Monitor de funcții vitale adult complex cu modul CO2, TA invazivă și cu modul pediatric și neonat

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Monitor de funcții vitale adult complex cu modul CO2, TA invazivă și cu modul pediatric și neonat
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Unitatea de primiri urgențe
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent în cadrul secției UPU nu dispunem de acest tip de monitor performant. Este necesar dotarea cu acest echipament pentru asigurarea condițiilor de monitorizare și tratare simultan al pacienților gravi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Dispunem de un singur monitor complex cu modul CO2, care prezintă deseori defecțiuni.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condișiilor minime de investigare și tratament, îndeplinirea obligativității de măsurare a ETCO2 pentru fiecare pacient.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ordinul MS nr. 1706/2007
Obiectivele proiectului: 
Conformarea cu prevederile legislative în vigoare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
36.00 mii lei
Denumirea investitiei
Monitor de funcții vitale adult complex cu modul CO2, TA invazivă și cu modul pediatric și neonat
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu