Achiziționarea unui proiector video 4k si pânză de proiecție

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea unui proiector video 4k si pânză de proiecție
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
cultură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Pța.Both Ferenc.Nr 550 .Com .Lăzarea.Jud Harghita
Amplasament: 
Pța.Both Ferenc.Nr 550 .Com .Lăzarea.Jud Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural si de Arte Lazarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere faptul că operele de artă multimedia câștigă din ce în ce mai mult teren în arta contemporană ,instituția noastră momentan nu dispune de aceste dotări tehnice. Pentru a ține pasul cu provocările din domeniul artei contemporane a cărei direcție este urmărită și de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea, este necesar o investiție de calitate și de lungă durată de achiziționare de aparate tehnice de ultimă generație 4K mult mai performantă decât rezoluția Full HD.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu avem dotarea necesară
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dotarea cu aparatură a unei săli multimedia
Obiectivele proiectului: 
Instituția noastră fiind deschisă pentru toate genurile de artă contemporană, are ca obiectiv lărgirea bazei tehnico-materială care vizează și invitarea artiștilor plastici,care folosesc această tehnică ,creând astfel lucrări de artă multimedia în taberele de creație organizate de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Artiștii conemporani care participă la taberele de creație.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea unui proiector video 4k si pânză de proiecție 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu