Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Jolotca - Orotva
Adresa: 
Drumul județean DJ 128, de la orașul Borsec (DN 15) până la E578, prin localitatea Jolotca
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea documentației tehnico-economică pentru obținerea finanțării prin POR 2014-2020, axa prioritară 6.1
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea tehnică a drumului pe majoritatea traseului este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța circulației. Podețele existente sunt colmatate, degradate sau fără timpane. Pe anumite zone lipsesc șanțurile, iar unde există, sunt înierbate, colmatate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon Reabilitare DJ 128 contractat POR .doc48.5 KB
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract de servicii nr. 5/2617/10.02.2016
Obiectivele proiectului: 
- îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale) - aducerea parcărilor și stațiilor de autobuz la cotă și racordarea acestora la drumul județean reabilitat - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii orașului Borsec și a satului Jolotca, precum și potențialii turiști.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
66.64 mii lei
Denumirea investitiei
Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020
Durata
Durata estimată (luni): 
30 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu