Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Eghersec - Egerszék
Ghiurche - Gyürke
Adresa: 
DJ 123, sectorul km 7+000 - 21+500
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În zonă nu există alte drumuri, prin urmare reabilitarea drumului județean DJ 123 are o importanță vitală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 123 are o lungime totală de 41 km, din care pe sectorul 0+000 – 8+500 drumul este asfaltat, dar în acest an porțiunea 7+000 – 8+500 a fost afectată de inundații. În anul 2011 Consiliul Județean Harghita a încheiat un contract de proiectare – execuție, și în Etapa I au fost efectuate lucrările de pietruire pe sectorul 15+200 – 21+500, urmând ca în Etapa II drumul să fie asfaltat pe sectorul 8+500 – 21+500. Totodată, pentru siguranța circulației este necesară și reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector de drum.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea drumului va permite dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 123.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Guvernului nr. 752/2016
Obiectivele proiectului: 
- asfaltarea drumului pe sectorul 8+500 – 21+500 - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector - refacerea drumului la km 7+900-7+940, afectat de inundații
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din satele Ghiurce, Cinod și Eghersec.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu