicap sever)
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Rezidenții și angajații din locuinta protejata
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
4.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
4.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Centrala termica cu condensare 24 kW la Locuinta Protejata Bodogaia 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu