Server salvamont

Serviciul Public Salvamont

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Server salvamont
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piaţa Libertăţii nr.5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul Publuc Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita şi turişti care vizitează judeţul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita în cursul anilor trecuţi a efectuat foarte multe reamenajări de trasee turistice, trasee de escaladă. A construit foarte multe trasee noi. Mai mult a reuşit să realizeze mai multe hărţi turistice si avem o bază de date foarte mare. Această bază de date ar trebui să fie accesibil mai ales echipelor salvamont ca în caz de nevoie să le putem folosi de oriunde.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita în cursul anilor trecuţi a efectuat foarte multe reamenajări de trasee turistice, trasee de escaladă. A construit foarte multe trasee noi. Mai mult a reuşit să realizeze mai multe hărţi turistice si avem o bază de date foarte mare. Această bază de date ar trebui să fie accesibil mai ales echipelor salvamont ca în caz de nevoie să le putem folosi de oriunde.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Cumpărarea 1 buc server.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Judeţul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei
Server salvamont
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu