Achiziționarea unui Laptop I7

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea unui Laptop I7
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
cultural
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Pța.Both Ferenc 550,com.Lăzarea .Jud Harghita
Amplasament: 
Com.Lăzarea Str Both Ferenc 550 .Jud.Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural și de Arte Lăzarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere faptul că operele de artă multimedia câștigă din ce în ce mai mult teren în arta contemporană ,instituția noastră momentan nu dispune de aceste dotări tehnice. Pentru a ține pasul cu provocările din domeniul artei contemporane a cărei direcție este urmărită și de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea, este necesar o investiție de calitate și de lungă durată, de achiziționare de aparate tehnice de ultimă generație 4K mult mai performantă decât rezoluția Full HD.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu avem dotarea necesară
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dotarea cu aparatură a unei săli multimedia.
Obiectivele proiectului: 
Instituția noastră fiind deschisă pentru toate genurile de artă contemporană, are ca obiectiv lărgirea bazei tehnico-materială care vizează și invitarea artiștilor plastici,care folosesc această tehnică ,creând astfel lucrări de artă multimedia în taberele de creație organizate de Centrul Cultural și de Arte Lăzarea .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Artiștii conemporani care participă la taberele de creație.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei
Achiziționarea unui Laptop I7
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu