„Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200-16+200” din care sectorul de drum km 10+000 -13+850 în Lista obiective

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
„Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200-16+200” din care sectorul de drum km 10+000 -13+850 în Lista obiective
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Amplasament: 
DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, sectorul de drum km 10+000 -13+850
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dat fiind faptul că Consiliul Județean Harghita realizează lucrările de execuție etapizat, respectiv dorește continuarea/ finalizarea modernizării acestui drum este necesară asigurarea fondurilor aferente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Baza alocare: 
PNDL
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
3 269.00 mii lei
Denumirea investitiei
„Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200-16+200” din care sectorul de drum km 10+000 -13+850 în Lista obiective
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu