Programe informatice

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Programe informatice
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Proiectare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Este necesară achiziționarea următoarelor programe informatice: MapInfo Pro v 16.0 English Standard Edition și English Premium Services Edition, AutoCAD Civil 3D, WinDevRO v6.9 Profesional pentru realizarea sarcinilor de serviciu într-un mod cât mai profesionist.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Fără aceste programe informatice realizarea sarcinilor de serviciu ale Direcției generale tehnice durează mult mai mult, astfel putându-se realiza mai puține sarcini.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Proiectarea detaliată și etapizarea, verificarea P.T. și D.A.L.I. depuse în domeniul drumuri și poduri utilizând standarde românești.
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
Optimizarea mijloacelor de lucru pentru realizarea sarcinilor de serviciu într-un mod cât mai profesionist.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Angajații Consiliului Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
39.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
39.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Programe informatice 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu