“RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
“RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș”
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură în domeniul de sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș str. Centru nr.342, jud. Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În localitatea Tulgheș funcționează un spital de psihiatrie cu 328 paturi care prezintă o rețea de canalizare menajeră, cu grad avansat de uzură, ce nu mai corespunde cerințelor de igienă, sănătate și mediu înconjurător.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul actual de canalizare nu corespunde prevederilor indicativului GP106-04
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Ridicarea nivelului de siguranță a sistemului de canalizare
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Indicativ GP106-04
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
proiect nr.12/2012 Contract de Serviciu nr.17637/2012
Obiectivele proiectului: 
Rețeaua de canalizare să corespundă cerințelor de igienă, sănătate și mediu înconjurător.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Îmbunătățire condițiilor bolnavilor și a cadrelor medicale din cadrul spitalului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.40 mii lei
Denumirea investitiei
“RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș”
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu