REABILITARE REZERVOR APĂ

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE REZERVOR APĂ
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes lászló nr 2
Amplasament: 
Rezervor de apă situat pe str. Dr. Dénes László nr 2
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Sediul central
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere specificul instituției, este obligatoriu existența în stare funcțională, a unui bazin de apă potabilă, prin care, în caz de urgență extremă pot fi asigurate alimentarea cu apă. În prezent Spitalul nu dispune de un rezervor de apă funcțional iar rezervorul existent necesită lucrări de renovare și dotare cu instalații care să nu permită stagnarea apei și impurificarea eu cu rugină sau microorganisme.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent nu este asigurată rezerva de consum de 1-3 zile respectiv rezerva de apă de incendiu conform Ordinului 1096/2016.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea în permanență a debitului și presiunii necesare funcționării optime a instalațiilot de alimentare cu apă și de combatere a incendiilor. Conformarea cu prevederile legislative în vigoare.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Ordin MS nr. 1096/2016
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea în permanență a debitului și presiunii necesare funcționării optime a instalațiilot de alimentare cu apă și de combatere a incendiilor. Conformarea cu prevederile legislative în vigoare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
130.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
130.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REABILITARE REZERVOR APĂ 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu