Corturi pentru evenimente

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Corturi pentru evenimente
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social, educațional, turism, gestionarea situațiilor de urgență.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr. 5
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării mijloacelor materiale pentru organizarea unor evenimente în aer liber: cursuri, seminarii, diferite reprezentații în aer liber, expoziții. Gestionarea situațiilor de urgență: amenajarea punctelor pentru acordarea de prim ajutor, distribuire apă potabilă, alimente, îmbrăcăminte, etc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Având în vedere numeroasele evenimente organizate de Consiliul Județean Harghita, se consideră ca fiind necesară achiziționarea unui cort de mare dimensiuni.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea capacității instituției atât pentru realizarea de evenimente în aer liber, cât și pentru gestionarea unor situații de urgență.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor adecvate pentru organizarea evenimentelor în aer liber, gestionarea sitațiilor de urgență.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei
Corturi pentru evenimente
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu