LICENȚĂ SISTEM OPERARE SERVER

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

LICENȚĂ SISTEM OPERARE SERVER
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Camera serverelor
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Serverul de imagistică este mutat pe un server virtual, care în prezent nu este licențiat.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Serverul vechi pe care până în prezent era imagistica este dotat cu Windows Server 2003. Această licență nu poate fi mutată pe serverul virtual. În lipsa unei licențe valabile nu avem dreptul de a utiliza serverul de imagistică, astfel imaginile realizate în cadrul examinărilor radiologice (radiografii, CT, MRI) nu pot fi transmise și înregistrate, respectiv nu pot fi vizualizate de secții sau terțe persoane care au drept de vizualizare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îndeplinirea cerințelor legale.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor legale de lucru și a accesului asupra examinărilor efectuate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
LICENȚĂ SISTEM OPERARE SERVER 5.30 0.00 5.30 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu