Reabilitarea secției de hidroterapie al centrului de dezvoltare timpurie Sânmartin - proiectare

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea secției de hidroterapie al centrului de dezvoltare timpurie Sânmartin - proiectare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
îngrijirea sănătății
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sânmartin - Csíkszentmárton
Adresa: 
Sânmartin nr.361/A
Amplasament: 
Centrul de dezvoltare timpurie Sânmartin
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita (proprietarul construcției), Spitalul Județean de Urgență - Centrul de dezvoltare timpurie Sânmartin
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Condițiile tehnice necesare funcționării adecvate a secției de hidromasaj al centrului de dezvoltare timpurie nu sunt în totalitate îndeplinite
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Încălzirea spațiului și piscinei de tratament nu este eficientă, apare igrasie și condens, există degradări la finisaje și tâmplărie
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor adecvate activității prin dotare cu o cadă terapeutică și recompartimetări interioare, în condițiile utilizării eficiente a energiei necesare încălzirii spațiului și piscinei secției de hidromasaj prin dotarea cu centrală de condiționare a aerului precum și cu centrală termică pe gaz natural de 100 kw cu boiler bivalent și colector solar .
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de dezvoltare al județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ordinul 914/2006 (actualizat)pentru aprobarea normelor privind condițiile necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare; Normativ NP015-97 privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și instalațiilor aferente acestora; Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Consiliul Județean Harghita este proprietarul construcției
Obiectivele proiectului: 
Eficientizarea activității medicale prin asigurarea condițiilor de funcționare adecvate activităților terapeutice, în condiții de eficiență energetică
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții centrului de dezvoltare timpurie
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitarea secției de hidroterapie al centrului de dezvoltare timpurie Sânmartin - proiectare
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu