Programe informatice

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programe informatice
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Proiectare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Este necesară achiziționarea următoarelor programe informatice: MapInfo Pro v 16.0 English Standard Edition și English Premium Services Edition, AutoCAD Civil 3D, WinDevRO v6.9 Profesional pentru realizarea sarcinilor de serviciu într-un mod cât mai profesionist.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fără aceste programe informatice realizarea sarcinilor de serviciu ale Direcției generale tehnice durează mult mai mult, astfel putându-se realiza mai puține sarcini.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Proiectarea detaliată și etapizarea, verificarea P.T. și D.A.L.I. depuse în domeniul drumuri și poduri utilizând standarde românești.
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
Optimizarea mijloacelor de lucru pentru realizarea sarcinilor de serviciu într-un mod cât mai profesionist.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Angajații Consiliului Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
39.00 mii lei
Denumirea investitiei
Programe informatice
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu