Corturi pentru evenimente

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Corturi pentru evenimente
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social, educațional, turism, gestionarea situațiilor de urgență.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr. 5
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării mijloacelor materiale pentru organizarea unor evenimente în aer liber: cursuri, seminarii, diferite reprezentații în aer liber, expoziții. Gestionarea situațiilor de urgență: amenajarea punctelor pentru acordarea de prim ajutor, distribuire apă potabilă, alimente, îmbrăcăminte, etc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Având în vedere numeroasele evenimente organizate de Consiliul Județean Harghita, se consideră ca fiind necesară achiziționarea unui cort de mare dimensiuni.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea capacității instituției atât pentru realizarea de evenimente în aer liber, cât și pentru gestionarea unor situații de urgență.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor adecvate pentru organizarea evenimentelor în aer liber, gestionarea sitațiilor de urgență.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Corturi pentru evenimente 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu