Aparate de aer conditionat

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aparate de aer conditionat
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sala serverelor din palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În sala serverelor este necesară asigurarea unei temperaturi scăzute pentru buna funcționare a serverelor. Aparatele de aer condiționat instalate deja acolo nu mai fac față fiind necesară repararea și întreținerea lor destul de des. Prin urmare este nevoie de un aparat de aer condiționat performant de mare capacitate, care rezistă la funcționarea continuă pentru o perioadă îndelungată de timp.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Aparatele de aer condiționat instalate în prezent în camera serverelor se defectează tot mai des, astfel ivindu-se probleme de fucționare a serverelor datorită temperaturii necorespunzătoare, fapt care împiedică uneori și activitatea personalului Consiliului Județean Harghita.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Funcționarea serverelor fără probleme datorate temperaturii necorespunzătoare.
Obiectivele proiectului: 
Menținerea în stare bună de funcționare a serverelor prin asigurarea unei temperaturi scăzute.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sala serverelor din palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
20.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparate de aer conditionat 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu