Reabilitarea DJ128-Lot 4 Km 0+000-19+650 intersectie E578-Km 020+864

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea DJ128-Lot 4 Km 0+000-19+650 intersectie E578-Km 020+864
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Borsec - Borszék
Jolotca - Orotva
Adresa: 
Traseul existent al drumului judetean DJ 128,0+000-Km 20+837, Borsec(DN15)-Jolotca-DN12
Amplasament: 
Traseul existent al drumului judetean DJ 128,0+000-Km 20+837, Borsec(DN15)-Jolotca-DN12
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- Starea tehnică a drumului este necorespunzătoare pentru traficul din această zonă, trebuie mărită portanța drumului, asigurarea vitezei de circulație optimă. - Suprafeța de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), elementele de siguranța circulației sunt insuficiente. Podețele existente sunt colmatate, degradate sau fără timpane. Pe anumite zone lipsesc șanțurile, iar unde există, sunt înierbate, colmatate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Obiectivele principale sunt: - îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cresterea portanței drumului și a vitezei de circulație
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Reabilitarea drumului DJ 128 creaza premisele deschiderii de noi trasee de transport rutier de calatori,in special cu orasul Borsec,avand ca rezultat scaderea duratei de deplasare si a costurilor pentru accesul celei mai apropiate zone urbane.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele principale sunt: - îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale) - aducerea parcărilor și stațiilor de autobuz la cotă și racordarea acestora la drumul județean reabilitat - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Finalizarea modernizarii DJ 128 Borsec -Jolotca-E578 va oferii zonei accesul la reteaua TEN-T globala pt 8068 locuitori populatie deservita de traseul drumului. De asemenea va oferii accesul din aceata zona la municipiile Toplita si Gheorgheni (via E578)
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
50.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea DJ128-Lot 4 Km 0+000-19+650 intersectie E578-Km 020+864 47398.96 50.00 0.00 0.00 47348.96
Durata
Durata estimată (luni): 
30 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da