Construire locuințe de serviciu pentru medici

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Construire locuințe de serviciu pentru medici
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Denes Laszlo FN
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Str. Dr. Denes Laszlo FN
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În judeţul Harghita deficitul de cadre medicale, dar în special de medici specialişti atinge proporţii îngrijitoare. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc nu a avut posibilitate să ofere tinerilor specialişti locuinţe de serviciu care ar constitui un motiv suplimentar pentru ocuparea postului.Pentru rezolvarea acestei situaţii Consiliul Judeţean Harghita în perioada 2010 - 2013 a construit 12 locuinţe de serviciu în apropierea clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.În perioada 2016-2017 Consiliul Judeţean Harghita a decis să mai construiască încă 4 apartamente pe lângă cele existente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
580.00 mii lei
Denumirea investitiei
Construire locuințe de serviciu pentru medici
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu