Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtănuş - Firtosmartonos
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
Drumul județean DJ 135, sectorul km 63+100 – 74+210 (DJ 136B – Firtănuș – Turdeni – Tărcești – Cobătești - DN 13C)
Amplasament: 
Drumul județean DJ 135, sectorul km 63+100 – 74+210 (DJ 136B – Firtănuș – Turdeni – Tărcești – Cobătești - DN 13C)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 63+100 – 74+210 este drum parțial pietruit, parțial asfaltat, în stare mediocră pe tronsonul 63+100 – 65+500 și în stare rea pe tronsonul 65+500 – 74+210. În mare majoritate șanțurile sunt colmatate, înfundate sau deteriorate, iar starea tehnică a celor 12 podețe situate pe acest sector de drum este necorespunzătoare. Din cele 4 poduri situate pe acest sector de drum 3 sunt în stare nesatisfăcătoare și un pod este în stare critică
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Baza alocare: 
HCJ
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
18 708.67 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu