Videoproiector cu ecran de proiecție

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Videoproiector cu ecran de proiecție
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul asigurării echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita, precum și pentru organizarea diferitelor evenimente, prezentări, conferințe, etc. atât în incinta clădirii administrative al instituției, cât și în alte locații determinate de natura activităților se consideră ca fiind necesară achiziția unui videoproiector împreună cu ecran de proiecție.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Număr insuficient de echipamente mobile pentru vizualizarea prezentărilor și a materialelor foto-video.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliul Județean Harghita, actorii participanți la diferite evenimente.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.50 mii lei
Denumirea investitiei
Videoproiector cu ecran de proiecție
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu