Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Miercurea Ciuc, Corund
Descrierea investiției:
Proiectare și execuție stație de transfer (ST) și centru de colectare selectivă a deșeurilor (CCSD) în locațiile Miercurea Ciuc și Corund
Documente

Coordonatorul investitiei: Barti Tihamer

Starea investitiei: În derulare | Executant: S.C. Niliten Constructii S.R.L.
Durata contractului: 34 luni (30-06-2015 | 10-10-2017) Nr contract: 19567/12.09.2014
Plati
Starea actuală

Lucrările de realizare a Stației de transfer și Centrului de colectare selectivă a deșeurilor din miercurea Ciuc au fost finalizate. Urmează recepția la terminarea lucrărilor care se va efectua la începutul anului 2018.

Observatii
21-12-2017

Lucrările de realizare a Stației de transfer și Centrului de colectare selectivă a deșeurilor din miercurea Ciuc au fost finalizate. Urmează recepția la terminarea lucrărilor care se va efectua la începutul anului 2018.

25-10-2017

Antreprenorul se pregătește pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.

05-10-2017

Pe amplasamentul din Miercurea Ciuc lucrările de construcție sunt executate în circa 75-80%. Încă au mai rămas de executat următoarele lucrări:
- montarea instalației de presare, sistemului de șine de ghidare, podului de bascul, alte dotări specifice stației de transfer
- betonarea, asfaltarea drumurilor și căilor de circulație în cadrul locației
- depunerea rezervoarelor pentru levigat și canalizare
- gard de împrejmuire, porți de intrare, amenajare spații verzi.

Lucrările cu privire la Centrul de colectare selectivă a deșeurilor din Miercurea Ciuc se află sub finalizare. Au mai rămas de efectuat împrejmuirea amplasamentului și dotarea cu containerele specifice.

Se menționează faptul că realizarea drumului de legătură și utilitățile (apă, apă canal, electricitate) la Stația de transfer și Centrul de colectare selectivă a deșeurilor se va realiza în cadrul unui alt contract, lucrări al căror autorizare se află în curs.

Lucrările de construire a Stației de transfer și Centrului de colectare selectivă a deșeurilor din Corund au fost oprite în luna august 2016 în urma unui proces inițiat de către un locatar din vecinătatea amplasamentului. Încă nu s-a primit ordinul pentru reluarea lucrărilor.