Reabilitarea secției de hidroterapie al centrului de dezvoltare timpurie Sânmartin - proiectare

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea secției de hidroterapie al centrului de dezvoltare timpurie Sânmartin - proiectare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
îngrijirea sănătății
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sânmartin - Csíkszentmárton
Adresa: 
Sânmartin nr.361/A
Amplasament: 
Centrul de dezvoltare timpurie Sânmartin
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita (proprietarul construcției), Spitalul Județean de Urgență - Centrul de dezvoltare timpurie Sânmartin
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Condițiile tehnice necesare funcționării adecvate a secției de hidromasaj al centrului de dezvoltare timpurie nu sunt în totalitate îndeplinite
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Încălzirea spațiului și piscinei de tratament nu este eficientă, apare igrasie și condens, există degradări la finisaje și tâmplărie
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor adecvate activității prin dotare cu o cadă terapeutică și recompartimetări interioare, în condițiile utilizării eficiente a energiei necesare încălzirii spațiului și piscinei secției de hidromasaj prin dotarea cu centrală de condiționare a aerului precum și cu centrală termică pe gaz natural de 100 kw cu boiler bivalent și colector solar .
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de dezvoltare al județului Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ordinul 914/2006 (actualizat)pentru aprobarea normelor privind condițiile necesare obținerii autorizației sanitare de funcționare; Normativ NP015-97 privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și instalațiilor aferente acestora; Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare;
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Consiliul Județean Harghita este proprietarul construcției
Obiectivele proiectului: 
Eficientizarea activității medicale prin asigurarea condițiilor de funcționare adecvate activităților terapeutice, în condiții de eficiență energetică
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții centrului de dezvoltare timpurie
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea secției de hidroterapie al centrului de dezvoltare timpurie Sânmartin - proiectare 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu