Cazan fontă 40 KW

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cazan fontă 40 KW
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Crăciunel - Homoródkarácsonfalva
Adresa: 
Sat Crăciunel, nr. 2
Amplasament: 
asa de tip familial din sat Crăciunel, nr. 2, comuna Ocland, jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru a nu risca ca în timpul iernii să cedeze cazanul pe combustibil solid de la Casa de tip familial din satul Crăciunel, nr. 2, fiind uzat moral și fizic, și să nu mai poată fi asigurată încălzirea și apa caldă pentru beneficiarii casei, este necesară și urgentă achiziționarea și instalarea unui cazan din fontă pe combustibil solid (lemn, brichete rumeguș), cu accesorii și montaj, în locul celui vechi, care să deservească cu apă caldă și încălzire imobilul în care sunt cazați beneficiarii (copii).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cazanul pe combustibil solid de la Casa de tip familial din satul Crăciunel, nr. 2, aparținând Centrului de Plasament de tip Familial nr. 1, a fost utilizat timp de 26 de ani, iar în decursul ultimilor ani, datorită numeroaselor defecțiuni, s-au efectuat dese lucrări de reparații/sudări, pentru menținerea în funcțiune a acestuia, durata normată de viață a acesteia expirând de ani de zile, într-un final acesta a cedat și nu mai poate fi reparat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea încălzirii și apei calde minim 5 ani
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor normale de confort, alimentarea cu apă caldă și încălzire a imobilului în care sunt cazați beneficiarii (copii)
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Rezidenții și angajații din casa de tip familial
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3.90 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.90 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Cazan fontă 40 KW 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu