”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciba - Csiba
Adresa: 
Între localitățile Ciba - Ciceu
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul reabilitat va spori siguranța circulației, va asigura legătura satului Ciaracio cu satul Ciba, respectiv cu comuna Ciceu și cu municipiul Miercurea Ciuc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 123F are o lungime totală de 6,5 km, din care sectoarele 0+000 – 1+348 și 3+035 – 6+500 sunt asfaltate, iar sectorul 1+348 – 3+035 este doar pietruit.Starea actuală a drumului nu corespunde nivelului tehnic a unui drum județean.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Aducerea drumului la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Notă internă nr.890/17.01.2017
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul de investiții are destinația de drum județean. Lucrările preconizate sunt următoarele: - realizarea unui sistem rutier elastic (carosabil cu două benzi de circulație, cu acostamente amenajate prin balastate în extravilan) - realizarea unor șanțuri betonate sau din elemente prefabricate - reprofilarea drumului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ123F, prin sectorul km 1+348 -3+035, asigură unicul acces al cetățenilor din localitatea Ciaracio spre comuna Ciceu, respectiv municipiul Miercurea Ciuc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.90 mii lei
Denumirea investitiei
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)”
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu