Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Domeniul social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Jurul Policlinicii din Miercurea Ciuc, str. Mikó nr. 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Conform art 18 alin 1 lit c) din contractul de servicii, suma aferentă procentului 25% rămasă din valoarea contractului ”se va achita dacă în termen de 3 ani de la data aprobării proiectului tehnic și a detaliilor de execuție realizate în baza prezentului contract nu s-a încheiat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.”
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Firma a elaborat Studiu de fezabilitate, Proiectul tehnic și detaliile de execuție, respectiv Documentația de atribuire conform contract. Pentru serviciile prestate achizitorul a onorat facturile respective și a fost plătit 75% din contravaloarea contractului. Între timp s-a decis proiectarea unei noi locuințe de serviciu tot pe acest amplasament. Iar Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanismul din cadrul Municipiului Miercurea Ciuc a acordat aviz nefavorabil documentației depuse.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-------------
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
În data de 01.08.2012 a fost semnat contractul cu nr. 15324 între Consiliul Județean Harghita și SC Via Pro It Consulting SRL pentru prestarea serviciilor de proiectare.
Obiectivele proiectului: 
----------------
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
----------------
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.95 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc
Durata
Durata estimată (luni): 
0 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu