”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtănuş - Firtosmartonos
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
Drumul județean DJ 135, sectorul km 63+100 – 74+210 (DJ 136B – Firtănuș – Turdeni – Tărcești – Cobătești - DN 13C)
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În județul Harghita drumul județean DJ 135 are o lungime totală de 28,81 km, din care sectorul 63+100 – 74+210 este drum parțial pietruit, parțial asfaltat, în stare mediocră pe tronsonul 63+100 – 65+500 și în stare rea pe tronsonul 65+500 – 74+210.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În mare majoritate șanțurile sunt colmatate, înfundate sau deteriorate, iar starea tehnică a celor 12 podețe situate pe acest sector de drum este necorespunzătoare. Din cele 4 poduri situate pe acest sector de drum 3 sunt în stare nesatisfăcătoare și un pod este în stare critică.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Pentru actualizarea/elaborarea proiectului aferente investiției (DALI, PT și DDE) a fost încheiat contractul de proiectare nr. 20271/16.09.2016 cu S.C. Luca Way S.R.L., iar documentația tehnico-economică este în curs de elaborare.
Obiectivele proiectului: 
- reabilitarea structurii rutiere a drumului - realizarea profilelor cu elemente geometrice care să respecte prevederile legale - asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole carosabile - realizarea lucrările necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale, zone de refugiu pentru mijloacele de transport în comun) - reabilitarea a 3 poduri și construirea unui pod nou - amenajare parcări și stații de autobuz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii satelor Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
58.20 mii lei
Denumirea investitiei
”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu