Ecograf -Obstetrică ginecologie

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Ecograf -Obstetrică ginecologie
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția obstetrică-ginecologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent în cadrul secției Obstetrică-ginecologie nu dispunem de ecograf performant cu care medicii încadrați își pot desfășura activitatea medicală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Numărul mare de medici față de dotarea cu ecograf.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor de lucru pentru personalul medical încadrat, reducerea timpului de așteptare, creșterea calității serviciilor medicale acoperite.
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Medici și pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
375.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
375.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Ecograf -Obstetrică ginecologie 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu