Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești
Clasificare
Categoria bugetara: 
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică
Cheltuieli bugetare: 
...05.01 alimentare cu apă
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura edilitara
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tărceşti - Tarcsafalva
Ceheţel - Csehétfalva
Adresa: 
sat Cehetel si sat Tarcesti
Amplasament: 
Cehetel, Tarcesti comuna Simonesti
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita in asociere cu comuna Simonesti
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea debitului necesar de apa, prin suplimentare sursa.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Debitul insuficient al sursei de apa.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Exploatarea, functionarea eficienta a sistemului de alimentare cu apa.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Investitia se va realiza in cadrul programului “Realizarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care nu pot beneficia de fonduri guvernamentale sau europene” perioada 2018-2020
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea debitului de apa necesar pentru functionare corespunzatoare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii/consumatorii din localitatile Cehetel si Tarcesti
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
180.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
180.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești 200.00 180.00 0.00 0.00 20.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da